Center for Justice Governance and Environmental Action

  • 2009–

Center for Justice Governance and Environmental Action

Oikeus puhtaaseen elinympäristöön ei toteudu jos teollisuuden lyijypäästöt sairastuttavat. Phyllis Omidon vuonna 2009 perustama Center for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA) on työskennellyt Kenian rannikolla Mombasassa saastuttavan teollisuuden pysäyttämiseksi.

Köyhän asuinalueen viereen perustettu lyijysulattamo Owino Uhurun alueella on aiheuttanut vakavia terveyshaittoja tuhansille lähiasukkaille ja tehtaan työntekijöille. Ainakin kolme työntekijää on kuollut lyijymyrkytykseen ja tehdas on saastuttanut paikallisyhteisön ympäristön. Työntekijöiden mukaan heille ei annettu riittäviä suojavarusteita. Tehtaalta vuotanut jätevesi valui 50 metrin päässä sijaitsevan köyhän asuinalueen läpi, jossa asukkaat käyttivät sitä talousvetenä.

Vaikka ympäristöviranomaiset selvittivät lyijysulattamon terveysvaikutuksia jo 2009, tehdas sai jatkaa toimintaansa. Yhdessä paikallisyhteisön asukkaiden kanssa CJGEA jatkoi kampanjointiaan tehdasta vastaan ja onnistui saamaan laajaa mediahuomiota Keniassa. Tehdas suljettiin lopulta alkuvuonna 2014.

CJGEA on yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa nostanut joukkokanteen, jossa he vaativat korvauksia Kenian valtiolta ja tehtaan johdolta. Entiset työntekijät ja paikallisyhteisön kolmetuhatta asukasta hakevat korvauksia tehtaan aiheuttamista kuolemista ja vakavista terveyshaitoista. Heidän mukaansa valtio ja viranomaiset epäonnistuivat tehtävässään selvittää tehtaan haittavaikutukset ennen sen perustamista. Kenian perustuslain mukaan jokaisella on oikeus puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön.

KIOSin tuella CJGEA on kouluttanut kenialaisia toimittajia käsittelemään puhtaaseen ympäristöön ja terveyteen liittyviä oikeuksia. Koulutukseen osallistuneet Kenya Television Network -kanavan toimittajat tekivät dokumenttiohjelman Mombasan ympäristörikoksista. Ohjelma herätti paljon keskustelua Keniassa. Tämän jälkeen Kenian terveysviranomaisten oli pakko aloittaa asukkaiden terveydentilan ja veren lyijypitoisuuksien testaus, vaikka he olivat aiemmin kieltäytyneet tekemästä niitä. Kenian yleinen syyttäjä tutkii tapausta voidakseen asettaa Owino Uhurun lyijytehtaan omistajat syytteeseen. Tapauksen aiheuttaman kohun jälkeen Kenian viranomaiset ovat päätyneet sulkemaan 17 metallisulattamoa eri puolilla Keniaa.

Vuonna 2015 Phyllis Omido palkittiin arvostetulla Goldman Environmental Prize –ympäristöpalkinnolla työstään Owino Uhurun slummien asukkaiden hyväksi.