Haki na Sheria Initiative

  • 2010–

Haki na Sheria Initiative

Garissa Kenian koillisosassa lähellä Somalian rajaa on turvatonta ja epävakaata seutua. Vuonna 2010 perustettu Haki na Sheria Initiative on ainoita siellä toimivia ihmisoikeusjärjestöjä.

Kenian koillisosa on ollut marginalisoitunutta aluetta jo siirtomaa-ajoista lähtien. Kenian itsenäisyyden aikana ihmisoikeusloukkaukset ja rankaisemattomuus ovat olleet siellä arkipäivää. Siitä lähtien kun Kenia lokakuussa 2008 lähetti joukkojaan Somaliaan taistelemaan terroristijärjestö al-Shabaabia vastaan, turvallisuustilanne myös Kenian puolella rajaa on heikentynyt entisestään. Terrorismin vastaisen sodan varjolla Kenian poliisi ja armeija ovat syyllistyneet omien kansalaistensa raiskauksiin, pahoinpitelyihin, mielivaltaisiin pidätyksiin, ryöstelyyn ja omaisuuden tuhoamiseen sekä epäinhimilliseen ja alentavaan kohteluun. Usein uhriksi joutumiseksi on riittänyt se, että on etniseltä taustaltaan somali.

KIOSin tuella Haki na Sheria -järjestö on edistänyt alueen asukkaiden tietoutta oikeuksistaan ja siitä, miten ihmisoikeusloukkausten uhrit voivat hakea apua. Järjestö avusti kidutuksen uhreja nostamaan joukkokanteen, jossa he vaativat Kenian valtiolta korvauksia kokemistaan ihmisoikeusloukkauksista. Uhrit joutuivat marraskuussa 2012 Garissassa Kenian armeijan laittoman operaation kohteeksi. Syyskuussa 2016 tuomioistuin määräsi Kenian valtion maksamaan neljälle seitsemästä uhrista rahallisia korvauksia sotilaiden aiheuttamasta kivusta ja särystä. Oikeuden mukaan armeijan julmuudet rikkoivat uhrien perusvapauksia, mukaan lukien kidutuksen kieltoa. Oikeuden päätös oli tärkeä askel rankaisemattomuuden kulttuurin kitkemiseksi, sillä ensimmäistä kertaa Koillis-Kenian historiassa ihmisoikeusloukkausten uhreille määrättiin korvauksia heihin kohdistuneista rikoksista.

KIOSin tukemassa hankkeessa on myös perustettu ihmisoikeusverkosto, johon kuuluu paikallisia ruohonjuuritason järjestöjä. Verkoston jäsenet ovat saaneet koulutusta, ja ne ovat järjestäneet kylissä kiertäviä teatteriesityksiä, joiden avulla asukkaille on kerrottu perustuslain takaamista oikeuksista. Yhteisöjä on kannustettu osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon myös radio-ohjelmien välityksellä.