Kamukunji Paralegal Trust

  • 2009–

Kamukunji Paralegal Trust

Itäisessä Nairobissa matalan kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsee pieni kahden huoneen toimisto. Täällä, slummialueen liepeillä, Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET) pitää vastaanottotilaansa. Järjestön vapaaehtoiset jäsenet tarjoavat oikeusneuvontaa slummien asukkaille joko täällä vastaanottotilassa tai suoraan omilla asuinalueillaan.

Oikeusneuvojat ovat slummeissa asuvia vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet koulutusta ihmisoikeuksista ja lainsäädännöstä. KAPLETin aloittaessa vuonna 2009 järjestöllä oli oikeusneuvojia kuudella Nairobin slummialueella. Nyt heitä on yli viisikymmentä ja he toimivat 14 slummissa. KIOS on tukenut KAPLETin oikeusneuvojatyötä useamman hankkeen muodossa.

Nairobin slummeissa asuvat ihmiset eivät usein tunne oikeuksiaan eivätkä tiedä miten hakea apua. Virkavalta ja oikeuslaitos ovat etäisiä, eivätkä ihmiset useinkaan pääse erilaisten palveluiden piiriin. Tarve oikeusapuun on kuitenkin suuri.

Slummien asukkaat hakevat KAPLETin apua esimerkiksi perheoikeuteen tai lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lasten oikeuksien loukkaukset tulevat usein esille eroriidoissa. Vapaaehtoiset jäsenet neuvovat asiakkaita heitä koskevissa ongelmissa, mutta tekevät myös laajempaa tiedotustyötä yhteisöissä perheasioihin liittyvästä lainsäädännöstä, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja lasten oikeuksista. KAPLETin mukaan perheväkivalta slummeissa olisi kasvussa.

Myös poliisiväkivalta on yleistä slummeissa. Kenian poliisilaitos on korruptoitunut ja poliisit syyllistyvät usein laittomiin teloituksiin muun muassa terrorismin vastaisen toiminnan nimissä. Oikeusneuvojien työ voi olla vaarallista, etenkin jos he ottavat hoitaakseen tapauksen, jossa epäilty on poliisi. KAPLET myös raportoi näistä tapauksista eteenpäin isommille järjestöille.

Slummien asukkaista suuri osa on nuoria, ja he ovat heikosti koulutettuja. Vuoden 2007 vaalien jälkeen Keniassa syttyi laajoja väkivaltaisuuksia, jotka levisivät erityisesti Nairobin slummeihin. KAPLET on pyrkinyt vastaamaan tähän järjestämällä slummeissa kansalaiskasvatusta, jossa asukkaille kerrotaan Kenian uudesta perustuslaista ja sen myötä säädetystä uudesta vaalilaista. Kun ihmiset tuntevat paremmin vaalijärjestelmän ja äänestysoikeutensa, äänten ostaminen ja muu äänestäjien manipuloiminen ei onnistu enää yhtä helposti.