Odhikar

  • 1994–

Odhikar

Adilur Rahman Khan on bangladeshilainen ihmisoikeuspuolustaja, joka on palkittu lukuisilla kansainvälisillä ihmisoikeuspalkinnoilla. Hän toimii ihmisoikeusjärjestö Odhikarin pääsihteerinä ja on yksi sen perustajista. Adilur toimii myös Bangladeshin korkeimman oikeuden asianajajana ja oli vuosina 2001-2007 Bangladeshin apulaisoikeuskansleri.

Vuonna 1994 perustettu Odhikar on Bangladeshin johtavia ihmisoikeusjärjestöjä. Se kerää ja julkaisee tietoja ihmisoikeusloukkauksista. Odhikar työskentelee myös vähemmistöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Lisäksi se tekee vaalitarkkailua. Järjestön toimisto sijaitsee pääkaupungissa Dhakassa, mutta se toimii ympäri maata yli 500 kouluttamansa ihmisoikeuspuolustajan kautta.

Bangladeshin viranomaisten Odhikariin kohdistuva häirintä paheni vuonna 2013. Järjestö julkaisi raportin, jossa käsiteltiin poliisin tekemiä laittomia teloituksia sen hajottaessa islamistisen ryhmittymän mielenosoituksen toukokuussa 2015. Elokuussa 2013 Adilur Rahman Khan pidätettiin. Poliisi takavarikoi Odhikarin toimistolta tietokoneita ja dokumentteja, jotka sisälsivät arkaluontoista tietoa uhreista ja heidän perheistään. Myös järjestön johtaja Nasiruddin Elan pidätettiin 25 päiväksi. Hallitusta tukeva media käynnisti heitä ja raporttia vastaan mustamaalauskampanjan. Oltuaan pidätettynä 62 päivää Adilur vapautettiin takuita vastaan. Tämän jälkeen Bangladeshin viranomaiset ovat kuitenkin jäädyttäneet Odhikarin pankkitilit, eikä henkilökunnalle ole pystytty maksamaan palkkoja. Häirinnän ja uhkailun seurauksena koko järjestön tulevaisuus on vaakalaudalla. Viimeisin juonenkäänne järjestöön kohdistuvassa vainossa on tekaistut rahanpesusyytteet.

KIOS aloitti yhteistyön Odhikarin kanssa vuonna 2010. Työn keskiössä on ollut ihmisoikeusloukkausten dokumentointi, naisten oikeuksien edistäminen ja Odhikarin ihmisoikeuspuolustajien verkoston vahvistaminen.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Bangladeshissa yleistä ja usein hyvin julmaa, kuten happohyökkäykset, joissa naisen kasvoille heitetään syövyttävää happoa. Usein väkivallan tekijä löytyy oman perheen sisältä tai lähisukulaisten piiristä. KIOSin tukemissa hankkeissa on dokumentoitu ja tilastoitu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hankkeissa on koulutettu Odhikarin naispuolisia ihmisoikeuspuolustajia, jotta nämä voisivat auttaa naisia, jotka ovat kokeneet väkivaltaa. Viranomaistapaamisten avulla on pyritty löytämään keinoja vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lisätä tietoisuutta aiheesta.

KIOSin tuella Odhikar on myös tehnyt varjoraportin YK:lle Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta.