Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa Network

  • 1995–

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa Network

Etiopiassa köyhyys, eriarvoisuus ja epävakaat olot luovat otollisen kasvualustan ihmiskaupalle. Arvioiden mukaan vuosittain jopa sadat tuhannet etiopialaiset hakeutuvat töihin naapurimaihin ja Lähi-Itään. Lähtijöistä suurin osa on 14-24-vuotiaita tyttöjä ja naisia, jotka useimmiten päätyvät kotiapulaisiksi Lähi-Idän maihin.

Etiopialaiset ihmiskaupan uhrit joutuvat kohtaamaan kohdemaissa fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa, pakkotyötä ja orjuutusta sekä muuta epäinhimillistä kohtelua. Ihmiskauppa loukkaa kaikkein perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia, kuten oikeutta vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

KIOS on tukenut ihmiskaupan vastaista hanketta, jota toteuttaa Hala Al-Karibin johtama Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) Network. SIHA Network on vuonna 1995 perustettu alueellinen kansalaisjärjestöjen verkosto, jonka työ keskittyy naisten oikeuksiin. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Sudan, Etelä-Sudan, Somalia, Somalimaa, Etiopia, Eritrea, Djibouti ja Uganda. KIOSin tukema hanke toteutetaan pääosin Etiopiassa.

Hanke keskittyy etiopialaisiin tyttöihin ja naisiin, jotka ovat päätyneet siirtotyöläisiksi ja ihmiskaupan uhreiksi Lähi-Idässä ja sen jälkeen karkotettu takaisin Etiopiaan. Tavoitteena on torjua ihmiskauppaa ja suojella uhreja sekä lähtö- että kohdemaissa.

Hankkeessa on radio-ohjelmien avulla levitetty tietoa yhteisöissä siirtotyöläisyyteen liittyvistä riskeistä. Radio-ohjelmat on suunnattu erityisesti syrjäseutujen naisille ja lapsille, jotka ovat suurimmassa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi.

SIHA-verkosto on myös kartoittanut erityisesti Etiopiaan palautettujen ihmiskaupan uhrien kokemuksia. Suurin osa heistä on ollut Lähi-Idässä kotiapulaisina. Kun uhrien kokemukset sekä lähtö- että kohdemaissa tunnetaan paremmin, voidaan tehokkaammin vaikuttaa Etiopian viranomaisiin ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.