Women’s Rehabilitation Centre

  • 1991–

Women’s Rehabilitation Centre

Women’s Rehabilitation Center (WOREC Nepal) on ensimmäinen nepalilainen järjestö, joka on nostanut esille naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien aseman ja suojelun tarpeen poliittisesti epävakaassa Nepalissa. Vuonna 1991 perustettu WOREC keskittyi alun perin auttamaan ihmiskaupan uhreja, mutta on sittemmin laajentanut työtään naisten ja lasten oikeuksien edistämiseen laajemmin, ruohonjuuritason yhteisöjen kehittämiseen ja vaikuttamistyöhön.

KIOSin tuella WOREC on vahvistanut naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien asemaa erityisesti maaseudulla ja pyrkinyt lisäämään naisten osallistumista yhteisöjensä päätöksentekoon. Järjestö on ollut perustamassa naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien verkostoa, jonka jäsenet toimivat naisten oikeuksien puolesta omissa yhteisöissään. Mukaan on pyritty saamaan kansalaisaktivisteja mahdollisimman laajasti, myös vammaisia naisia ja daliteja eli kastittomia, jotka kuuluvat nepalilaisen yhteiskunnan syrjityimpiin ryhmiin. WOREC tarjoaa verkoston naisille koulutusta muun muassa ihmisoikeuksista, lainsäädännöstä ja ihmisoikeusloukkausten dokumentoinnista. Verkosto kattaa nykyisin koko Nepalin.

Naisia syrjitään Nepalissa yhteiskunnan kaikilla tasoilla, ja siksi myös naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien työtä häiritään usein. Naispuolisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuva suoranainen väkivalta ja jopa murhat eivät ole harvinaisia. Tekijät saattavat olla viranomaisia, perheenjäseniä tai muita yhteisön jäseniä. KIOSin tuella WOREC on edistänyt ihmisoikeuspuolustajien oikeuksia ja turvallisuutta, muun muassa perustamalla ihmisoikeuspuolustajien tukijärjestelmän äkillisiä kriisitilanteita varten.

WOREC on ollut mukana laatimassa naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuteen liittyvää lakialoitetta. Siihen on sisällytetty idea turvataloista ja neuvontapalveluista väkivaltaa kokeneille naisille sekä oikeuden raiskauksen uhreille suljettuun oikeudenkäyntiin ilman suurta yleisöä.

WORECin toiminnan ansiosta ihmisoikeustietoisuus Nepalissa on lisääntynyt. Naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä ja tunnustusta.

Tohtori Renu Rajbhandari on tunnettu ihmisoikeuspuolustaja ja WORECin perustaja ja puheenjohtaja.