27.03.2008
Uutiset

KIOSilta 941 900 euroa ihmisoikeushankkeille vuonna 2007

WOREC's Project in Nepal is one of KIOS' funded projects in 2007. Photo: KIOS

WORECin hanke Nepalissa on yksi KIOSin vuonna 2007 rahoittamista hankkeista. Photo: KIOS

KIOSin vuoden 2007 tärkeimpiä tavoitteita oli suunnata enemmän hanketukea säätiön maantieteellisille ja temaattisille fokusalueille. Lisäksi tavoitteena oli erityisesti kehittää hankeseurantaa. KIOSin strategian 2004–2010 fokusalueet ovat Itä-Afrikka ja Etelä-Aasia, ja temaattisesti painotetaan demokratiaoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja oikeutta koulutukseen. Vuoden aikana KIOS onnistuikin löytämään uusia yhteistyöjärjestöjä fokusalueilta ja hankerahoitus Itä-Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan kasvoi selvästi.

Vuonna 2007 otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa pienten järjestöjen tuki, jotta vähemmän kokemusta omaavat kehitysmaiden ihmisoikeusjärjestöt saisivat paremmat mahdollisuuden KIOSin tukeen. Vuoden aikana kolme järjestöä sai ensimmäistä kertaa tukea tämän mahdollisuuden kautta.

Vuoden aikana KIOS julkaisi hanketuen hakijoille suunnatun hakuoppaan ensimmäistä kertaa. Työtä jatkettiin myös raportointioppaan kanssa, joka ilmestyy näillä näkymin vuonna 2008.

Muita merkkipaaluja vuoden aikana olivat KIOSin uusien nettisivujen julkaisu, HRBA kehitysyhteistyössä –seminaarin ja –workshopin järjestäminen syyskuussa sekä riskinhallintajärjestelmän ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.

Vuosi 2007 numeroina: • 700 kyselyä hanketuesta • 260 hakemusta 54 maasta rekisteröity • 25 hankkeelle 13 maassa myönnettiin hanketukea (10% hakemuksista) • 3 järjestöä sain pienen organisaation tukea • 941 900 euroa myönnettiin uusille hankkeille • 43 järjestöä sai rahoitusta vuoden aikana • 29 hanketta päätettiin • 36 meneillään olevaa hanketta 18 maassa vuoden lopussa

Related news (4)

27.01.2023
Uutiset
Kenia

KIOS etsii talous- ja hallintotyöntekijää

Haemme työntekijää KIOSille vastaamaan EU-rahoitteisen Keniaan suuntautuvan hankkeen taloudesta ja hallinnosta. Tehtävä on täysipäiväinen ja määräaikainen ja päättyy hankkeen päättyessä 31.12.2026. 

26.01.2023
Uutiset

KIOS mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt -kampanjassa

Kampanja vaatii oikeudenmukaista siirtymää eli sitä, että ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin siirrytään ottaen huomioon esimerkiksi heikommassa asemassa olevat. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch, ja siinä on mukana yli 70 suomalaista organisaatiota.

30.01.2023
Uutiset
Kenia
Uganda
Ruanda
Sri Lanka

KIOS tuomitsee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vainon

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS haluaa ilmaista tukensa maailman sateenkaariyhteisöille. KIOS rahoittaa sateenkaarioikeuksien parissa työskenteleviä järjestöjä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

20.01.2023
Uutiset
Kenia
Uganda
Ruanda

Statement: The KIOS Foundation stands with LGBTIQ+ activists

The KIOS Foundation stands in solidarity with lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and queer (LGBTIQ+) persons across the globe. We are proud to fund activists fighting for LGBTIQ+ rights in East Africa and South Asia.