26.05.2008
Uutiset
Uganda
Ethiopia

Hanke- ja selvitysmatka Ugandaan ja Etiopiaan

KIOSin toiminnanjohtaja Elisa Mikkola ja hankekoordinaattori Sari Naskinen vierailivat Ugandassa ja Etiopiassa 27.4.–11.5.08. Ugandassa vierailtiin meneillään olevissa hankkeissa ja tutustuttiin uusiin järjestöihin, jotka ovat mahdollisia KIOSin tuen saajia jatkossa. Etiopiassa matkan pääpaino oli KIOSin toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja paikallisiin ihmisoikeusjärjestöihin tutustuminen, sillä Etiopiassa KIOSilla on meneillään toistaiseksi vain yksi hanke. Uganda ja Etiopia ovat molemmat KIOSin painopistemaita. Ugandassa hankkeita on ollut useita, mutta Etiopiassa työ on vasta alkamassa.

Participants of the EHAHRDP regional conference Photo: KIOS

EHAHRDP:n alueellisen konferenssin osallistujia Photo: KIOS

Matkan aikana vierailtiin kaikissa KIOSin meneillään olevissa hankkeissa Ugandassa. KIOSin edustajat osallistuivat East and Horn of Africa Human Rights Defendersin alueelliseen tapaamiseen, jossa oli paikalla ihmisoikeuspuolustajia koko Itäisen Afrikan alueelta. ”Alueen ihmisoikeustilanteessa on tapahtunut viime aikoina huolestuttavaa kehitystä”, toteaa toiminnanjohtaja Mikkola. ”Esimerkiksi Keniassa ihmisoikeuspuolustajat ovat kokeneet ahdistelua ja häirintää joulukuisten vaalien jälkeen.” Tapaamisessa kuultiin ihmisoikeuspuolustajien omakohtaisia kokemuksia ja suunniteltiin verkoston toimintaa jatkossa. KIOS tukee verkoston perustoimintaa ja seuraa mielenkiinnolla sen laajenemista Ruandaan ja Burundiin, jotka ovat myös KIOSin uusia kohdemaita.

”Vaikuttavinta hankkeessa on tiukka periaate, että koulutukset viedään kaikkein syrjäisimmillekin alueille”

KIOSin uusin hanke Ugandassa on National Association for Women Organisations in Ugandan toteuttama naisten oikeuksien hanke. KIOSin vierailun aikana hanke oli juuri alkamaisillaan, ja KIOSin edustajat seurasivat hankkeen sidosryhmätapaamista Kayungan piirikunnassa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa alueen naisvaikuttajia ihmisoikeuksista. ”Vaikuttavinta hankkeessa on tiukka periaate, että koulutukset viedään kaikkein syrjäisimmillekin alueille”, kehuu Mikkola. ”Juuri tämä seikka on saanut paikallisen yhteisön vakuuttumaan hankkeen mahdollisuuksista saavuttaa jotain ennenkuulumatonta.”

Vanhoja kumppaneita maan pääkaupungissa Kampalassa ovat Foundation for Human Rights Initiative ja African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims. Molemmat järjestöt ovat vakiintuneita toimijoita, jotka tekevät laadukasta työtä omilla aloillaan. Maan suurin ihmisoikeusjärjestö FHRI kouluttaa KIOSin tuella pieniä oikeusneuvojaryhmiä, jotka kaipaavat työhönsä lisää kapasiteettia. ACTV taas kuntouttaa kidutuksen uhreja, tekee vankilavierailuja ja kouluttaa viranomaisia.

”On hienoa nähdä, kuinka ACODEV on pienillä resursseilla saanut aikaa mittavaa tietoisuuden lisääntymistä ja verkostoitumista”

Länsi-Ugandassa Kasesen piirikunnassa toimii yksi KIOSin uusimmista yhteistyöjärjestöistä Action for Community Development. KIOS on tukenut ACODEVin perheväkivaltaa ehkäisevää projektia, joka vierailun aikana oli juuri päättymäisillään. ”On hienoa nähdä, kuinka ACODEV on pienillä resursseilla saanut aikaa mittavaa tietoisuuden lisääntymistä ja verkostoitumista”, kertoo Mikkola.”Paikalla tuntui olevan edustaja kaikista alueen järjestöistä ja viranomaistahoista, ja sitoumus työskennellä naisten oikeuksien puolesta oli vahvaa.”

”Ihmisoikeusjärjestöjen tilanne Etiopiassa on erittäin vaikea, sillä hallitus kiristää otettaan jatkuvasti”

Matkan jälkiosa vietettiin Etiopiassa, jossa tavattiin yhteensä 12 paikallista ihmisoikeustyötä tekevää järjestöä. Järjestöjen kanssa keskusteltiin paitsi KIOSin työstä ja järjestöjen omasta toiminnasta, myös maan yleisestä ihmisoikeustilanteesta. ”Ihmisoikeusjärjestöjen tilanne Etiopiassa on erittäin vaikea, sillä hallitus kiristää otettaan jatkuvasti”, toteaa Mikkola. ”Vuoden 2005 vaalien jälkeen kansalaisyhteiskunnan toimintaa on vaikeutettu jatkuvasti tiukentuvilla säännöksillä ja jopa suoranaisilla uhkauksilla ja toimintaan puuttumisilla.” Vaikeasta tilanteesta huolimatta Etiopiassa on perustettu viime vuosina myös uusia ihmisoikeusjärjestöjä.

One of the groups trained By FHRI is AHURICA. Photo: KIOS

AHURICA on yksi FHRI:n kouluttamista järjestöistä. Photo: KIOS

KIOSin ainoa meneillään oleva hanke Etiopiassa on Ethiopian Human Rights and Civic Education Promotion Associationin varhaisia avioliittoja ehkäisevä hanke. Hanke toteutetaan Ensaron piirikunnassa, jossa jopa 80% tytöistä menee naimisiin ala-aikäisenä. ”Saimme olla mukana hankkeen järjestämässä yhteisökeskustelutilaisuudessa ja tutustuimme koulun ihmisoikeuskerhon toimintaan”, kertoo Mikkola. ”EHRCEPAn kouluttajat ovat todella taitavia, sillä he ovat saaneet myös nuoret tytöt rohkaistua kertomaan kokemuksistaan koko yhteisön edessä, mikä ei varmasti ole ollut helppoa.” Myös jatkossa KIOSin työn laajetessa Etiopiassa naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen tulee olemaan yksi painopisteistä.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Action for Community Development – Uganda
  • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
  • Ethiopian Human Rights and Civic Education Promotion Association
  • National Association of Women Organisations in Uganda
  • Foundation For Human Rights Initiative
  • African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims