01.01.2009
Uutiset
Uganda

IMLU taistelee kidutusta vastaan Keniassa KIOSin tuella

Keniassa poliittisista syistä johtuvaa kidutusta esiintyy etenkin poliisin huostassa ja vankiloissa. Kidutuksen uhrit ovat köyhiä tai työttömiä, eivätkä asemansa vuoksi pysty vaatimaan oikeuksiaan tehokkaasti. KIOSin tukema IMLU on vuosien ajan työskennellyt onnistuneesti kidutuksen uhrien auttamiseksi, kidutuksen tunnistamiseksi ja yleisen tietoisuuden lisäämiseksi.

Independent Medico-Legal Unit (IMLU) on vuonna 1995 perutettu kenialainen 11 työntekijän järjestö, joka tekee kidutuksenvastaista työtä Keniassa. Järjestön toiminta on keskittynyt kidutustapausten dokumentointiin, uhrien kuntouttamiseen, oikeusapuun sekä koulutus-, tiedotus- ja vaikuttamistyöhön. Järjestön maanlaajuiseen verkostoon kuuluu 150 lääkäriä, 50 psykologia ja 15 patologia, joiden hoitoon IMLU ohjaa asiakkaitaan.

Poliittisista motiiveista johtuvaa kidutusta esiintyy Keniassa erityisesti poliisin huostassa ja vankiloissa. Poliisin keskuudessa kidutus hyväksytään yleisesti, minkä lisäksi rankaisemattomuuden kulttuuri ylläpitää ilmiötä. Useimmat kidutuksen uhrit ovat köyhiä tai työttömiä, tai menettävät elantonsa ollessaan poliisin huostassa. Asemansa vuoksi he eivät pysty vaatimaan oikeuksiaan tehokkaasti. KIOSin ensimmäinen, 30 000 euron suuruinen tuki IMLUlle myönnettiin vuonna 2005. Tuetun hankkeen tavoitteena oli tunnistaa kidutuksen uhreja. Lisäksi hankkeessa pyrittiin dokumentoimaan kidutuksen merkkejä, tarjoamaan uhreille lääketieteellistä hoitoa, terapiaa ja oikeusapua sekä tehdä kuolinsyytutkimuksia.

”Oikeus vapauteen kidutuksesta on absoluuttinen. Se pätee kaikkiin, milloin tahansa ja missä päin maailmaa tahansa.”

Ensimmäisen hankevuoden aikana IMLU rekisteröi 167 kidutuksen uhria, joista 41 oli kuollut viranomaisten huostassa tai teloitettu laittomasti. Kidutuksesta selviytyneet olivat joko joutuneet viranomaisten kiduttamiksi tai loukkaantuneet poliittisen väkivallan seurauksena. Lääketieteellisen ja psykologisen hoidon lisäksi IMLU tarjosi kaikille asiakkailleen lainopillista neuvontaa. Oikeusapua pystyttiin kuitenkin tarjoamaan varojen puutteesta johtuen vain muutamille. Myös kidutusten uhrien perheille annettiin yksilöllistä tai perheterapiaa.

Hankkeeseen kuului myös viranomaisten kouluttamista sekä yleisen tietoisuuden lisäämistä kidutuksesta. Hankkeen puitteissa tehdyillä vankilavierailuilla hankkeen työntekijät tarkastivat vankiloiden olosuhteita ja dokumentoivat kidutustapauksia. Lisäksi työntekijät antoivat viranomaisille suosituksia vankien hoitoon ja vankilan olosuhteisiin liittyen. IMLU arvioi vankien terapia- ja neuvontapalveluiden tarpeen olevan paljon suurempi kuin mitä järjestö pystyy tarjoamaan. KIOS vieraili järjestön luona vuonna 2006.

Vuonna 2007 KIOS myönsi IMLUlle 88 100 euroa kaksivuotiseen hankkeeseen, joka jatkoi edellisessä hankkeessa aloitettua työtä. IMLU tarjosi lääketieteellistä hoitoa ja terapiaa sekä lainopillista neuvontaa 784 kidutuksesta selvinneelle. Lisäksi järjestö suoritti 135 ruumiinavausta. Hankkeessa tehdyillä 14 vankilavierailulla tavoitettiin yli 2000 henkilöä. Asiakkaille tarjotun tuen lisäksi IMLU teki tutkimuksen kidutuksen esiintymisestä Keniassa, järjesti tilaisuuksia ja tuotti tiedotusmateriaalia yleisen tietoisuuden lisäämiseksi kidutuksesta. Järjestön näkyvyys mediassa lisääntyi huomattavasti.

”Se oli hirveä kokemus, mutta Luojan kiitos IMLUn neuvojat auttoivat minua selviytymään”

IMLUn työn positiiviset vaikutukset ovat konkreettisesti nähtävissä. Monet kidutuksen uhrit ovat saaneet tarvitsemaansa fyysistä ja psyykkistä apua sekä kanavan vaatia oikeutta itselleen. IMLUn tekemä valvonta on parantanut ihmisten kohtelua poliisin säilössä. Lisäksi tietoisuus ihmisoikeuksista on lisääntynyt suuren yleisön keskuudessa. Suurista haasteista huolimatta IMLUn verkosto on kasvanut ja vahvistunut.

2007 vaalien jälkeen kidutustapaukset lisääntyivät Keniassa dramaattisesti ja IMLUn asiakasmäärä moninkertaistui. IMLU toimi aktiivisesti nostaakseen esiin Kenian kidutus- ja kuolemantapausten taustat. Lisäksi järjestö toimi keskeisenä asiantuntijana mediassa sekä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten tapaamisissa. IMLUn raportit ovat olleet korvaamattoman arvokkaita ihmisoikeusloukkausten dokumentointityössä ja herättäneet laajaa huomiota sekä Keniassa että kansainvälisesti.

Aktiivisen roolinsa vuoksi IMLU on joutunut mm. poliisin ja viranomaisten ahdistelun kohteeksi. Lisääntynyt työmäärä on myös vaikuttanut merkittävästi henkilökunnan kuormittumiseen. Vuoden 2008 lopulla KIOS myönsi järjestölle 97 990 euron lisätuen, jonka avulla IMLUlla oli mahdollisuus vastata lisääntyneeseen oikeusavun tarpeeseen, saada aikaan ennakkotapauksia, tehdä merkittävää vaikuttamistyötä mm. YK:ssa, sekä parantaa oman henkilökuntansa jaksamista raskaassa työssä.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Independent Medico-Legal Unit