01.06.2009
Uutiset
Kenia

FAMEC tarjoaa maasai-naisille ihmisoikeus- ja rauhankoulutusta Keniassa

Yhteisöt ja niiden säännöt ovat maasai-naisten elämässä huomattavasti kirjoitettua lakia suuremmassa roolissa. Yhteisöissä noudatetaan laajalti patriarkaalisia perinteitä, joiden vuoksi maasai-naisten ei odoteta osallistuvan yhteisöjensä päätöksentekoon. Lisäksi perheväkivalta, tyttöjen pakkoavioliitot ja naisten ympärileikkaukset  kuuluvat maasai-naisten arkipäivään. KIOSin tukema FAMEC on onnistuneesti vaikuttanut yhteisöihin kouluttamalla maasai-naisia oikeuksistaan.

KIOS myönsi 2005 kenialaiselle ihmisoikeus- ja rauhantyötä tekevälle Family Mediation and Conciliation FAMECille 29 000 euron suuruisen tuen hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli voimaannuttaa maasai-naisia ja lisätä heidän tietoisuuttaan omista oikeuksistaan.

Hankkeen aikana FAMEC järjesti Kajiadon maakunnassa ihmisoikeus- ja rauhankoulutuskursseja yhteensä 120 maasai-naiselle. Kurssit perustuivat FAMECin aikaisemmin julkaisemaan käsikirjaan ”Bringing women’s rights home”, joka käännettiin kiswahiliksi. Kurssien osallistujiksi valittiin paikallisen ruohonjuuritason kumppanuusjärjestön avulla yhteisöjen vaikutusvaltaisia naisia. Osallistujiin lukeutui muun muassa sosiaalityöntekijöitä, liikenaisia, opettajia, maanviljelijöitä ja kotiäitejä. FAMEC kävi ennen kursseja tapaamassa kaikkien osallistujien perheitä varmistaakseen, että nämä käsittävät mistä koulutuksessa on kyse, ja miksi naisten oli tärkeä osallistua kurssille. Koulutus sisälsi sekä tietoa ihmisoikeuksista että käytännön työvälineitä oikeudenloukkauksien kohtaamiseen ja konfliktien ratkaisemiseen. Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota keinoihin, joilla opittuja tietoja ja taitoja saatettiin jakaa muiden naisten kanssa.

Koulutuksen käytyään naiset perustivat paikallisryhmiä eri puolille Kajiadon maakuntaa.  Paikallisryhmät vievät eri tavoin eteenpäin naisten oikeuksista: ne toimivat tukena konfliktinratkaisussa perheissä ja yhteisöissä, ja neuvovat naisia tilanteissa, joissa heidän oikeuksiaan on loukattu. Jotkut ryhmät ovat keskittyneet ihmisoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Valtaosa maasai-naisista on lukutaidottomia, minkä vuoksi koulutuksessa on käytetty apuna nukketeatteria, draamaa ja musiikkia.

”Tämä projekti opetti minulle naisten oikeuksista,  joita en uskonut olevan.”

Projektin päättyessä naiset kokoontuivat yksipäiväiseen palauteseminaariin jakamaan kokemuksiaan ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Saamiensa ihmisoikeuksia koskevien tietojen ja konfliktinratkaisutaitojen vahvistamina naiset olivat kyenneet estämään useiden nuorten tyttöjen pakkoavioliiton. He kertoivat kuinka tyttöjen ympärileikkaukset olivat harvinaistuneet sitä mukaa, kun tieto naisten oikeuksista oli vahvistanut äitien kykyä puolustaa tyttäriään. Ihmisoikeustiedon leviäminen oli yleisemminkin aktivoinut naisia ja lisännyt yhteisön arvostusta heitä kohtaan: naiset olivat perustaneet pieniä yrityksiä ja solmineet yhteyksiä pienlainoja antaviin järjestöihin. Yksi naisista oli ensimmäisenä naisena koko yhteisönsä historiassa pyydetty puhumaan julkiseen kokoukseen, ja kolme naisista oli asettumassa ehdolle vuoden 2007 paikallisvaaleihin.

Vuonna 2007 KIOS myönsi FAMECille tukea ihmisoikeus- ja rauhankoulutuksen järjestämiseen 120 uudelle osallistujalle. Lisäksi uuden hankkeen puitteissa järjestetään johtajuuskoulutusta naisille, jotka osallistuivat ensimmäisen hankkeen aikana toteutettuihin koulutuksiin. 2007 alkaneen hankkeen puitteissa on lisäksi tarkoitus valmistella naisten johtajuuskäsikirja sekä kääntää ”Bringing women’s rights home” -käsikirja maasaikielelle.

FAMEC toimii vuoden 2009 alusta nimellä Amani Communities Africa ACA. KIOS jatkaa ACAn toiminnan tukemista. Järjestö toimii edelleen maasai-naisten parissa, minkä lisäksi ohjelma on laajentunut myös meru-naisiin.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Family Mediation and Conciliation