09.02.2011
Uutiset
Kenia

KIOSin ja YAKin kumppanuusohjelma: Ulkopuolisesta arvioinnista rohkaisevia tuloksia

Youth Alive! Kenya.

Vastikään tehdyn arvioinnin perusteella KIOS – Youth Alive! Kenya -kumppanuusohjelma on ollut menestys sen sidosryhmien KIOSin, YAKin ja muiden osallistuvien ryhmien näkökulmasta. Evaluaatiossa suositellaan KIOSin ja YAKin kumppanuusohjelman jatkamista myös tulevaisuudessa.

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Kumppanuusohjelma aloitettiin vuonna 2008. Ohjelman tarkoituksena oli vahvistaa Kenian ihmisoikeusliikettä ja lisätä ihmisoikeustoimijoiden kapasiteettia tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Vuoden 2010 loppuun mennessä ohjelmaan oli osallistunut jo 16 yhteisöperustaista järjestöä, 8 kumpanakin vuonna. Ohjelma suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat KIOS ja YAK yhdessä. Näin toteutetaan ainutlaatuista yhteistyötä osapuolten välillä.

Kumppanuusohjelman ensimmäinen vuosi arvioitiin alkuvuodesta 2010. Ulkopuolisen arvioinnin suoritti KTM Anna Pörsti. Arvioinnissa keskityttiin KIOSin ja YAKin suoriutumiseen ohjelman suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja implementoinnissa, samoin kuin ohjelman merkityksellisyyteen. Arviointi suoritettiin sekä Suomessa että Keniassa. Siihen sisältyi haastatteluja, käyntejä paikan päällä, dokumentaation arviointia sekä evaluaatiotyöpaja Nairobissa. Arviointi suoritettiin osallistavasti siten, että KIOS, YAK ja pilottiryhmät osallistuivat arviointiin kaikissa vaiheissa.

Merkittäviä taitoja pilottiryhmille

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Kumppanuusohjelman ensimmäisenä vuonna ns. pilottiryhmien eli pienten ihmisoikeusjärjestöjen ja neuvontapalveluiden kapasiteetin kasvattaminen oli yksi ohjelman päätavoitteista. Osana ohjelmaa pilottiryhmille tarjottiin mahdollisuus hakea ja saada 1000 euron apuraha ihmisoikeuksia edistävien aktiviteettien toimeenpanemiseksi yhteisöissään.

Ulkopuolisessa arvioinnissa todettiin, että kumppanuusohjelman aktiviteetit olivat äärimmäisen tärkeitä pilottiryhmille, ja niillä oli useita positiivisia vaikutuksia ryhmiin. Kumppanuusohjelmalla edistettiin ryhmien kapasiteettia ihmisoikeustoimijoina ja toimivaltaisina instituutioina, jotka vaikuttavat yhteisöihinsä sekä maan hallitukseen edistämällä ja suojelemalla ihmisoikeuksia.

YAK ja KIOS oppivat toisiltaan

Hanke toteutettiin suurilta osin suunnitelmien mukaisesti. Joistakin viivästyksistä huolimatta kaikki suunnitellut aktiviteetit toteutettiin. Myös YAKin ja KIOSin yleiset odotukset kumppanuusohjelmasta täyttyivät. Sekä YAK että KIOS olivat hyvin tyytyväisiä ohjelmanaikaiseen vuorovaikutukseen sekä tietotaidon ja resurssien jakamiseen. Myös arvioinnissa todetaan KIOSin ja YAKin kehittyneen kapasiteetinrakentajina ja fasilitaattoreina.

Suunta eteenpäin

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Youth Alive! Kenya. Photo: KIOS

Arvioinnissa suositeltiin kumppanuusohjelman jatkamista Keniassa ilman, että mistään hyväksi havaitusta komponentista luovutaan. Arviointi sisälsi kuitenkin suosituksia ohjelman kehittämiseksi niin, että sen avulla voitaisiin aikaisempaa tehokkaammin saavuttaa ohjelman tavoitteet ja palvella ohjelman hyödynsaajien etua. Esimerkiksi arviointityöpaja voitaisiin järjestää jokaisen ohjelmakauden päätyttyä. Arviointityöpajat tarjoaisivat pilottiryhmille mahdollisuuden jakaa ideoitaan ja kokemuksiaan.

KIOS ja YAK ottavat arvioinnissa esitetyt huomiot huomioon jatkaessaan kumppanuusohjelmaa. Uusia pieniä ihmisoikeusryhmiä haetaan parhaillaan kumppanuusohjelman osallistujiksi.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Youth Alive! Kenya