01.08.2011
Uutiset
Pakistan

Blue Veins lisää turvallisuutta maailman turvattomimmalla alueella

Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden takaaminen on yksi ihmisoikeustyön suurimmista haasteista. Ihmisoikeuspuolustajien työ on aina ollut haasteellista Pakistanissa, mutta tilanne on viime aikoina pahentunut. KIOSin tukema Blue Veins toimii Pakistanissa maailman epävakaimmalla alueella, jossa se kouluttaa ihmisoikeuspuolustajia turvallisuuskysymyksistä ja heidän oikeuksistaan.

Kaikkialla maailmassa yksi ihmisoikeustyön suurimmista haasteista on ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden takaaminen. Ihmisoikeuspuolustajien kansalaisoikeuksia rajoitetaan ja he työskentelevät jatkuvasti väkivallan uhan alla. Ihmisoikeuspuolustajien oikeuksien tunnustaminen ja kunnioittaminen on erityisen heikkoa Aasiassa.

Ihmisoikeuksien puolustaminen on aina ollut haasteellista Pakistanissa. Valtion viranomaisten yhteistyöhaluttomuus sekä aseistettujen fundamentalistien ja sotilaallisen eliitin vihamielisyys on kuitenkin pahentanut tilannetta entisestään. Ihmisoikeuspuolustajien ja muun kansalaisyhteiskunnan työ oikeusvaltion puolustamiseksi ja ihmisoikeusloukkausten paljastamiseksi on entistä merkityksellisempää. Samanaikaisesti ihmisoikeuspuolustajien työ on riskialttiimpaa kuin koskaan ennen.

Pakistanin jatkuvasti heikkenevä turvallisuustilanne on lisäksi heikentänyt ihmisoikeusjärjestöjen välistä yhteistyötä. Pakistanin valtio on toistuvasti kieltänyt YK:n ihmisoikeuksien erikoisraportoijien pääsyn maahan. Kielto koskee myös YK:n ihmisoikeuspuolustajien erikoisraportoijaa.

KIOS tukee Pakistanissa vuonna 1999 perustettua Blue Veinsiä, joka edistää työllään naisten oikeuksien toteutumista. Yleisesti vaikeista olosuhteista huolimatta Blue Veins on onnistunut toteuttamaan useita hankkeita. Järjestön hankkeissa on puututtu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, äitien terveyteen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt myös Blue Veinsin osalta.

KIOS teki Pakistaniin hankematkan yhdessä Norwegian Human Rights Foundationin (NHRF) kanssa huhtikuussa 2009. Paikallisten kontaktien korvaamattoman avun ansiosta KIOSilla oli mahdollisuus keskustella ihmisoikeuspuolustajien haastavasta tilanteesta Blue Veinsin edustajan kanssa Islamabadissa.  Sekä KIOS että Blue Veins tiedostivat tilanteen kiireellisyyden ja ilmaisivat yhteistyöhalukkuutta. KIOS myönsi Blue Veinsille saman vuoden elokuussa 12 700 euron tuen Pakistanin ihmisoikeuspuolustajien turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Blue Veins toimii Khyber Pakhtunkhwan provinssissa, joka on yksi maailman levottomimmista ja vaarallisimmista alueista. Alue on erityisen vaarallinen naisten oikeuksien edistämisen parissa työskenteleville ihmisille. Yleisen levottomuuden ja vaarallisuuden lisäksi useat väkivallan uhan alla elävät ihmisoikeuspuolustajat ovat olleet enemmän tai vähemmän epätietoisia lakiin ja YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskevaan julistukseen perustuvista oikeuksistaan.

KIOSin rahoittaman hankkeen tarkoituksena oli lisätä ihmisoikeuspuolustajien tietoa turvallisuuskysymyksistä. Tavoitteeseen pyrittiin kääntämällä Frontlinen turvallisuusopas ihmisoikeuspuolustajille englannista urdun kielelle. Opas on suunniteltu käytettäväksi Pakistanissa ja siinä käsitellään mm. henkilökohtaista turvallisuutta, riskiarviointia ja yhteistyötä turvallisuuskysymyksissä. Blue Veins painoi ja levitti yhteensä 10 000 kopiota oppaasta Pohjois- ja Länsi-Pakistaniin. Hankkeen toteutuksen aikana todettiin lisäksi entistä selvemmin ruohonjuuritason toimijoiden koulutuksen tarve turvallisuuskysymyksissä.

Yksi hankkeen positiivisimmista tuloksista oli ruohonjuuritason toimijoiden lisääntynyt yhteistyö. Kylien ja vuoristojen ihmisoikeuspuolustajat saivat tärkeää koulutusta, minkä lisäksi he muodostivat keskenään verkostoja, jotka edelleen auttavat ylläpitämään ja kehittämään ihmisoikeuksien edistämiseksi tehtävää työtä. Opasta puolestaan käytetään edelleen useiden pienten paikallisten järjestöjen toiminnan tukemiseksi muualla Pakistanissa.

Tällä hetkellä Blue Veins työskentelee ihmisoikeuspuolustajien kapasiteetin vahvistamiseksi Khyber Pakhtunkhwassa. KIOSin parhaillaan rahoittaman hankkeen tavoitteena on luoda ihmisoikeuspuolustajille turvallisuusneuvontapalvelu ja tiedottaa YK:n ihmisoikeusmekanismeista. Auttamalla ihmisoikeuspuolustajia heidän työssään ja vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan siteitä Blue Veins rakentaa pohjaa demokraattiselle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle yhdellä maailman epävakaimmista alueista.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Blue Veins (Women Welfare & Relief Services)