11.08.2011

KIOS:in kumppaneiden alueellinen konferenssi Kampalassa

KIOS:in kumppaneiden alueellinen konferenssi järjestettiin Kampalassa 4.—5.5.2011. Konferenssi toteutettiin yhteistyössä EHAHRDP:n kanssa ja siihen osallistui KIOS:in hankekumppaneita kuudesta KIOS:in fokusmaasta Itä-Afrikassa: Burundista, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Etiopiasta, Keniasta, Ruandasta ja Ugandasta. Kaksipäiväinen konferenssi tarjosi kumppaneille mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan ja tietojaan ihmisoikeusvaikuttamistyöstä sekä ihmisoikeuspuolustajien käytössä olevista suojamekanismeista. Konferenssiin sisältyi myös kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä pohdintaa innovatiivisista strategioista, joiden avulla kehityksen edellyttämiä ihmisoikeuksia voitaisiin edistää.

EHAHRDP and KIOS' conference in Kampala. Photo: KIOS

EHAHRDPin ja KIOSin konferenssi, Kampala. Photo: KIOS

Konferenssin päätteeksi osallistujat esittivät lukuisia suosituksia ja huomioita tiedon jakamisen ja luovien selviytymismekanismien sisällyttämisestä ihmisoikeuspuolustajien työhön aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi suosituksia ja huomioita annettiin ihmisoikeuspuolustajien mahdollisuuksista käyttää mediaa vaikuttamistyössään. Turvallisuuskoulutusta pidettiin tärkeänä ihmisoikeustyön osa-alueena, samoin kuin ihmisoikeusloukkausten dokumentointia ja monitorointia ajanjaksokohtaisten tapahtumien seuraamiseksi.