11.11.2016
Uutiset
Pakistan

Ensimmäinen naispuolisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvia uhkia kartoittava selvitys julkaistu Pakistanissa

Pakistanilaisen ihmisoikeusjärjestön DCHD:n KIOSin rahoituksella tuottaman tuoreen selvityksen mukaan naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat altistuvat työssään monenkertaisille riskeille.

Jo ihmisoikeustyö itsessään on Pakistanissa hyvin riskialtista. Lisäksi naisiin kohdistuu ylimääräisiä uhkia pelkästään sen vuoksi, että he ovat naisia. Lähes puolet selvitykseen osallistuneista kertoo joutuneensa vakavan uhkailun ja häirinnän kohteeksi.

 

Democratic Commission for Human Development  (DCHD) -järjestön tämän ja viime vuoden aikana toteuttama selvitys kartoitti naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien turvallisuustilannetta Pakistanissa.  Kyseessä on ensimmäinen naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien turvallisuutta koskeva selvitys. Sen julkaisu onkin huomioitu hyvin pakistanilaisessa mediassa.

Kartoitusta varten DCHD lähetti kyselyn 1200:lle joko järjestöissä tai itsenäisesti työskentelevälle naispuoliselle ihmisoikeuspuolustajalle. Lähinnä turvallisuussyistä johtuen vastaamatta jätti noin 400 naista. Vastanneista 48% kertoi joutuneensa työssään häirinnän ja uhkailun kohteeksi.

Tapauksista suurimman ryhmän muodostivat häirintä (34%), henkeen kohdistuva uhkailu (23%) ja työn toteuttamiseen kohdistuvat uhat (29%). Perheenjäseniin kohdistuvasta uhkailusta raportoitiin 12%:ssa tapauksista. Uhkailun ja häirinnän takana ovat usein miten yhteisöjen vaikutusvaltaiset henkilöt ja uskonnolliset ja poliittiset ääriryhmät, mutta myös lainvalvojat sekä naisten perheenjäsenet ja sukulaiset.

Selvitys toi odotetusti esiin selkeät alueelliset erot Pakistanin sisäisessä turvallisuustilanteessa. Punjabissa naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat vähiten uhkia, kun taas Khyber Pakhtunkhwassa ja Baluchistanissa ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvat riskit ovat huomattavasti suurempia. Sindh jäi tarkastelun ulkopuolelle.

Turvallisuusuhkien luonteen ja laajuuden lisäksi selvityksessä koottiin tietoa ihmisoikeuspuolustajien kyvystä ennaltaehkäistä riskejä. Vastaajista 25% kertoi, ettei heidän järjestöllään ole käytössään minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä työntekijöidensä suojaksi. Raportin toivotaankin herättävän toimenpiteisiin naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden parantamiseksi niin ihmisoikeusjärjestöjen sisällä kuin kansallisten viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön taholla.

 

Pakistan luokitellaan yhdeksi maailman vaarallisimmista valtioista. Turvallisuustilanteen heikkous heijastuu suoraan kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeustilanteeseen. Laittomat pidätykset, katoamiset, kidutukset, poliittinen ja uskonnollinen väkivalta sekä vähemmistöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat maan ihmisoikeustilanteen vakavimpia ongelmia.

KIOS on tukenut DCHD:n ihmisoikeustyötä Pakistanissa vuodesta 2009 lähtien.  Vuoden 2016 merkkipaaluja ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden edistämisessä Pakistanissa on ollut ihmisoikeuspuolustajien verkoston perustaminen. Tässä DCHD:llä on ollut aktiivinen rooli. KIOSin rahoitukseen sisältyi myös naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuskoulutuksia.

Englanninkielistä uutisointia raportista

Lisätietoja antaa asiantuntija Kristiina Vainio, kristiina[at]kios.fi

Location