31.01.2017
Uutiset
Alueellinen yhteistyö

KIOSin pitkäaikainen kumppanijärjestö The East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) tukee ihmisoikeuspuolustajien arvokasta työtä

EHAHRDP ED Hassan Shire and KIOS ED Ulla Anttila (Picture: KIOS, 2015)

Monessa Itä-Afrikan valtiossa kansalaisjärjestöjen toimintavapaudet ovat kaventuneet radikaalisti kriisien myötä ja ihmisoikeuksien puolustamisesta on tullut jopa hengenvaarallista. KIOSin tukema The East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) on edistänyt ihmisoikeuspuolustajien turvallisuutta 11 vuoden ajan ja siitä on lyhyessä ajassa kasvanut yksi vaikutusvaltaisimmista ja arvostetuimmista ihmisoikeusjärjestöistä.

Vuosi sitten EHAHRDP juhli kymmenvuotista taivaltaan ihmisoikeuksien puolustajana.  Somaliasta paennut ihmisoikeuspuolustaja Hassan Shire perusti järjestön vuonna 2005, jotta myös muut ihmisoikeuspuolustajat voisivat jatkaa arvokasta työtään ihmisoikeuksien puolesta. Tällä hetkellä EHAHRDP edistää ihmisoikeuspuolustajien turvallisuutta ja työtä pääasiallisesti Burundissa, Djiboutissa, Eritreassa, Etiopiassa, Keniassa, Ruandassa, Somaliassa, Somalimaassa, Etelä-Sudanissa, Sudanissa, Tansaniassa ja Ugandassa. EHAHRDP on ollut perustamassa alueen maissa kansallisia ihmisoikeuspuolustajakoalitioita ja edistänyt koalitioiden vahvistumista. Muun muassa Kenian ja Ugandan koalitiot toimivat tehokkaasti maansa ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi.

Vuosi 2016 on ollut haastava koko järjestön toimialueella.  Ihmisoikeuspuolustajat joutuvat jatkuvasti valvonnan ja vainon alaisiksi sekä fyysisen väkivallan, mielivaltaisten tuomioiden ja pidätyksien kohteiksi tai menettävät jopa henkensä ihmisoikeuksien puolustamisen vuoksi.  Hallitukset vaikeuttavat kansalaisjärjestöjen työtä sen sijaan että ratkoisivat valtion kriisejä ja tunnustaisivat ihmisoikeuspuolustajien roolin kehityksessä ja ongelmien ratkomisessa, kirjoittaa Hassan Shire vuosikatsauksessaan.

Varsinkin Burundin ja Etelä-Sudanin väkivaltaisuudet ovat ajaneet ihmisoikeuspuolustajat ahtaalle. EHAHRDP kouluttaa ja tarjoaa hätäapua ihmisoikeuspuolustajille, jotta he voisivat jatkaa työtään ihmisoikeuksien turvaamiseksi. EHAHRDP on pystynyt reagoimaan nopeasti ihmisoikeuspuolustajien ahdinkoon alueella ja antamaan hätäapua tilanteissa, joissa monen muun toimijan mekanismit eivät ole tarpeeksi joustavia.  Järjestö on myös osa Euroopan Unionin ihmisoikeuspuolustajien suojelumekanismia (ProtectDefenders.eu), joka on vuoden aikana jakanut yli 330 hätäapurahaa ihmisoikeuspuolustajien turvaamiseksi. Mekanismia johtaa 12 keskeistä ihmisoikeusjärjestöä, muun muassa kansainvälinen kidutuksen vastainen järjestö OMCT, kansainvälinen ihmisoikeuksien liitto FIDH, Front Line Defenders ja EHAHRDP.

Suojellakseen ihmisoikeuspuolustajia ja puolustaakseen ihmisoikeuksia EHAHRDP myös tiedottaa, kampanjoi, ja tekee merkittävää kansainvälistä vaikuttamistyötä.  Järjestöllä on konsultoiva status YK:n ja Afrikan Unionin ihmisoikeusmekanismeissa ja se on vahvasti ajanut YK:n ihmisoikeusvaltuuston (OHCHR) tutkimaan Etelä-Sudanin ja Burundin ihmisoikeusrikkomuksia. Järjestö on myös vaikuttanut lukuisiin Afrikan ihmisoikeuskomission (ACHPR) päätöslauselmiin.  Muun muassa historiallinen päätöslauselma 275, joka tuomitsee sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ja on ensimmäinen laatuaan koskien LGBT oikeuksia Afrikan mantereella, on osoitus EHAHRDP:in vahvasta työstä.

KIOS on tukenut useita järjestön hankkeita vuodesta 2006 lähtien ja seurannut sen kehittymistä kansainvälisesti vaikutusvaltaiseksi ihmisoikeusjärjestöksi. KIOSin tuella EHAHRDP on esimerkiksi panostanut Burundin ja Ruandan järjestöjen konkreettiseen turvallisuusosaamiseen. Tämä on erityisen merkittävää, sillä näissä maissa ei ole muita kansallisia eikä alueellisia toimijoita, jotka keskittyisivät ihmisoikeuspuolustajien suojeluun ja kapasitointiin. Burundilaiset aktivistit ovat teknisen koulutuksen ja tuen avulla pystyneet saamaan tietoa ihmisoikeusloukkauksista ulos Burundista maanpaossa toimiville verkostoilleen. Samalla hankerahoituksella on myös laadittu selvitys maanpaossa elävien ihmisoikeuspuolustajien kohtaamista erityishaasteista ja mahdollisuuksista. Selvitys on vaikuttanut positiivisesti lähetystöjen käytäntöihin Ruandassa koskien ihmisoikeuspuolustajien suojelua.

EHAHRDP uudistuu ja on muuttanut nimensä vuoden 2017 alusta lähtien. Järjestön uusi nimi on DefendDefenders.

Lisätietoja antaa asiantuntija Elina Vuola, Elina[at]kios.fi

https://www.defenddefenders.org/2016/12/new-year-new-defenddefenders/

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. KIOS tukee tällä hetkellä 37 ihmisoikeushanketta Etelä-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Vuoden 2016 aikana KIOS on tukenut yhteensä 56 ihmisoikeushanketta. Vuonna 2015 tuettuja hankkeita oli 79. Kehitysyhteistyöhön ja myös KIOSin toimintaan kohdistuneet leikkaukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös KIOSin tukemien ihmisoikeushankkeiden määrään. Voit tukea työtämme osoitteessa: https://kios.fi/fi/lahjoita/

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. KIOS tukee tällä hetkellä 37 ihmisoikeushanketta Etelä-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Vuoden 2016 aikana KIOS on tukenut yhteensä 56 ihmisoikeushanketta. Vuonna 2015 tuettuja hankkeita oli 79. Kehitysyhteistyöhön ja myös KIOSin toimintaan kohdistuneet leikkaukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös KIOSin tukemien ihmisoikeushankkeiden määrään. Voit tukea työtämme osoitteessa: https://kios.fi/fi/lahjoita/