08.03.2017
Uutiset
Kenia

Samburu Women Trust -järjestö taistelee tytöille haitallista beading-perinnettä vastaan

Jane Meriwas, ED of the Samburu Women Trust and a beaded girl (Photo: SWT)

 KIOSin tukema paikallinen Samburu Women Trust -järjestö (SWT) taistelee  Samburu-naisiin ja -tyttöihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia vastaan Keniassa. Järjestön vaikuttamistyö haitallista beading-perinnettä vastaan on saanut paljon tukea, jopa henkilöiltä joilta sitä vähiten odottaisi.

Tyttöjen ympärileikkauksia vastaan on kampanjoitu näkyvästi niin Suomessa kuin ulkomailla. Lukuisat ihmisoikeussopimukset, kuten kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) sekä yleissopimus lapsen oikeuksista (CRC) kieltävät kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän, väkivallan ja kaikki haitalliset perinteet kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukupuolielinten silpomisen.

Myös kaikkia valtioita sitoviin kestävän kehityksen tavoitteisiin  on kirjattu naisille haitallisten kulttuuriperinteiden lopettaminen. Monet haitalliset perinteet ovat kuitenkin vielä tuntemattomia ja pysyneet piilossa. Yksi tällainen perinne on Kenian Samburu-yhteisöissä esiintyvä nuoriin tyttöihin kohdistuva niin kutsuttu beading-riitti (helmikoristelu).

Hengenvaarallinen beading-perinne

Keniassa on vain vähän järjestöjä, jotka toimivat nimenomaisesti beading-perinteen ehkäisemiseksi. Koko perinne oli melko tuntematon suurelle yleisölle Keniassa, kunnes KIOSin kumppanijärjestö Samburu Women Trust julkaisi kyseistä perinnettä käsittelevät dokumentit Silent Sacrifice ja  Beads of Bondage. Lisäksi vuonna 2011 Kenian uutisissa raportoitiin Samburu-yhteisön nuoriin tyttöihin kohdistuneista pakkoaborteista beading-perinteen seurauksena.

Beading-perinteen mukaan Samburu-yhteisön sotureilla (Morans) on lupa solmia väliaikainen suhde hyvin nuorien ja samasta klaanista tulevien Samburu-tyttöjen kanssa. Perinteen tarkoituksena on pitkälti seksuaalinen suhde alaikäisen tytön ja soturin välillä. Suhteen on tarkoitus valmistaa tyttöä avioliittoon – ei kuitenkaan soturin ja hänen valitsemansa tytön välillä.

Mahdollisesti suhteesta alkanut raskaus nähdään tabuna, koska soturi ja hänen valitsemansa tyttö ovat sukulaisia ja tyttöä ei ole ympärileikattu. Tämän vuoksi beading-suhteesta alkunsa saanut raskaus keskeytetään kylän vanhimpien naisten toimesta. Jos lapsi kuitenkin syntyy, se tapetaan myrkyttämällä yrteillä tai annetaan muihin yhteisöihin.

Hengenvaarallisten teiniraskauksien ja yhteisöissä tehtävien aborttien lisäksi beading-perinne altistaa nuoret tytöt fyysiselle, psyykkiselle ja seksuaaliselle väkivallalle. Usein tyttöjen mielipiteillä ei ole beading-suhteesta neuvoteltaessa painoarvoa, vaan neuvottelut käydään soturin ja hänen valitsemansa tytön äidin ja veljen välillä. Jos äiti hyväksyy seurustelun soturin kanssa, hän rakentaa tyttärelleen ja soturille majan (Singara). Soturi puolestaan antaa mustasta ja valkoisesta koostetun helminauhan valitsemalleen tytölle seksuaalisen suhteen merkiksi. Nämä korut ilmoittavat, ettei kukaan muu saa olla intiimissä kanssakäymisessä tytön kanssa.

Samburut vaalivat kulttuuriperinteitä

Helmikorut ovat iso osa Samburu-kulttuuria ja ne ovat kauneuden ja vaurauden merkki sekä miehille että naisille. Helmien kuviot ja värit kuvaavat yhteisölle merkityksellisiä asioita, esimerkiksi punaiset merkitsevät rohkeutta ja voimaa, siniset ja vihreät edustavat paimentolaisyhteisön karjalle elintärkeää vettä ja ruohoa, ja mustat helmet muistuttavat paimentolaisyhteiskunnan kokemista vaikeuksista.

 

Members of Samburu community (Photo: SWT)

Samburu-yhteisön jäseniä (Kuva: SWT)

Samburut ovat Kenian pohjoisosassa eläviä paimentolaisyhteisöjä, jotka ovat vaalineet kulttuuriperinteitään esikoloniaaliselta ajalta aina nykypäiviin asti. Yhteisöt ovat muiden alkuperäiskansojen lailla järjestäytyneet sukupuolen ja ikäryhmien mukaan. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä yhteisössä.

Samburu-miehet on jaettu lapsiin, sotureihin (Morans) ja vanhimpiin (Elders).  Samoin naiset on jaettu tyttölapsiin, naimisissa oleviin naisiin sekä vanhimpiin naisiin. Moranien tehtävä on suojella yhteisöä sekä yhteisön karjaa, ja he eivät ole oikeutettuja avioliittoon. Samburu Women Trust -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan beading-perinne aloitettiinkin, jotta soturit eivät viettelisi vanhimpien vaimoja ja näin käytäntö estäisi konfliktit yhteisöjen miesten välillä.

Työ haitallisia kulttuuriperinteitä vastaan on hidasta muttei mahdotonta

Joukko koulutettuja nuoria Samburu-naisia perusti Samburu Women Trustin vuonna 2009. Järjestö taistelee Samburu-naisiin ja -tyttöihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia vastaan, joiden taustalla on haitallisia kulttuuriperinteitä ja uskomuksia.  Järjestön tutkimus paljastaa, että monet naisiin kohdistuvat haitalliset perinteet ovat sidoksissa toisiinsa.

Samburu Women Trust -järjestön tekemissä haastatteluissa on ilmennyt, että beading-perinteen ja ei-toivottujen raskauksien estämiseksi tyttöjä on alettu ympärileikata yhä nuorempina, koska Samburu-yhteisöissä vain ympärileikkaamattomat tyttölapset voivat seurustella soturien kanssa.  Kuitenkin mitä nuorempina tytöt ympärileikataan, sitä varhaisemmin he ovat Samburu-kulttuurin mukaan valmiita avioliittoon.  Beading-perinteen uhriksi joutuvat yleisimmin 9-15-vuotiaat tytöt.

Reuben Salimon Lemakima, the senior chief in Kipsing Location, Isiolo County, reading Samburu Girl Child Magazine published by SWT (Photo: SWT)

Reuben Salimon Lemakima, Isiolo kunnan viranomainen, lukemassa SWT-järjestön julkaisua nimeltä Samburu Girl Child Magazine (Kuva: SWT)

Beading-riitti, kuten naisten sukupuolielinten silpominen ja lapsiavioliitot, rikkovat sekä perus- että ihmisoikeuksia. Fyysisten ja psyykkisten terveyshaittojen lisäksi perinne usein keskeyttää tyttöjen koulunkäynnin. Kenian perustuslaki, kuten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimuskin (TSS), takaa myös kaikille oikeuden koulutukseen.

Moni Samburu-yhteisön jäsen ei ole tietoinen, että monet naisiin kohdistuvat perinteet ovat paitsi haitallisia myös ihmisoikeuksien ja Kenian lain vastaisia. Tämän vuoksi Samburu Women Trust on yrittänyt koulutuksen ja vaikuttamistyön avulla saada yhteisön tietoiseksi beading-perinteen haittavaikutuksista sekä perinteen lainvastaisuudesta. Järjestö on KIOSin tuella muun muassa tehnyt tutkimusta, julkaissut ja levittänyt materiaaleja haitallisista perinteistä sekä järjestänyt koulutuksia sekä viranomaisille että Samburu-yhteisöjen eri ikäryhmien naisille ja miehille.

Vaikka vaikuttamistyö ja asenteiden muuttaminen on hidasta ja haasteellista, se ei suinkaan ole mahdotonta.  Samburu Women Trustin mukaan heidän työnsä on tavoittanut yli 60 000 Samburu-yhteisöjen jäsentä, mukaan lukien yhteisöjen vanhimmat (elders), soturit (morans), naiset, tytöt, sekä poliittiset vaikuttajat. Tämän tuloksena tabuna pidetyt aiheet kuten beading-perinne, pakkoabortit, lapsiavioliitot ja naisten sukupuolielinten silpominen ovat nousseet keskustelun aiheiksi yhteisöjen sisällä.

Järjestön työ haitallisia kulttuuriperinteitä vastaan on saanut paljon tukea, jopa henkilöiltä joilta sitä vähiten odottaisi. Samburu Womern Trustin johtaja, Jane Meriwas, joka on samburu itse, kertoi että hän kokee yhdeksi tärkeimmäksi saavutukseksi positiivisen vaikuttamisen yhteisöjen vanhimpiin, jotka ovat perinteisesti olleet vahvimmat äänitorvet kulttuuriperinteiden säilyttämisen puolesta. Samburu Women Trustin vaikuttamistyön tuloksena yhteisöjen vanhimmat ovat kieltäneet perinteiset majat (Singira), joiden tarkoitus on helpottaa seksuaalista kanssakäymistä soturien ja alaikäisten tyttöjen välillä.

Samburu Women Trust

The Unspoken Vice in Samburu Community (2016)

The Desk Review (2016)

Silent Sacrifice (2012)

Teksti: Mira Ahlstedt

Lisätietoja antaa asiantuntija Katja Ilppola, katja[at]kios.fi

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. KIOS tukee tällä hetkellä 37 ihmisoikeushanketta Etelä-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Vuoden 2016 aikana KIOS on tukenut yhteensä 56 ihmisoikeushanketta. Vuonna 2015 tuettuja hankkeita oli 79. Kehitysyhteistyöhön ja myös KIOSin toimintaan kohdistuneet leikkaukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös KIOSin tukemien ihmisoikeushankkeiden määrään. Voit tukea työtämme osoitteessa: https://kios.fi/fi/lahjoita/

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. KIOS tukee tällä hetkellä 37 ihmisoikeushanketta Etelä-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Vuoden 2016 aikana KIOS on tukenut yhteensä 56 ihmisoikeushanketta. Vuonna 2015 tuettuja hankkeita oli 79. Kehitysyhteistyöhön ja myös KIOSin toimintaan kohdistuneet leikkaukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös KIOSin tukemien ihmisoikeushankkeiden määrään. Voit tukea työtämme osoitteessa: https://kios.fi/fi/lahjoita/

Location


Kumppanijärjestöt