27.06.2017
Uutiset
Sri Lanka

KIOS tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia Sri Lankalla

Vuonna 2015 KIOSin edustajat kävivät tutustumassa Equal Ground –järjestön työhön Sri Lankalla.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu vakavaa syrjintää ja väkivaltaa Sri Lankalla.  KIOSin tukema Equal Ground järjestää vuosittain Pride-tapahtuman ja kampanjoi monin tavoin hlbtiq-yhteisön oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta Sri Lankalla.

Pride-viikon kunniaksi esittelemme KIOSin tukeman Equal Ground -järjestön Sri Lankalta.  Pride-juhlaa vietetään  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien puolesta ympäri maailmaa kesäkuussa. KIOSin kumppanijärjestö  Equal Ground järjestää vuosittaisen Pride-tapahtuman Sri Lankalla ja ajaa monin tavoin hlbtiq-yhteisön oikeuksia maassa, jonka rikoslaki kriminalisoi kaikki muut paitsi heterosuhteet. KIOS on tukenut Equal Ground -järjestön itse suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita vuodesta 2014 lähtien.

Sri Lankalla hlbtiq-yhteisöön kohdistuu vakavaa syrjintää ja väkivaltaa. Merkittävimmät syyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän taustalla ovat kulttuuriset normit ja asenteet sekä syrjivä lainsäädäntö. Sri Lankalla noudatetaan vahvasti miesten ja naisten perinteisiä rooleja ja vastuita. Heteronormatiiviset sukupuolistandardit ovat juurtuneet yhteiskuntaan vahvasti ja homoseksuaalisuutta sekä transsukupuolisuutta pidetään yleisesti häpeällisinä sekä epänormaaleina ilmiöinä. Monet mieltävät nämä psykologisiksi häiriöiksi, sairauksiksi ja edellisten elämien syntien manifestiksi.

Syrjintä ja väkivalta johtavat  usein hlbtiq-henkilöiden syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin, vähäiseen itsetuntoon ja sisäiseen homofobiaan. Equal Ground on vuodesta 2004  pyrkinyt toiminnallaan edistämään hlbtiq-henkilöiden ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista.  Järjestö tekee muun muassa tiedotus- ja vaikuttamistyötä, antaa oikeudellista neuvontaa, järjestää vuosittaisen Pride-tapahtuman ja tarjoaa mielenterveysneuvontaa. Järjestö on myös vuodesta 2005 lähtien ylläpitänyt hlbtiq-kriisipuhelin linjaa.

Työnsä vuoksi  Equal Ground on kokenut paljon vastustusta ja uhkailua. Häirintää, uhkailua ja mustamaalausta on koettu niin muslimi- ja buddhalaisäärijärjestöjen kuin valtion viranomaistenkin taholta. Vuosina 2013-2015 järjestö oli valtion valvonnassa ja jatkuvan seurannan alaisena. Vuoden 2015 vallanvaihdoksen myötä yleisesti kansalaisjärjestöjen tila toimia Sri Lankalla on vapautunut huomattavasti ja myös Equal Groundin tila puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia on parantunut.

Equal Ground järjestö kampanjoikin parhaillaan ahkerasti hlbtiq–yhteisöä syrjivän rikoslain muuttamiseksi. Järjestö lanseerasi  keväällä 134-nimisen kampanjan,  jossa vaaditaan  hlbtiq–yhteisön dekriminalisointia.  Maan rikoslaki kriminalisoi epäluonnolliset seksuaaliset suhteet 10 vuoden vankilatuomion uhalla ja epäluonnollisiin suhteisiin ajatellaan kuuluvan kaikki muut paitsi heterosuhteet. Laki asetettiin voimaan 134 vuotta sitten Britannian imperiumin toimesta.

Suomessa homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista  vuonna 1971 ja sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan tänä vuonna ahkeran kampanjoinnin jälkeen. Ihmisoikeudet vaativatkin pitkäjänteistä vaikuttamistyötä, ja tietoisuus oikeuksista on ensimmäinen askel kohti tasa-arvoa. Rikkomuksia hlbtiq-yhteisöä vastaan tapahtuu edelleen Sri Lankalla, mutta nyt useammat ovat tietoisia oikeuksistaan ja puhuvat siitä, kertoo Equal Groundin toiminnanjohtaja Rosanna Flamer Caldera.

 

Teksti: Mira Ahlstedt

Lisätietoja antaa asiantuntija Katja Ilppola, katja[at]kios.fi

Location


Kumppanijärjestöt

Related news (0)