26.02.2018

Yhteisössä on voimamme!

Transihmisiin kuuluvat hijrat ovat saaneet liikkeestään voimaa Bangladeshissa. Mutta vielä on matkaa tavoitteeseen – oikeuksien toteutumiseen.

 ”Täällä Bangladeshissa herrasmiehet eivät halua istua viereemme bussissa. Mutta Intiassa he istuvat. He kutsuvat meitä nimellä mashi, täti, ja heidän mielestään on kunnia istua hijran vieressä. Intiassa ihmiset suhtautuvat meihin rennommin, mutta bangladeshilaiset eivät hyväksy meitä niin helposti.”

Näin kertoo nuori hijra-johtaja nimeltään Bindu. Hijroja kunnioitetaan enemmän Intiassa kuin Bangladeshissa.

Keitä ovat hijrat? He ovat ryhmä transihmisiä Etelä-Aasiassa. Transihmisiä on elänyt eri kulttuureissa ympäri maailman ihmisen syntyajoista lähtien. Harvat kuitenkaan tuntevat kertomusta Bangladeshin hijroista. Heillä on samat ihmisoikeudet kuin muillakin. Heillä on oikeus elämään, koulutukseen, terveyteen, sosiaaliturvaan, työhön ja kulttuuriin – kuten kenellä tahansa. Ulkonäkönsä vuoksi hijroja kuitenkin usein syrjitään.

KIOSin tukema LOSAUK pani alulle hijrojen aktiivisen liikkeen Bangladeshissa vuonna 2007. LOSAUK on hijrojen oikeuksia edistävä kansalaisjärjestö Khulnassa, Bangladeshissa. LOSAUKin alulle panema liike levisi vähitellen kattaen nyt kuusitoista piirikuntaa Bangladeshissa. Työ ei ole ollut helppoa, mutta KIOSin jatkuvalla tuella LOSAUK on edistänyt hijrojen oikeuksia ja liikettä jo seitsemän vuotta. Yhteisöllisyys ja oma liike ovat antaneet hijroille voimaa. Hijrat kokevat liikkeen omakseen ja ovat ylpeitä siitä.

Naisia keskustelemassa pöydän ääressäHijrat haluavat muutosta ihmisten asenteisiin ja käytökseen. He haluavat muutosta hallituksen toimiin. Hallituksen pitäisi edistää ja suojella myös hijrojen oikeuksia. Hijrat tarvitsevat lisäksi mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen osallistumiseen ja oman elannon ansaitsemiseen. Jos näitä hijrojen oikeuksia edistettäisiin, kokonaiset hijra-yhteisöt, heidän perheensä, sukunsa ja muut läheiset, voisivat myös hyötyä kehityksestä.

Vuonna 2013 Bangladeshin valtio tunnusti hijrat kolmantena sukupuolena. Samalla hijroille luvattiin taata pääsy palveluiden pariin ja myös muuta tukea. Tässä yhteydessä Panna, yksi hijrojen johtohahmoista, totesi seuraavaa:

”Ihmiset eivät pitkään halunneet hyväksyä meitä. Nyt, vaikka syrjintää yhä on, meidät on pitkälti hyväksytty yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä. Meillä on ääni, jota kuunnellaan. Voin istua piirikunnan korkea-arvoisen viranomaisen vieressä ja puhua hänelle. Voin nostaa esiin ihmisoikeuskysymyksiä. Kiitän tästä kaikkia, jotka ovat olleet mukana edistämässä hijrojen liikettä.”

Työ transihmisten oikeuksien toteutumiseksi kuitenkin jatkuu Bangladeshissa. Hijrat ovat päässeet nykyiseen asemaansa, koska ovat tehneet menestyksekästä vaikuttamistyötä ja kampanjointia. He ovat tehneet kulttuuristaan aseen ja käyttäneet sitä oikeuksiensa edistämiseen. Hijrat ovat saaneet liikkeestään voimaa. Mutta heillä on vielä matkaa tavoitteeseensa – oikeuksien toteutumiseen.

Ihmisten asenteet ja käyttäytyminen hijroja kohtaan ovat yhä suurimmat haasteet. Ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisemiseksi vuorovaikutus ihmisten ja eri yhteisöjen välillä on tärkeää. LOSAUK jatkaa työtään yhdessä hijrojen kanssa, jotta kaikkien ihmisoikeudet voisivat toteutua.

 

LOSAUK

LOSAUK on bangladeshilainen järjestö maan lounaisosissa Khulnassa. Järjestö perustettiin vuonna 1987. LOSAUKin visiona on köyhyydestä vapaa Bangladesh. LOSAUK tekee töitä transihmisten, vammaisten, lapsien, työttömien nuorten, maaseudun taiteilijoiden sekä naisten ja tyttöjen aseman edistämiseksi. KIOS on tukenut LOSAUKin hijrojen oikeuksia edistävää työtä vuodesta 2011 lähtien.

LOSAUK oli nostanut hijrojen oikeuksiin liittyvät kysymykset maan parlamentin keskusteluun jo vuonna 2009. Järjestö on tuonut hijrojen asiaa esiin myös eri ministeriöiden taholla. Vuonna 2014 LOSAUK vei hijrojen oikeuksiin liittyvät kysymykset korkeimpaan oikeuteen ja vaatii valtiota täyttämään lupauksensa hijroille uloteituista palveluista ja tuista. Asia odottaa yhä oikeuden päätöstä.

 

Lisätietoja:

Dr. Nazmul Ahsan Ph.D, puheenjohtaja, LOSAUK

Khulna, Bangladesh. Puhelin: +8801711345386.

S-posti: losauk.kln@gmail.com. Verkkosivu: http://www.losauk.org/

Teksti ja kuvat: LOSAUK

Artikkeli on itsenäinen kirjoitus eikä välttämättä vastaa KIOSin näkemyksiä.

Location


Kumppanijärjestöt