08.03.2018
Uutiset
Burundi

Naisten oikeuksien ja tasa-arvon asialla Burundissa

Community members trained by AFJB in the province of Muyinga.

Muyingan provinssissa Koillis-Burundissa eletään pitkälti patriarkaalisissa yhteisöissä. Naiset ovat usein taloudellisesti heikommassa asemassa kuin miehet. Taloudellisessa ahdingossa elävät naiset ja tytöt joutuvat tekemään vaikeita valintoja pysyäkseen hengissä. Monilla jää koulu kesken. Osa hakeutuu kodinhoitajiksi muihin perheisiin ja osa ajautuu kadulle myymään seksiä saadakseen päivittäisen ateriansa tai vaatteet ylleen. Useat elävät riippuvaisina miehensä taloudesta ja hyväntahtoisuudesta. Eron sattuessa naiset jäävät monesti tyhjän päälle. Tiettyjä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotoja, kuten naisten taloudellisesti heikkoa asemaa, hyväksytään hiljaisuudessa, osana yhteisöjen ja perheiden elämää.

 

Apua tarvitsevia naisia ja lapsia on paljon, auttajia ei niinkään. Burundissa vuonna 2015 eskaloitunut poliittinen konflikti on heikentänyt järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Rahoittajia on vetäytynyt sekä järjestöjen että valtion tukemisesta. Jo entisestään köyhän Burundin resurssit saada ruokaa väestölleen ovat heikentyneet. Oikeuslaitos on yhä riippuvaisempi järjestöjen työstä ja avusta. Oikeusviranomaisilla ja ihmisoikeusloukkausten uhreilla on yhtä lailla pulaa rahasta, jolla kattaa kuljetusmaksuja ja bensakuluja. Näin ollen uhrien pääsy oikeuspalvelujen pariin on usein kaukainen haave.

Toivoa pitävät yllä kuitenkin muutamat ruohonjuuritason toimijat. Yksi niistä on Association des Femmes Juristes Burundi (AFJB). Järjestö on burundilainen vuonna 1995 perustettu toimija, joka on tehnyt pitkään työtä sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten auttamiseksi. Monet järjestön työntekijöistä ovat korkeasti koulutettuja burundilaisia naisia. KIOS on tukenut järjestön työtä Muyingan provinssissa, missä järjestö ylläpitää oikeusklinikkaa, antaa oikeusapua ja -neuvontaa.

AFJB:n kyltti

Florence on yksi AFJB:ltä apua saaneista naisista Muyingassa. Florencen mies hylkäsi hänet ja viisi pariskunnan yhteistä poikaa. Mies on jo uusissa naimisissa. Florencen entinen anoppi kohteli Florencea kuin ulkopuolista, eikä tämän annettu viljellä maata perheen mailla.

”AFJB:n avulla voitin oikeudenkäynnin miestäni vastaan. Vaikka tuomiota ei ole vielä toimeenpantu, minulla on nyt toivoa. Kiitos AFJB:n, minulla on uskoa tulevaan”, Florence sanoo.

Sophie taas kertoo seuraavaa. ”AFJB:n oikeusklinikan juristi Muyingassa auttoi minua oikeustapaukseni hoitamisessa. Oikeuden päätöksellä mieheni ja minun omaisuus jaettiin tasapuolisesti. Päätöksen ansiosta en joudu asumaan kuuden lapseni kanssa veljeni luona, vaan minulla on oma koti.”

Burundissa on tapahtunut positiivista kehitystä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyssä myös lainsäädännön tasolla. Syksyllä 2016 voimaan tuli laki, joka keskittyy nimenomaisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyyn ja uhrien auttamiseen. Laki tunnustaa sukupuoleen perustuvan väkivallan merkittävänä ongelmana burundilaisessa yhteiskunnassa ja pyrkii puuttumaan siihen. AFJB on yksi järjestöistä, joka teki pitkään töitä sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan puuttuvan lainsäädännön puolesta. Lainsäädäntö ei ole kaikin puolin täydellinen ja viranomaisten tietoisuus laista on heikkoa. Sukupuoleen perustuvan väkivallan tunnustaminen suurena ongelmana on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, ja AFJB on niiden toimijoiden joukossa, jotka kouluttavat muun muassa paikallisen tason oikeusviranomaisia lain sisällöistä.

AFJB tekee työtään siellä missä tarve on erityisen suuri ja toimijoita vähän. Järjestö osallistuu naisten päivän juhlintaan Burundissa ja jatkaa työtään sen eteen, että yhteisöissä kaikilla olisi vähän paremmat oltavat.

Teksti: AFJB

Kuvat: KIOS

Artikkelissa esiintyvien Sophien ja Florencen nimet muutettu.

Artikkeli on itsenäinen kirjoitus eikä välttämättä vastaa KIOSin näkemyksiä.

Artikkeli on osa kirjoitusten sarjaa, vieraskynä KIOSin Etelän kumppaneilta, KIOSin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Hankkeet (4)

 • Burundi
 • 2017–2019
 • Association des Femmes juristes du Burundi

Projet d’assistance intégrée des victimes des violences basées sur le genre

38 900 €
 • Burundi
 • 2016–2017
 • Association des Femmes juristes du Burundi

Projet d’assistance juridique des victimes des violences basées sur le genre

31 400 €
 • Burundi
 • 2012–2013
 • Association des Femmes juristes du Burundi

Projet d’assistance des victimes des violences basées sur le genre

24 800 €
 • Burundi
 • 2013–2016
 • Association des Femmes juristes du Burundi

Projet d’assistance juridique des victimes des violences basées sur le genre

52 100 €

Uutiset (4)

23.08.2019
Uutiset
Alueellinen yhteistyö
Burundi

Supporting human rights defenders in Burundi

Since the political crisis in Burundi started in 2015, most human rights defenders have been forced to flee the country to avoid persecution. With the help of DefendDefenders, Burundian defenders in exile have pushed the UN to investigate violations in Burundi.

Jaa
Share: