03.07.2018
Uutiset
Kenia

KIOS – 20 vuotta ihmisoikeuksia puolustamassa

KISORAn ja Hakijamiin edustajia. Kuva: KISORA

Valokeilassa KIOSin kenialainen kumppani KISORA.

 

”Ihmiset ovat hallitus”

 – oikeus osallistua maakuntatason päätöksentekoon etenee Kisumussa

 

Keniassa maakuntatason hallinnon on tarkoitus lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia paikallisen tason kehityssuunnitelmien tekemiseen ja seurantaan.  KIOSin kenialainen yhteistyökumppani KISORA tekee Kisumussa työtä, jolla edistetään paikallisten osallistumista maakuntatason kehitykseen.

Kenian uuden perustuslain (2010) voimaantulon myötä Kenia siirtyi myös uuteen hallinnolliseen aikakauteen. Hallintoa hajautettiin niin, että julkista valtaa on sekä kansallisella tasolla että maakuntatasoilla, Kenian 47 maakunnalla. Kisumu on yksi Kenian nykyisestä 47 maakunnasta. Maakuntiin valittiin paikallishallituksen edustajat ensimmäistä kertaa vuoden 2013 yleisvaaleilla ja uudelleen vuoden 2017 vaaleilla.

Kisumun maakunta on hiljattain luonnostellut ja hyväksynyt useita hallinnollisia linjauksia ja säädöksiä, jotka edistävät ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Ihmisoikeusperustaisuudella on vahva rooli paikallistason kehityssuunnitelmissa ja käytännöissä.

Maakuntien viisivuotiset kehityssuunnitelmat määräävät suunnan lähivuosien kehitykselle. Viisivuotisista suunnitelmista tehdään vuositason toimintasuunnitelmat, joita lähdetään toteuttamaan.

 

Yhteisöjen ääni kuuluu ja palvelut paranevat

Vaikka Kisumussa on ollut poliittisesti värittyneitä levottomuuksia muun muassa edellisten presidentinvaalien alla, on maakunnan lähiaikojen kehitys ollut pitkälti positiivista. Maakunnan infrastruktuuria ja palveluja kehitetään ja etninen vihanpito sekä ihmisten pakotetut häädöt ovat vähentyneet. Parempia palveluita on pikkuhiljaa ulotettu myös epävirallisille asuinalueille, slummeihin, ja slummien turvallisuustilanne on myös alkanut parantua. Myös oikeus osallistua maakunnan kehitystä koskevaan keskusteluun on edistynyt. Se toteutuu muun muassa hyvin organisoitujen yleisöfoorumien kautta, joissa yhteisöjen ääni pääsee esiin. Positiivista kehitystä ovat vauhdittaneet esimerkiksi yleisön osallistumisoikeuksia koskevat viralliset linjaukset sekä Kisumun maakunnan viranomaisten positiivinen suhtautuminen ihmisten osallistumiseen.

”Positiivista kehitystä on tapahtunut, koska paikalliset ihmiset on otettu mukaan maakuntatason keskusteluihin ja keskusteluja on pidetty säännöllisesti paikallisten yhteisöjen kanssa.” KISORA yhteistyökumppaneineen on myös järjestänyt temaattisia keskustelufoorumeita, jotka ovat vahvistaneet ihmisten osallistumismahdollisuuksia.

Ihmisiä istumassa yleisössä

KISORA:n järjestämä keskustelutilaisuus Kisumussa. Kuva: KISORA

 

KISORA kannustaa paikalliset tason vaikuttamistyöhön

Uudet osallistumismahdollisuudet koskevat myös paikallista järjestökenttää. Järjestöissä oli vallinnut jo pitkään väsymys vaikuttamistyön tekemiseen, mutta uusien mahdollisuuksien myötä tämä väsymys on alkanut väistyä. Järjestöt ovat alkaneet ottaa taas aktiivisesti osaa maakuntatason vaikuttamistyöhön ja keskusteluihin. KIOSin tuella KISORA on edistänyt myös järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä dialogia. KISORA ja sen tärkeä yhteistyökumppani, kansallisen tason ihmisoikeustyötä tekevä Hakijamii, järjestivät paikallisille järjestöille yhteisen keskustelufoorumin Kisumussa tammikuussa 2018. Paikalle kutsuttiin myös maakuntatason hallinnon edustajia. Foorumin yhtenä tarkoituksena oli pitää dialogia siitä, miten järjestöt voisivat paremmin olla mukana maakunnan kehitystä koskevassa keskustelussa.

Foorumiin osallistui yhteensä 30 henkeä, joihin kuului järjestöjen ja paikallishallinnon edustajia. Mukana oli myös maakuntatasolla korkea-arvoista virkaa pitävä Ruth Odinga. Hän piti puheen yhteistyön puolesta ja sanoi, että haluaa yhdessä järjestöjen kanssa tehdä työtä Kisumun tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseksi. Odinga myös kannusti järjestöjä ottamaan mallia KISORA:sta yhteisölähtöisen vaikuttamistyön tekemisessä. KISORA:n tekemä paikallistason vaikuttamistyö perustuu pitkälti siihen, että paikalliset yhteisöt ovat työssä vahvasti mukana ja niiden ääni kuuluu asioissa, joita viedään eteenpäin. Lisäksi Odinga antoi suullisen varoituksen järjestöille, jotka eivät ole aidosti tekemässä järjestötyötä köyhien auttamiseksi, vaan pyrkivät itse hyötymään varattomien vaikeasta tilanteesta.

Hakijamiin toiminnanjohtaja Pauline Vata luovutti Odingalle järjestöjen puolesta kirjelmän, joka sisälsi järjestöjen ehdotuksia ja suosituksia maakuntatason uudistuksien eteenpäinviemiseksi. Kisumun järjestökenttä kokoontui näin ensimmäistä kertaa yhtenä rintamana edistämään yhteisiä tavoitteita.

”Kansalaisjärjestöillä on nyt mahdollisuus kannustaa ja tukea kansalaisia osallistumaan aktiivisesti poliittista päätöksentekoa ja paikallistason kehitystä koskevaan keskusteluun. Ihmiset voivat nostaa esiin asioita ja vaikuttaa keskusteluun, jolla on suora yhteys heidän taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksiensa toteutumiseen.” Yhteisöjen voimaannuttaminen ja vaikuttamistyön tukeminen on aina ollut KISORA:n työn ytimessä.

Banneri jossa lukee "Forced evictions violates human rights to adequate housing"

KISORA:n yhteisötoimisto Kisumussa. Kuva: Maarit Roström / KIOS

Afrikassa, ja etenkin Keniassa, usein sanotaan, että ”ihmiset ovat hallitus”. Mutta todellisuudessa tavallisilla kansalaisilla on ollut hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia hallituksen agendaan. Kenian uusi perustuslaki kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden muutokseen, ja myös kansalaisjärjestöjen kannattaa olla mukana positiivisena voimana tämän muutoksen toteuttamisessa. Meillä on oikeus odottaa, että kansalaiset saavat osallistua kestävällä ja järjestelmällisellä tavalla kehityshankkeisiin ja päätöksentekoon. Meillä on myös oikeus saada tietoa noiden kehityshankkeiden etenemisestä ja saada vahvistus siitä, että hankkeita toteutetaan ihmisoikeusperiaatteita noudattaen. Me, kansalaiset ja järjestöt, tulemme vaatimaan ja puolustamaan oikeuksiamme uudella energialla.

 

KISORA

KISORA (Kisumu Social Rights Association) Self Help Group on verkosto, joka tuo yhteen ruohonjuuritason vaikuttamistyöryhmiä Kisumun slummeista. KISORA perustettiin vuonna 2007 Hakijamiin toteuttamassa ja KIOSin tukemassa hankkeessa. KISORA koordinoi ja toteuttaa paikallisten ihmisten alullepanemia ihmisoikeuskampanjoita. Verkosto tukee ja kapasitoi yhteisöjä työskentelemään taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksiensa toteutumiseksi. Työ, jota KISORA on toteuttanut KIOSin tuella, on keskittynyt taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä sekä osallistumisoikeuksia koskeviin kysymyksiin ja niistä tiedottamiseen paikallisyhteisöille. KIOS on tukenut KISORA:n työtä vuodesta 2013 lähtien.

Neljä miestä ja kaksi naista

KISORA:n ja Hakijamiin edustajia sekä KIOSin asiantuntija Elina Vuola. Kuva: Maarit Roström / KIOS

 

 

Hakijamii

Economic and Social Rights Centre (Hakijamii) on perustettu vuonna 2004. Ennen Hakijamiin perustamista Kenian kansalaisyhteiskunnan parissa oli vahva fokus kansalais- ja poliittisten oikeuksien edistämiseen. Myös taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin keskityttiin, mutta enemmän palvelun tarjoamisen ja perinteisen kehitysyhteistyön näkökulmasta, ei niinkään ihmisoikeusperusteisesta näkökulmasta. Hakijamii perustettiin täyttämään tätä tyhjiötä kansalaisyhteiskuntakentällä. Hakijamii on ollut tehokas verkostoitumaan järjestösektorilla. Järjestön missiona on vahvistaa ihmisten kapasiteettia ruohonjuuritasolla, jotta nämä voisivat seurata ja vaatia taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksiensa toteutumista. KIOS tuki Hakiijamiin työtä vuosina 2005 – 2015. KIOSin tuella Hakijamii muun muassa teki vahvaa vaikuttamistyötä ja seurasi, että oikeus terveyteen, veteen ja sanitaatioon toteutuvat kuten Kenian perustuslaki määrää.

 

Teksti: KISORA

Kuvat: KISORA ja KIOS

Artikkeli on itsenäinen kirjoitus eikä välttämättä vastaa KIOSin näkemyksiä.

Artikkeli on osa kirjoitusten sarjaa, vieraskynä KIOSin Etelän kumppaneilta, KIOSin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Location


Kumppanijärjestöt

  • KISORA Self Help Group