Kastittomille naisille tietoutta oikeuksistaan ja turvallisuuskoulutusta

Nepalissa dalitit eli kastittomat elävät usein yhteiskunnan ulkopuolella. Heillä ei ole samaa pääsyä terveydenhuoltoon, koulutukseen, säälliseen työhön tai oikeuden piiriin. Dalit-naiset joutuvat kohtaamaan moninkertaista syrjintää, sillä he ovat heikommassa asemassa niin sukupuolensa, kastittomuutensa kuin köyhyytensäkin takia.

KIOS on rahoittanut Feminist Dalit Organisation (FEDO Nepal) -järjestön kastittomien naisten parissa tekemää työtä. FEDOn tavoitteena on, että naiset alkaisivat ymmärtää ja vaatia omia oikeuksiaan.

KIOSin tuella 500 dalit-naista ja muuta haavoittuvassa asemassa olevaa sai koulutusta oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat puolustaa niitä ja vaatia tilivelvollisuutta viranomaisilta.

KIOSin tuen kattamassa piirikunnassa FEDO dokumentoi yli 80 tapausta, joissa dalit-naisten ihmisoikeuksia oli loukattu. Tapaukset liittyivät esimerkiksi noituussyytöksiin, kastiin tai sukupuoleen perustuvaan syrjintään, raiskauksiin, pakkoavioliittoihin tai perheväkivaltaan.

Noin 150 FEDOn kokoamaa ruohonjuuritason dalit-naisihmisoikeuspuolustajaa sai turvallisuuskoulutusta, jotta he osaavat huomioida turvallisuusriskit paremmin puolustaessaan naisten oikeuksia.