Transihmisten oikeuksia edistetty Bangladeshissa

Hijrat ovat transihmisiä Etelä-Aasiassa. Hijroilla on samat ihmisoikeudet kuin muillakin, mutta ulkonäkönsä vuoksi heitä kuitenkin usein syrjitään. Hijrat haluavat muutosta ihmisten asenteisiin ja käytökseen. He haluavat, että hallitus edistää ja suojelee myös hijrojen oikeuksia. Hijrat tarvitsevat lisäksi mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen, osallistumiseen ja oman elannon ansaitsemiseen.

Bangladeshilainen LOSAUK-järjestö edistää hijrojen oikeuksia ja asemaa Bangladeshissa yhdessä paikallisten hijraryhmien kanssa. Yhteisöllisyys ja oma liike ovat antaneet hijroille voimaa. Vuonna 2013 Bangladeshin valtio tunnusti hijrat kolmantena sukupuolena. Samalla hijroille luvattiin taata pääsy palveluiden pariin ja myös muuta tukea.

KIOSin rahoituksen avulla tietoa hijroista levitettiin suurelle yleisölle. LOSAUK teki hijrojen elämästä kertovan dokumenttielokuvan Onnation (Etsimässä), jota esitettiin kymmenessä näytöksessä yhteensä 450 katsojalle. Elokuva esitettiin kahdesti televisiossa, jolloin se tavoitti arviolta 2 miljoonaa katsojaa.

Järjestö toteutti myös massatekstiviestikampanjan, jossa 100 000 matkapuhelimen käyttäjää sai bengalinkielisen viestin matkapuhelimeensa. Näin saatiin tehokkaasti kerrottua hijrojen oikeuksista suurelle joukolle ihmisiä.

KIOSin tuella järjestö teki kartoituksen hijrojen lukumäärästä Barisalin alueella. Raporttia jaettiin viranomaisille, ja lehdistötilaisuuksien avulla tietoa tarjottiin myös noin 90 toimittajalle.

LOSAUK on myös pyrkinyt vaikuttamaan viranomaisiin muilla keinoin. Viimeisimmän rahoituksen aikana järjestettiin 4 seminaaria, joiden aiheina olivat muun muassa oikeusapu hijroille ja hijrojen toimeentulo. Osallistujia oli 180 ja he olivat viranomaisia, toimittajia, sosiaalityöntekijöitä ja hijrajohtajia. Lisäksi 10 vaikuttamistapaamisessa näytettiin dokumenttielokuva hijrojen elämästä ja keskusteltiin hijrojen kohtaamista ongelmista ja heidän oikeuksistaan. Näihin tapaamisiin osallistui yhteensä noin 300 paikallisviranomaista sekä kansalaisjärjestöjen ja hijraryhmien edustajaa.

Tapaamisten avulla LOSAUK onnistui lisäämään eri järjestöjen ja hijraryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista. Viranomaisten ja järjestökentän ymmärrys hijrojen ihmisoikeustilanteesta syveni.

Hijrat itse hyötyivät LOSAUKin työstä myös suoraan. KIOSin tuella järjestettiin 10 neuvontatapaamista, joissa yli 200 hijraa sai oikeusneuvontaa, tietoa oikeuksistaan ja siitä, miten toimia eri ongelmatilanteissa. Lisäksi kahdessa työpajassa ihmisoikeusaktivistit ja hijra-ryhmät oppivat kuinka he voivat vaikuttaa viranomaisiin ja edistää hijrojen oikeuksia strategisemmin.

Hijrat ovat saaneet liikkeestään voimaa. Mutta heillä on vielä matkaa tavoitteeseensa – oikeuksien tasavertaiseen toteutumiseen.