Turvallisuutta ihmisoikeuspuolustajille Itä-Afrikassa

Joissakin Itä-Afrikan valtioissa kansalaisjärjestöjen toimintavapaudet ovat kaventuneet radikaalisti poliittisten kriisien myötä ja ihmisoikeuksien puolustamisesta on tullut jopa hengenvaarallista.

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) edistää ihmisoikeuspuolustajien turvallisuutta Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueella. KIOS rahoitti verkostoa vuosina 2006 ̶ 2016, lähes sen alkuajoista lähtien. Sinä aikana verkostosta on kasvanut yksi alueen vaikutusvaltaisimmista ja arvostetuimmista ihmisoikeusjärjestöistä.

KIOSin tuki DefendDefendersille keskittyi pääasiassa burundilaisten ja ruandalaisten ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen. Molemmissa maissa ihmisoikeuspuolustajat saivat paitsi turvallisuuskoulutusta myös koulutusta vaikuttamistyön tekemisestä ja kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän hyödyntämisestä.

Keväästä 2015 jatkuneen sisäpoliittisen kriisin varjolla Burundin kansalaisyhteiskunnan tila on supistettu lähes olemattomiin. KIOS on kuitenkin pystynyt tukemaan burundilaisten ihmisoikeusaktivistien monitorointi- ja dokumentointiosaamista muun muassa DefendDefendersin kautta.

Burundilaiset ihmisoikeusaktivistit ovat pystyneet jatkamaan työtään maanpaosta käsin. KIOSin rahoituksella DefendDefenders on tukenut burundilaisia pakolaisia tekemään maan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvää YK-tason vaikuttamistyötä, joka osaltaan vaikutti siihen, että YK määräsi itsenäisen asiantuntija- ja tutkimusryhmän Burundiin syyskuussa 2016.

DefendDefendersin elintärkeä työ ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi jatkuu nyt muiden, suurempien rahoittajien turvin.