Alueellinen yhteistyö

Alueellisessa yhteistyössä toiminta ulottuu monen maan alueelle, joko alueellisen järjestön toteuttamana tai eri maista tulevien järjestöjen yhteistyönä. Naisten oikeudet, ihmiskaupan vastainen työ sekä järjestöjen osaamisen ja turvallisuuden vahvistaminen on ollut KIOSin tukemien alueellisten hankkeiden keskiössä. KIOS priorisoi alueellista yhteistyötä tuloksellisemman ihmisoikeustyön saavuttamiseksi.

Ihmisoikeustyötä yli maiden rajojen

Alueellisia hankkeita tuetaan Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, jossa ne suuntautuvat KIOSin fokusmaihin ja niiden lähialueille. Alueellinen yhteistyö on erinomainen tapa kasvattaa ihmisoikeusjärjestöjen kapasiteettia ja verkostoja, jotta tomijat voisivat tehdä vaikuttavaa työtä paikallisesti, kansallisesti sekä alueellisesti, ja osallistua työllään esimerkiksi YK:n ihmisoikeusmekanismeihin.

Kansainvälisellä yhteistyöllä vaikutusmahdollisuudet viranomaisten ja poliittisten päättäjien suntaan kasvavat. Alueellinen yhteistyö on myös erinomainen tapa lisätä riskialtista työtä tekevien ihmisoikeuspuolustajien turvallisuutta.

We should have learned – during past sixty or seventy years in Africa – that development without having a human rights framework to protect it, does not function, it does not work.

Hala Al-Karib, SIHA Network

Itä-Afrikka – Ihmisoikeuspuolustajien kapasiteetin vahvistaminen sekä ihmiskaupanvastainen työ

Itä-Afrikassa KIOS on tukenut alueelista verkostoa East and Horn of Africa Human Rights Defenders Projectia (EHAHRDP), joka tiedottaa, kampanjoi, kouluttaa ja tekee vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi ja yleisen ihmisoikeustietoisuuden lisäämiseksi. Tämän lisäksi KIOS tukee Afrikan sarven alueella toimivaa Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) -verkostoa ja sen ihmiskaupan vastaista työtä.

Etelä-Aasia – Perusoikeuskanteet ja naisten TSS -oikeudet Etelä-Aasiassa

Etelä-Aasiassa KIOS on tukenut työtä, jolla naisten oikeuksia ja asemaa on parannettu ottamalla lähtökohdaksi taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights (PWESCR) on KIOSin tuella kouluttanut eteläaasialaisia ihmisoikeustoimijoita TSS-oikeuksien käytössä köyhyyden poistamiseksi ja oikeuden riittävään toimeentuloon turvaamiseksi naisille.

Intialainen Socio-Legal Information Center (SLIC) on puolestaan käyttänyt menestyksekkäästi perusoikeuskanteita haavoittuvien ryhmien oikeuksiin pääsyn edistämiseksi. KIOSin tuella SLIC on kouluttanut ja tehnyt yhteistyötä eteläaasialaisten ihmisoikeustoimijoiden kanssa perusoikeuskanteiden käytön lisäämiseksi ja niitä koskevan tietotaidon jakamiseksi. Kanteet ovat osoittautuneet merkittä­väksi kei­nok­si sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten aikaansaamiseksi ja sosiaalisen oikeuden­mukaisuuden toteuttamiseksi.

Hankkeet (18)

 • Alueellinen yhteistyö
 • 2020–2021
 • The ARA Trust

Access to Justice for Refugees in South Asia – An Outreach and Capacity-Building Programme for Right-Holders and Duty-Bearers

81,200 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2017–2018
 • Asian Legal Resource Centre (ALRC)

Securing an enabling environment for Rohingya human rights defenders in Bangladesh: Supporting and protecting a vulnerable group, endangered minority and women, at the local, national, regional and international levels

95,800 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2015–2016
 • Programme for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

Leadership Development in Women’s Economic, Social and Cultural Rights in South Asia

87,000 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2014–2015
 • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

KIOS – East and Horn of Africa Human Rights Defenders ProjectPartnership Programme: Regional Conference

43,270 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2014–2016
 • Programme for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

Human Rights Defenders- Capacity Building Programme, East Africa

24,800 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2014–2015
 • Informal Sector Service Centre

INSEC Partnership Programme: Regional Conference in Kathmandu

34,400 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2014–2016
 • Socio Legal Information Center (Human Rights Law Network)

Centre for Constitutional Rights – Human Rights Law Teaching & Defending the Defenders in South Asia

146,200 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2014–2016
 • Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa Network

Caught between poverty and trauma: Addressing the conditions of trafficked women deported back to Ethiopia

43,000 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2013–2015
 • The ARA Trust

ARA Legal Initiative

36,800 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2012–2013
 • Programme for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

Leadership Institute for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

18,000 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2012–2015
 • Programme for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

Leadership Development in Women’s Economic, Social and Cultural Rights in South Asia

75,100 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2012–2014
 • Socio Legal Information Center (Human Rights Law Network)

Centre for Constitutional Rights – Human Rights Law Teaching in South Asia

129,000 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2012–2014
 • Socio Legal Information Center (Human Rights Law Network)

Centre for Constitutional Rights – Human Rights Law Teaching in South Asia

107,400 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2012–2013
 • Programme for Women’s Economic, Social and Cultural Rights

Engaged Participation of Ethiopian Leaders in UN Treaty Body Monitoring Process

49,800 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2011–2012
 • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

KIOS – East and Horn of Africa Human Rights Defenders ProjectPartnership Programme: Regional Conference

23,500 €
 • Uganda
 • 2008–2010
 • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

Training Workshop for Women Human Rights Defenders including Sexual Minority Defenders

16,310 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2007–2008
 • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

Sub-regional consultation meeting & core funding

39,400 €
 • Alueellinen yhteistyö
 • 2006
 • East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

Journalist sub-regional conference

32,100 €

Uutiset (4)

15.12.2016
Uutiset
Alueellinen yhteistyö

Ihmisoikeuspuolustajat yhä useammin tulilinjalla

Front Line Defendersin uusi toiminnanjohtaja Andrew Anderson vieraili KIOSin kutsumana ensimmäistä kertaa Suomessa joulukuun alussa. Anderson puhui ihmisoikeuspuolustajien työstä ja …

01.12.2009
Uutiset
Alueellinen yhteistyö

EHAHRDP suojelee ihmisoikeuspuolustajia Itäisessä Afrikassa

Itäisen Afrikan ihmisoikeuspuolustajat joutuvat työssään kohtaamaan vaaroja, jotka uhkaavat heidän vapauttaan ja terveyttään. Heitä uhkaavien riskien vuoksi myös heidän mahdollisuutensa toisten ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseen ovat hyvin rajalliset.

Jaa
Share: