KIOSin suositukset hallitusohjelmaan 2023 – 2027

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on edistettävä johdonmukaisesti ulkopolitiikan pitkäaikaisia tärkeitä arvoja, kuten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.  

Pitkäjänteinen työ Suomen ulkopolitiikan kantavien teemojen edistämiseksi on jatkuttava seuraavallakin hallituskaudella. Naisten ja tyttöjen aseman parantamisen, kansalaisyhteiskunnan tilan ja ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksien ja demokratian ja oikeusvaltion turvaamisen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen takana on seisty hallituskokoonpanosta riippumatta, ja pitkäjänteisellä työllä voimme saavuttaa tuloksia.  

2. Kehitysyhteistyön rahoitusta on lähdettävä nostamaan kohti 0,7:ää prosenttia bruttokansantulosta tällä vaalikaudella. 

Kehitysyhteistyön rahoitus on nostettava 0,7 %:iin BKTL:stä, ja tähän on luotava realistinen ja uskottava tiekartta jo hallitusneuvotteluissa. Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen työ on tuloksellista, ammattimaista ja tarkoin valvottua, ja se edistää globaalia rauhaa, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Maailman suuria haasteita on kannattavaa pyrkiä ratkaisemaan ennaltaehkäisevästi ja paikallisista lähtökohdista. 

3. Suomen on toimittava aktiivisesti ihmisoikeuksien hyväksi kansainvälisillä areenoilla ihmisoikeuksien puolustajana, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvostokaudella 2022 – 2024. 

Suomen on taattava riittävän suuret ja vaikutusvaltaiset delegaatiot kansainvälisille foorumeille. YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä vuosina 2022 – 2024 Suomella on erinomainen mahdollisuus käytännössä edistää ihmisoikeussopimuksien noudattamista, jokaisen maan ihmisoikeustilanteen säännöllistä tarkastelua ja sitä, että ihmisoikeusrikkomukset tulevat julki. Kansalaisyhteiskunnan osaamista ja ymmärrystä kannattaa hyödyntää ja osallistumista tukea. 

4. Suomen ihmisoikeustilannetta on tarkasteltava säännönmukaisesti ja kriittisesti.  

Suomessa tehtävien poliittisten päätösten, linjausten ja lainsäädännön ihmisoikeusvaikutuksia on tarkasteltava johdonmukaisesti, aktiivisesti ja kriittisesti. Kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten suositukset ja toimeenpanon tilanne käsitellään säännöllisesti valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Ihmisoikeustilannetta tarkastelevien tahojen resurssit on turvattava. Päätöksissä on otettava huomioon erityisesti vaikutukset erilaisille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille. Suomen valtion on turvattava perusoikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti kaikille.   

Jaa
Share: