Mikä on KIOS?

Ihmisoikeudet kestävän rauhan ja kehityksen perustana

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. Tuki kanavoidaan pääasiassa kuuteen fokusmaahan Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Ihmisoikeudet ovat edellytys kestävälle rauhalle ja kehitykselle, eriarvoisuuden vähentämiselle, yhteiskunnallisten ristiriitojen sekä inhimillisen kärsimyksen estämiselle.

Ymmärrämme ihmisoikeudet niin kuin ne on Yhdistyneiden kansakuntien sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksissa määritelty. Teemme työtä maailman puolesta, jossa kaikkien ihmisten ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat tunnustettuja ja valtiot ovat niihin sitoutuneita.

Suora tukikanava kehittyvien maiden ihmisoikeustyölle

KIOS toimii Suomessa ainutlaatuisella tavalla ohjaamalla tukea kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen suunnittelemiin ja toteuttamiin ihmisoikeushankkeisiin.

Ihmisoikeuksien toteutumista vahvistetaan hankkeissa esimerkiksi ihmisoikeuskoulutuksen sekä -tiedotuksen, kampanjoinnin, ihmisoikeustilanteen monitoroinnin ja dokumentoinnin, vaikuttamistyön sekä oikeusavun keinoilla.

Hankkeiden rahoituksen ohella KIOS tukee järjestöjen kapasiteettia ihmisoikeuksien puolustamisessa vahvistamalla ihmisoikeustoimijoiden osaamista, verkostoja sekä turvallisuutta.

Painopisteinä Itä-Afrikka ja Etelä-Aasia

KIOS keskittää tukensa pääasiassa kuuteen alueeseen. Itä-Afrikassa työtä tuetaan Keniassa, Ruandassa sekä Ugandassa. Etelä-Aasiassa KIOS kanavoi tukensa Nepaliin ja Sri Lankaan sekä pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisille ihmisoikeustoimijoille.

Joitain KIOSin pitkäaikaisia kumppanijärjestöjä tuetaan myös Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa sekä Pakistanissa.

KIOS Suomessa

Suomessa KIOSin tavoitteena on kertoa kehittyvien maiden ihmisoikeustilanteesta ja ihmisoikeuspuolustajien työn merkityksestä. KIOS tekee myös vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi sekä toimintamallien kehittämiseksi Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaan.

KIOSin toiminta perustuu sääntöihin, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamat.

KIOS on suomalaisten kansalaisjärjestöjen perustama

KIOSin on perustanut 11 suomalaista ihmisoikeus- ja kehityskysymysten parissa toimivaa kansalaisjärjestöä. Säätiön toiminta kerää näin yhteen suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista. Perustajajärjestöjen edustajat valitsevat KIOSin hallituksen.

Logos of the founding organizations

Perustajajärjestöt: Fingo, Kirkon ulkomaanavun säätiö, Amnesty Internationalin Suomen Osasto, Ihmisoikeusliitto, Suomen Pakolaisapu, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Sadankomitea, Suomen UNICEF, Suomen YK-liitto, Vammaiskumppanuus, UN Women Suomi.

KIOS saa toiminnalleen rahoitusta Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Jaa
Share: