Mikä on KIOS?

Tukea heikossa asemassa oleville

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. Työn keskiössä on parantaa syrjittyjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. KIOSin työ keskittyy tällä hetkellä Etelä-Aasiaan ja Itä-Afrikkaan.

KIOSin työ tähtää siihen, että kaikkien ihmisten yhtäläiset ihmisoikeudet toteutuvat, ja että valtiot ovat sitoutuneita ihmisoikeuksiin lainsäädännössään ja sen toimeenpanossa. Työn keskiössä on parantaa syrjittyjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Suora tukikanava ihmisoikeustyölle kehittyvissä maissa

KIOS toimii Suomessa ainutlaatuisella tavalla ohjaamalla tukea kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisoikeustyöhön.

Tukemamme järjestöt vahvistavat ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi ihmisoikeuskoulutuksen ja -tiedotuksen, kampanjoinnin, ihmisoikeustilanteen monitoroinnin ja dokumentoinnin, vaikuttamistyön sekä oikeusavun keinoilla.

Rahoittamisen ohella KIOS tukee järjestöjä vahvistamalla ihmisoikeuspuolustajien osaamista, verkostoja ja turvallisuutta.

Painopisteinä tasa-arvo, yritysvastuu ja oikeusvaltio

Itä-Afrikassa työtä tuetaan Keniassa, Ruandassa, Burundissa sekä Ugandassa. Etelä-Aasiassa KIOS kanavoi tukensa Nepaliin ja Sri Lankaan sekä pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisille ihmisoikeustoimijoille. Lisäksi KIOS tukee alueellista yhteistyötä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

KIOSin tukemat järjestöt keskittyvät:

  • yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon, sateenkaarioikeudet mukaan lukien
  • demokratiaan ja oikeusvaltioon
  • yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin

KIOS Suomessa

Suomessa KIOSin tavoitteena on kertoa KIOSin kumppaneiden saavuttamista tuloksista sekä jakaa tietoa teemoista, joihin KIOS erityisesti keskittyy. KIOS tekee myös vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi sekä ihmisoikeuspuolustajia tukevien toimintamallien kehittämiseksi Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaan.

KIOSin toiminta perustuu sääntöihin, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamat.

KIOS on suomalaisten kansalaisjärjestöjen perustama

KIOSin ovat perustaneet 11 suomalaista ihmisoikeus-, rauhan- ja kehityskysymysten parissa toimivaa kansalaisjärjestöä. Säätiön toiminta kerää näin yhteen suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista. Perustajajärjestöjen edustajat valitsevat KIOSin hallituksen.

Logos of the founding organizations

Perustajajärjestöt: Fingo, Kirkon ulkomaanavun säätiö, Amnesty Internationalin Suomen Osasto, Ihmisoikeusliitto, Suomen Pakolaisapu, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Sadankomitea, Suomen UNICEF, Suomen YK-liitto, Vammaiskumppanuus, UN Women Suomi.

KIOS saa toiminnalleen rahoitusta Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Jaa
Share: