Missä toimimme

KIOS kanavoi suuren osan tuestaan Keniaan, Ugandaan, Ruandaan, Nepaliin, Sri Lankaan ja pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisjärjestöille. Tuemme myös alueellista yhteistyötä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa tuloksellisemman ihmisoikeustyön saavuttamiseksi.

Kenia

Keniassa KIOSin tukemat järjestöt ovat parantaneet naisten ja tyttöjen asemaa, slummien asukkaiden oikeutta turvalliseen ja puhtaaseen elinympäristöön sekä vähentäneet seksuaalivähemmistöjen ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Nepal

KIOS on tukenut Nepalissa järjestöjä, jotka ovat parantaneet naisten oikeuksien toteutumista, kampanjoineet vammaisten oikeuksien puolesta, edistäneet vähemmistöjen kielioikeuksien toteutumista sekä ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Ruanda

Ruandassa KIOSin tukemat järjestöt ovat edistäneet naisten oikeuksia ja oikeuden saatavuutta. Työn keskiössä on kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien väestönosien oikeusturvan ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Sri Lanka

Sri Lankalla KIOSin tuki on kanavoitu järjestöille, jotka ovat dokumentoineet ihmisoikeusloukkauksia ja pyrkineet saamaan oikeutta loukkausten uhreille. Lisäksi KIOS on ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Uganda

Ugandassa KIOSin tukeman ihmisoikeustyön keskiössä ovat olleet lasten oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, tietoisuuden kasvattaminen maaoikeuksista sekä terveyteen liittyvät oikeudet. ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Tuki muille alueille

Fokusmaidensa lisäksi KIOS tukee joitakin hankkeita Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa ja Pakistanissa. Nämä maat kuuluivat KIOSin fokukseen vuosina 2011-2015. Aasiassa tuetaan ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Alueellinen yhteistyö

Alueellisessa yhteistyössä toiminta ulottuu monen maan alueelle, joko alueellisen järjestön toteuttamana tai eri maista tulevien järjestöjen yhteistyönä. Naisten oikeudet, ihmiskaupan ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Jaa
Share: