Missä toimimme

KIOS kanavoi suuren osan tuestaan Keniaan, Ugandaan, Ruandaan, Nepaliin, Sri Lankaan ja pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisjärjestöille. Tuemme myös alueellista yhteistyötä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa tuloksellisemman ihmisoikeustyön saavuttamiseksi.

Kenia

Keniassa KIOSin tukemat järjestöt ovat parantaneet naisten ja tyttöjen asemaa, slummien asukkaiden oikeutta turvalliseen ja puhtaaseen elinympäristöön sekä vähentäneet seksuaalivähemmistöjen ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Nepal

KIOS on tukenut Nepalissa järjestöjä, jotka ovat parantaneet naisten oikeuksien toteutumista, kampanjoineet vammaisten oikeuksien puolesta, edistäneet vähemmistöjen kielioikeuksien toteutumista sekä ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Sri Lanka

Sri Lankassa KIOS on tukenut järjestöjä, jotka ovat edistäneet ihmisoikeustietoisuutta, monitoroineet ihmisoikeustilannetta ja pyrkineet saamaan oikeutta ihmisoikeusloukkausten uhreille. Tukea on myös annettu järjestöille, jotka tekevät naisten oikeuksia ja asemaa parantavaa työtä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää vähentävää työtä.

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Uganda

Ugandassa KIOSin tukeman ihmisoikeustyön keskiössä ovat olleet lasten oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, tietoisuuden kasvattaminen maaoikeuksista sekä terveyteen liittyvät oikeudet. ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Ruanda

Ruandassa KIOSin tukemat järjestöt ovat edistäneet naisten oikeuksia ja oikeuden saatavuutta. Työn keskiössä on kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien väestönosien oikeusturvan ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Tuki muille alueille

KIOS rahoittaa joitakin hankkeita Burundissa ja pakolaisuudessa toimivien tiibetiläisjärjestöjen parissa.

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Alueellinen yhteistyö

Alueellisessa yhteistyössä toiminta ulottuu monen maan alueelle, joko alueellisen järjestön toteuttamana tai eri maista tulevien järjestöjen yhteistyönä. Naisten oikeudet, ihmiskaupan ...

→ Lue lisää ja katso hankkeet

Jaa
Share: