Mitä teemme

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS tukee ihmisoikeuspuolustajien työtä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Yhdessä paikallisten kanssa rakennamme maailmaa, jossa ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Vuosittain rahoitamme noin 30 kansalaisjärjestöä, jotka kamppailevat ihmisarvoisen elämän, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta omissa maissaan.

Työ kumpuaa aina paikallisten ihmisoikeuspuolustajien omasta ideasta. Me autamme matkan varrella.

Saavutuksia

Ihmisoikeustyöllä on vaikutusta! Monet tukemamme aktivistit tekevät työtä ruohonjuuritasolla paikallisyhteisöissä, mutta osa kumppaneistamme vaikuttaa myös ihmisoikeuspolitiikan huipulla, kuten YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Kumppanimme ovat keränneet tietoa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja tuoneet ne kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen. He ovat tukeneet syrjittyjä ryhmiä osallistumaan ja puolustamaan oikeuksiaan tai antaneet oikeusapua tuhansille ihmisille, joiden oikeuksia on poljettu. Jotkut kumppanimme ovat koulutusten avulla lisänneet viranomaisten tietoisuutta ihmisoikeuksista. Monet ovat onnistuneet muuttamaan maidensa lainsäädäntöä ihmisoikeudet paremmin huomioivaan suuntaan.

Lue tuloksista, joita olemme saavuttaneet

Järjestöt

KIOS on ainoa kansalaisyhteiskunnan toimija Suomessa, joka ohjaa suoraa tukea kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisoikeustyöhön. Suoran rahoituksen ohella tuemme järjestöjä vahvistamalla niiden osaamista, verkostoitumista ja turvallisuutta ja tiedottamalla heidän työstään Suomessa. Tavoitteenamme on vahvempi kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusliike kehittyvissä maissa ja globaalisti.

Selaa järjestöjen rahoituksia maittain ja teemoittain

Ihmisoikeuspuolustajat

Ihmisoikeuspuolustaja on kuka tahansa meistä, joka edistää ja suojelee ihmisoikeuksia rauhanomaisesti. Ihmisoikeuksia voi puolustaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ihmisoikeuspuolustajat ovat muutoksen voima – he ajavat parannuksia yhteiskuntaan, jotta kaikkien ihmisten oikeudet toteutuisivat.

Lue lisää ihmisoikeuspuolustajista

Ihmisoikeustyömme teemoja

Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan jakamattomia. Se tarkoittaa, että kaikki oikeudet ovat yhtä tärkeitä ja osa suurempaa kokonaisuutta. Siksi KIOS tukee kaikkien oikeuksien vahvistamista. Seuraaviin teemoihin kiinnitetään erityistä huomiota:

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Miehille ja naisille kuuluvat samat oikeudet, kuten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja muille syrjityille ryhmille.

Lue lisää

Demokratia ja oikeusvaltio

Oikeusvaltio ja demokratiaoikeudet ovat heikentyneet voimakkaasti viime vuosina eri puolilla maailmaa. Demokratiaoikeuksia puolustava kansalaisyhteiskunta tarvitsee tukeamme nyt.

Lue lisää

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Yritysten tulee vastata ihmisille, ei päinvastoin. Tuemme paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka edistävät yritysten vastuullisuutta ja puolustavat niiden ihmisten oikeuksia, joita yritystoiminta uhkaa.

Lue lisää

 

Jaa
Share: