Katsaus vuoteen 2021

KIOSin vuoden 2021 vuosiraportti kertoo, että KIOSin tukemat ihmisoikeuspuolustajat ovat pystyneet jatkamaan työtään myös silloin, kun osassa maailmaa on ollut vielä koronapandemian vastaisia rajoituksia. Vuonna 2021 KIOS tuki yhteensä 41:tä hanketta Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

KIOS suuntasi rahoituksensa haavoittuvassa ja syrjityssä asemassa olevien oikeuksien suojeluun ja edistämiseen. Tällaisia ryhmiä olivat esimerkiksi pakolaiset ja siirtolaiset, dalitit eli kastittomat,  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, ihmisoikeusloukkausten uhrit ja ihmisoikeuspuolustajat.

Suomessa KIOSin viestintä käsitteli useita teemoja, muun muassa sitä, mitä jälkiä pandemia on jättänyt ihmisoikeuksiin sekä kansalaisten vapauteen.

Vuosi 2021 numeroina

 • 41 rahoitusta oli käynnissä
 • 23 Itä-Afrikassa
 • 18 Etelä-Aasiassa

Tuloksia 2021 päättyneistä rahoituksista:

 • 24 303 ihmistä hyötyi suoraan KIOSin tukemasta ihmisoikeustyöstä
 • 18 112 ihmistä oppi oikeuksistaan ja kuinka puolustaa niitä
 • 2 194 ihmistä sai lakiapua tai -neuvontaa
 • 14 yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää oikeuskannetta eteni oikeudessa*
 • 10 ihmisoikeusraporttia julkaistiin
 • 1 799 viranomaista oppi ihmisoikeuksista ja omista velvollisuuksistaan

* Yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävät oikeuskanteet pyrkivät vaikuttamaan yksittäisten tapausten kautta asioihin laajemmin. Menestyksekkäät kanteet voivat tuoda uraauurtavia tuloksia. Ne voivat saada hallituksen ryhtymään toimiin huolehtiakseen kansalaisistaan, taatakseen vähemmistöille yhtäläiset oikeudet tai pysäyttääkseen ympäristöä vahingoittavan toiminnan.

 

KIOSin rahoittaman työn tärkeimmät teemat

 • Heikoimmassa asemassa olevien oikeudet: 28 rahoitusta
 • Naisten oikeudet ja tasa-arvo: 16 rahoitusta
 • Oikeusvaltio ja demokratia: 11 rahoitusta
 • Yritystoiminta ja ihmisoikeudet: 9 rahoitusta
 • Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet: 8 rahoitusta
 • Ihmisoikeuspuolustajat: 6 rahoitusta
 • Sateenkaarioikeudet: 6 rahoitusta
 • Etniset vähemmistöt ja alkuperäiskansat: 6 rahoitusta
 • Siirtolaisten ja pakolaisten oikeudet: 4 rahoitusta
 • Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja inhimilliseen kohteluun: 3 rahoitusta
 • Konfliktit ja kriisit: 3 rahoitusta
 • Lapsen oikeudet: 1 rahoitus

*Vuonna 2021 käynnissä oli 41 KIOS-rahoitusta. Joillain rahoituksilla voi olla monta teemaa.

Jaa
Share: