Oikeusvaltio ja demokratia

Toimiva demokraattinen oikeusvaltio tarvitsee ihmisoikeuksia. Tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja sen ihmisoikeustoimijoita vahvistamme kansalaisten mahdollisuuksia ajaa omaa asiaansa ja saada äänensä kuuluviin. Kumppanimme ovat dokumentoineet ihmisoikeusloukkauksia, tehneet kidutuksen vastaista työtä, rakentaneet konfliktin jälkeistä rauhanprosessia ja auttaneet haavoittuvassa asemassa olevia saamaan oikeutta.

Demokratiaa täytyy tukea

Demokratiaoikeudet tarkoittavat kansalaisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Niihin kuuluu esimerkiksi äänioikeus, tiedonsaanti ja sananvapaus. Demokratiaoikeudet ovat läsnä lähes kaikissa KIOSin tukemissa hankkeissa, sillä ihmisoikeustyö vahvistaa demokratiaa ja toisaalta perustuu kansalaisten mahdollisuudelle ajaa omaa asiaansa.

Demokratia ei typisty vain valtiomuotoon: demokraattinen toiminta tarkoittaa yhteistä dialogia kansalaisyhteiskunnan ja valtion välillä. Tyypillistä epädemokraattisille järjestelmille on, että tätä dialogia rajoitetaan: kansalaisjärjestöjä lakkautetaan ja niiden rahoittamista vaikeutetaan, sekä lehdistön vapautta rajoitetaan.

Freedom Housen tutkimuksen mukaan 2000-luvun alkupuolelta vapauksia on rajoitettu jatkuvasti. Etniset, uskonnolliset ja muut vähemmistöryhmät kärsivät eniten vapauksien rajoittamisesta, koska he ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa ja heidän on vaikeampi puolustaa oikeuksiaan. KIOSin tukemat järjestöt työskentelevät usein syrjittyijen ryhmien, vähemmistöjen tai haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa ja ottavat heidät mukaan myös toimijoina.

Lue KIOSin kenialaisen kumppanijärjestön KISORA:n oma kirjoitus siitä, miten he edistävät paikallisten osallistumista maakuntatason kehitykseen.

Pyrimme tukemaan erityisesti naisten demokratiaoikeuksia vahvistavaa työtä. Esimerkiksi Keniassa naisia on kannustettu yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen perustamalla naisista koostuvia toimintaryhmiä.

Poika katsoo puurakenteen takaa kameraa

KIOSin kumppanit keräsivät tietoa rohingya-kansaan Myanmarissa kohdistuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Kuvassa lapsia rohingya-pakolaisleirillä Bangladeshissa. Kuva: Odhikar

Oikeusvaltio

Oikeusvaltio tarkoittaa esimerkiksi riippumattomia tuomioistuimia, yksilön perusoikeudet määrittelevää perustuslakia sekä sitä, että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. KIOSin kumppanit tekevät paljon oikeusvaltioon liittyvää työtä. He levittävät tietoa ihmisoikeuksista, kouluttavat tuomareita ja poliiseja, tekevät kidutuksen vastaista työtä, antavat oikeusapua ja -neuvontaa etenkin haavoittuvassa asemassa oleville sekä seuraavat tuomioiden toimeenpanoa.

Lue lisää: KIOSin kumppanijärjestö IMLU tekee Keniassa kidutuksen vastaista työtä sekä vaikuttamistyötä poliisin toimintatapojen uudistamiseksi.

Oikeuden saatavuus

Toimivaan oikeusvaltioon liittyy olennaisesti oikeuden saatavuus. Oikeuden saatavuudella viitataan siihen, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on puolustaa oikeuksiaan oikeusteitse. Siihen liittyvissä hankkeissa voidaan parantaa oikeudellisten palveluiden saatavuutta eri ryhmille tai auttaa heitä ajamaan oikeuksiaan esimerkiksi ryhmäkanteen avulla.

Etelä-Aasiassa KIOSin kumppanit ovat kouluttaneet tuomareita ja juristeja joukkokanteiden käytöstä ihmisryhmien oikeuksien edistämiseksi. Ruandassa kumppanijärjestö HRFA on kouluttanut oikeusneuvojia, jotka auttavat maaseuden köyhiä naisia saamaan oikeutta. Keniassa KAPLET-järjestö on antanut oikeudellista ”ensiapua”. Poliisiväkivallan uhrien tapaukset dokumentoidaan ja heille annetaan oikeusneuvontaa ja autetaan täyttämään oikeat lomakkeet.

Siirtymävaiheen oikeus

Oikeusvaltioon liittyy myös siirtymävaiheen oikeus. Se tarkoittaa tapoja, joilla aseellisen konfliktin tai diktatuurin jälkeen yhteiskunnissa voidaan rakentaa rauhaa ja sovintoa. Siirtymävaiheen oikeudessa kannustetaan avoimuuteen menneitä ihmisoikeusloukkauksia käsitellessä. Tähän liittyy rikosten puolueeton oikeuskäsittely, totuuskomissiot ja instituutioiden rakentaminen. KIOS on tukenut useaa järjestöä, jotka edistävät siirtymävaiheen oikeutta. Tämä työ tapahtuu usein haastavissa ja muutosherkissä olosuhteissa. Ihmisoikeusloukkauksista on tärkeää kerätä tietoa, jotta niihin voidaan puuttua ja uhrit voivat saada oikeutta.

Jaa
Share: