Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Naisten oikeudet ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ovat keskeisessä asemassa KIOSin työssä. Yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa edistämme naisten ja syrjittyjen ryhmien oikeuksia saada heille kuuluvia palveluita ja heidän mahdollisuuksiaan tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Teemme työtä sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja väkivallan lopettamiseksi. Tuemme myös järjestöjä, jotka kamppailevat sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta.

Yhdenvertaisuuden puolesta, syrjintää vastaan

Lähes kaikki kumppanimme tekevät työtä, jolla vahvistetaan niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat omassa maassaan syrjittyjä tai erityisen haavoittuvassa asemassa. Nämä ihmiset voivat olla köyhiä, kastittomia, pakolaisia, hiv-positiivisia, vammaisia tai kuulua johonkin etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön. Pyrimme ensisijaisesti tukemaan ihmisoikeustyötä, joissa syrjityt ihmiset itse järjestäytyvät ajaakseen omia oikeuksiaan.

Pitkähiuksinen nainen kantaa metalliastiaa

Nainen pakolaisleirillä Bangladeshissa. Kuva: Odhikar

Naisten oikeudet keskiössä

Suuri osa tukemastamme ihmisoikeustyöstä keskittyy naisten oikeuksien edistämiseen.

Eri puolilla maailmaa naiset ja tytöt kohtaavat monenlaista syrjintää sukupuolensa vuoksi. Merkittävimpiä sukupuolesta johtuvia ihmisoikeusloukkauksia ovat naisiin kohdistuva väkivalta ja pakkoavioliitot. Naisilla ei usein ole samoja omistusoikeuksia tai mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja kouluttautua kuin miehillä. Vaikeimmassa asemassa ovat usein johonkin vähemmistöön kuuluvat naiset. He saattavat kokea syrjintää sukupuolensa lisäksi alkuperän, ihonvärin, vammaisuuden tai jonkin muun ominaisuutensa perusteella.

KIOSin tukemat järjestöt edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa muun muassa levittämällä tietoa naisille, kouluttamalla viranomaisia ihmisoikeuksista sekä tarjoamalla oikeusapua naisille, joiden oikeuksia on loukattu. Lisäksi ihmisoikeusloukkausten dokumentointi ja tiedon levittäminen edelleen viranomaisille ja päättäjille on ollut yksi keskeisistä toimintamuodoista naisten oikeuksien edistämiseksi.

Lue lisää WOREC-järjestöstä, joka on perustanut naisihmisoikeuspuolustajien verkoston Nepalissa.

Sateenkaariaktivismia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat tärkeässä osassa KIOSin työtä. Kaikissa KIOSin toimintamaissa sateenkaari-ihmiset joutuvat kokemaan monenlaista arjen syrjintää ja stigmaa – joissakin jopa vakavaa väkivaltaa. Yli 70 maassa homoseksuaaliset suhteet on yhä kielletty laissa. KIOS tukee LHBTIQ-ihmisten itse perustamia järjestöjä. Paikalliset sateenkaariaktivistit ovat itse parhaita asiantuntijoita siinä, mitkä ovat hyviä keinoja edistää LHBTIQ-oikeuksia heidän maassaan.

Tukemamme järjestöt ovat tarjonneet ilmaista oikeudellista neuvontaa syrjinnän ja väkivallan uhreiksi joutuneille sateenkaari-ihmisille tai parantaneet heidän pääsyään peruspalveluiden pariin. Lue lisää LOSAUK-järjestöstä, joka on edistäneet transsukupuolisten hijrojen oikeuksia Bangladeshissa. He ovat ajaneet homoseksuaalisuuden poistamista rikoslaista tai kampanjoineet muiden lakimuutosten puolesta. Osa pyrkii kumoamaan ennakkoluuloja kouluttamalla esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökuntaa tai toimittajia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asioista. Lue lisää PEMA-Kenyan työstä ennakkoluulojen vähentämiseksi. KIOSin tuella on parannettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Ugandassa, Keniassa, Bangladeshissa ja Sri Lankassa. Lue lisää sateenkaarijärjestöistä neljässä maassa. 

Jaa
Share: