Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Yritysten velvollisuus on huolehtia, ettei niiden toiminta aiheuta ihmisoikeusloukkauksia. KIOS tukee paikallisia järjestöjä, jotka raportoivat yritystoiminnan aiheuttamista ihmisoikeusloukkauksista ja puolustavat ihmisten oikeuksia, jos yritykset ovat niitä polkeneet.

Yritystoiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Köyhissä maissa maaoikeudet ovat usein elintärkeitä ihmisten toimeentulolle. Öljynporaus, kaivosteollisuus ja erilaiset infrastruktuurihankkeet vaikuttavat paikallisten ihmisten maaoikeuksiin ja voivat johtaa pakkohäätöihin. Saastuttavat tehtaat ja ympäristön pilaantuminen taas uhkaavat ihmisten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön. Yritykset saattavat polkea työntekijöiden oikeuksia, erityisesti kun kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, kuten siirtotyöläiset.

Yritysvastuu vahvistaa ihmisoikeuksia

Yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen ymmärrystä sen toiminnan myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista yhteiskuntaan sekä vastuuta valvoa koko tuotantoketjun eettisyyttä. Se tarkoittaa, että yritysten tulee estää ihmisoikeusloukkaukset myös alihankkijoiden toiminnassa.

Yritysten rooliin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota Suomessa ja maailmalla, koska yritystoiminta aiheuttaa paljon ihmisoikeusloukkauksia. Toisaalta yrityksillä on myös paljon mahdollisuuksia edistää ihmisoikeuksien toteutumista, esimerkiksi vahvistamalla yhteisöjen toimeentuloa tai palkkaamalla yhteiskunnassa syrjittyihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Ihmisiä kylttien kanssa ja ihminen haastattelemassa yhtä heistä

CJGEA-järjestö puolustaa oikeutta puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön Keniassa. Kuva: CJGEA

Järjestöt puolustavat heikoimpia

KIOS tukee paikallisia kansalaisjärjestöjä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, jotka puolustavat alueensa asukkaita tai työntekijöitä, joiden oikeuksia yritystoiminta uhkaa. Järjestöt voivat raportoida mahdollisista ympäristöongelmista tai ihmisoikeusloukkauksista ja käydä dialogia yritysten ja viranomaisten kanssa. Jotkut tukemamme aktivistit kampanjoivat yhteisöissään lisätäkseen tietoisuutta yritystoiminnan vaikutuksista. He voivat dokumentoida ihmisoikeusloukkauksia, jotta yritykset ja niitä valvovat viranomaiset voidaan asettaa vastuuseen. Jotkut vievät tapauksia oikeuteen puolustaakseen paikallisten ihmisten oikeuksia.

KIOSin tuella Keniassa on puolustettu slummiasukkaiden oikeutta terveyteen, jota uhkasivat alueen vieressä sijainneen metallisulaton hengenvaaralliset lyijypäästöt. Lue lisää heidän saavutuksistaan.

Ugandassa taas KIOSin tukema järjestö mobilisoi maaseutuyhteisöjä vastustamaan yrityksen yksinoikeutta käyttää kraatterijärviä. Ugandassa KIOS on myös tukenut järjestöjen yhteistyötä yritysvastuukysymysten edistämisessä sekä edistänyt paikallisten ihmisten oikeuksia öljyteollisuusalueella.

Nepalissa KIOS on tukenut siirtotyöläisten oikeuksia sekä alkuperäiskansojen maaoikeuksia edistävää työtä.

Jaa
Share: