Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa kios.fi ja on laadittu 25.1.2021.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun saavutettavuuden on toteuttanut, testannut ja arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto.

Saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Ei kuulu lainsääsännön piiriin
 2. Kohtuuton rasite
 3. Vaatimusten noudattamatta jättäminen

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

1. Vanhojen uutisten, blogikirjoitusten ja vastaavien saavutettavuus

Aiemmassa ajankohtaissisällön tuotannossa ei ole huomioitu saavutettavuusvaatimuksia. Ajankohtaissisältöä säilytetään sivustolla arkistointitarkoituksessa.

Vanhaa sisältöä ei ole testattu kattavasti, mutta saavutettavuusongelmia saattaa olla ainakin otsikkotasoissa, linkkiteksteissä, kuvien vaihtoehtoisissa teksteissä ja tekstikatkelmien kielen merkitsemisessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 arkistoitua sisältöä. Sitä uudemman ajankohtaissisällön korjaaminen jälkikäteen olisi kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • 3.1.2 Osien kieli
 • (mahdollisesti muitakin vaatimuksia)

2. Toimisto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen saavutettavuus

Sivustolla tarjotaan ladattavaksi PDF-tiedostoja ja mahdollisesti muitakin toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia. PDF-tiedostojen kohdalla ongelmia ovat ainakin sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa, puuttuvat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, tekstien ja taustan kontrastit sekä kuvana lisätyt tekstit.

Toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja löytyy erityisesti sivulta KIOSin julkaisut. Suurin osa tiedostoista on julkaistu ennen saavutettavuusdirektiivin voimaantuloa.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 arkistoitua sisältöä. Sitä uudempien julkaisujen korjaaminen jälkikäteen olisi kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

3. Mediasisällön saavutettavuus

Mediasisällön (kuvat, videot, audiot) saavutettavuus on vielä puutteellista.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

4. Lahjoituslomakkeen saavutettavuus

Lahjoituslomakkeen saavutettavuutta ei ole vielä testattu, koska lahjoituslomake korvataan pian uudella komponentilla.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • (todennäköisesti useita vaatimuksia)

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen kios@kios.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000 (vaihde)

Jaa
Share: