Memory Bandera: Ihmisoikeuksia puolustavat naiset ovat uhattuina

Tansanian entinen presidentti Mwalimu Julius Nyerere vertasi koulutuksen arvoa kyläläiseen, joka syötyään kylän viimeiset ruuat, lähtee uusin voimin hakemaan lisää ruokaa koko kylälle. Nyerere halusi vertauksella sanoa, että koulutuksen ei tulisi hyödyttää vain koulutettua ihmistä, vaan koko yhteisöä. Ajattelen samalla tavalla työstäni ihmisoikeuspuolustajana: ihmisoikeuksien puolustaminen on velvollisuuteni.

Toimin ohjelmajohtajana DefendDefenders –järjestössä. Järjestömme aloitti toimintansa Ugandassa vuonna 2005 ja toimii nykyään 11 maassa Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueella. Nimensä mukaisesti järjestömme tehtävä on puolustaa ihmisoikeuspuolustajia.

Tiedän henkilökohtaisesti, että monessa Afrikan maassa ei voi ajaa naisten oikeuksia odottamatta vastareaktiota. Naispuolisia ihmisoikeuspuolustajia pyritään ajamaan marginaaliin, heitä hiljennetään ja mitätöidään. He kohtaavat seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää sekä mustamaalausta. Rohkeiden ihmisoikeuspuolustajien ansiosta kehitystä on tapahtunut, mutta patriarkaalinen yhteiskunta ei ole väistynyt. Syrjintää ei tapahdu vain kodin ulkopuolella. Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvat ja transsukupuoliset voivat kokea syrjintää jo perhepiirissä.

DefendDefenders toimii 11 maassa Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueella.

Ihmisoikeuspuolustajien turvana

Ihmisoikeuksien periaatteeseen kuuluu, että ei voi ajaa joidenkin oikeuksia, kun samalla syrjii toisia. Me puolustamme ihmisoikeuspuolustajia ajavat he sitten maaoikeuksia, alkuperäiskansojen oikeuksia tai sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Päämäärämme on taata turvallinen työympäristö jokaiselle ihmisoikeuspuolustajille Afrikassa. Kun ihmisen ei tarvitse jatkuvasti pelätä turvallisuutensa puolesta, hän voi keskittyä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen, meidän kaikkien eduksi.

Järjestömme työn ytimessä on ihmisoikeuspuolustajien ja järjestöjen turvaaminen. Yksittäisiä ihmisoikeuspuolustajia tuemme erityisesti hätäavulla riskitilanteissa. Hätäapu tarkoittaa esimerkiksi henkilön kuljettamista turvalliseen paikkaan, kun hän on uhattuna. Hätäapua järjestämme yli kahdellesadalle vaarassa olevalle aktivistille vuodessa. Jo yhden hengen pelastaminen on valtava saavutus. Yhden ihmisoikeuspuolustajan menettäminen vaikuttaisi tuhansien ihmisten elämään.

On tärkeä ennaltaehkäistä riskejä, joita aktivistit kohtaavat. Kun uhka toteutuu, toimintamme vaikeutuu. Jos niin käy, yksi keino on hakea apua kansainvälisestä verkostosta. Eräässä tapauksessa afrikkalainen ihmisoikeuspuolustaja kidnapattiin. Saimme yhteyden kyseisen maan lähettilääseen ja diplomatian keinoin hänet saatiin lopulta vapautettua. Ajattelemme, että ihmisoikeuspuolustajat toimivat lähtökohtaisesti hallitusten tukena, ei valtaapitäviä vastaan. Näin voimme parhaiten edistää ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa.

Naisihmisoikeuspuolustajat keskiössä

Yksilöiden lisäksi on tärkeää turvata ihmisoikeusjärjestöjen turvallisuus. Järjestämämme turvallisuuskoulutukset ovat auttaneet pelastamaan aktivistien henkiä ja estämään laittomia pidätyksiä. Koulutukset eivät koske vain fyysistä turvallisuutta, vaan myös arkaluontoisen tiedon turvaamista. Laskujeni mukaan viime vuosina on tehty 35 murtoa ihmisoikeusjärjestöjen tiloihin Ugandassa. Murrot eivät kuitenkaan tuottaneet tekijöilleen iloa: kouluttamiemme järjestöjen tietokannat oli salattu.

Naisihmisoikeuspuolustajille arjen ja työn välillä tasapainoilu voi olla haastavaa. Minun on täytynyt miettiä, missä tilanteissa ja millä tavalla puhun epäkohdista, koska en halua saattaa perhettäni vaaraan. Jotkut eivät pidä siitä, että epäkohdista puhutaan. Tulevaisuudessa elämme toivottavasti maailmassa, jossa naisilla on mahdollisuus olla johtajia sekä kasvattaa lapsia ilman pelkoa.

Uhkakuvien miettiminen tekee ihmisoikeuksien puolustamisesta henkisesti kuluttavaa. Työ tahtoo myös viedä vapaa-ajan, jolloin palaa helposti loppuun. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.

Yleisten ja yhtäläisten ihmisoikeuksien toteutumisessa on kaikissa maailman maissa paljon työtä jäljellä. Ihmisoikeuspuolustajilla on siinä iso rooli, ja siksi heidän työrauhan varmistaminen on tärkeää. Siksi jatkan työtäni ihmisoikeuspuolustajien auttamiseksi.

Olen ylpeä työstämme ihmisoikeuspuolustajien turvaamiseksi. Olemme ylpeitä jokaisesta ihmisoikeuspuolustajasta, jota suojelemme, ja jokaisesta elämästä jonka pelastamme.

Tue Memoryn kaltaisia ihmisoikeuspuolustajia

 

Organisations (1)

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project