Historia, perustajat ja hallitus

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr perustettiin vuonna 1998 kansalaisjärjestöjen sekä ulkoasianministeriön keskustelujen perusteella. Samoihin aikoihin perustettiin myös KIOSin sisarsäätiöt; etelän ympäristötoimijoita tukeva Siemenpuu-säätiö sekä vammaistyötä tukeva Abilis-säätiö.

Vuosina 1998-2010 KIOS tuki ihmisoikeustyötä globaalisti. Säätiö otti vastaan hankehakemuksia kaikista kehitysmaista. Rahoitetut ihmisoikeushankkeet olivat usein ruohonjuuritason toimijoiden toteuttamia pieniä, lyhytaikaisia hankkeita.

Vuosina 2011-2015 KIOS keskitti tukensa 12 fokusmaahan ja -alueeseen Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Maat olivat Burundi, Etiopia, Kenia, Kivujen alue Kongossa, Ruanda ja Uganda Afrikassa. Aasiassa fokusmaat olivat Afganistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka sekä tiibetiläiset pakolaisyhteisöt. Samalla rahoitusta muutettiin pitkäkestoisemmaksi.

Vuosina 2016-2020 rahoitusta painotettiin entisestään 6 fokusmaahan ja -alueeseen. Itä-Afrikassa työtä tuettiin Keniassa, Ruandassa ja Ugandassa. Etelä-Aasiassa KIOS kanavoi tukensa Nepaliin ja Sri Lankaan sekä pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisille ihmisoikeustoimijoille. Joitakin KIOSin pitkäaikaisia kumppanijärjestöjä tuettiin myös Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa sekä Pakistanissa. Myös ihmisoikeustoimijoiden alueellinen yhteistyö ja sen tukeminen oli KIOSin prioriteetti vaikuttavamman ihmisoikeustyön saavuttamiseksi.

Vuodesta 2021 alkaen pääosa tuesta kohdennetaan Itä-Afrikassa Keniaan ja Ugandaan sekä Etelä-Aasiassa Nepaliin ja Sri Lankaan. Pienempi tukimäärä kohdennetaan Ruandaan ja Burundiin sekä pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisjärjestöille. Tarvittaessa KIOS voi harkita tukensa laajentamista uusille toiminta-alueille tai toimijoille.

KIOSin perustajajärjestöt ja hallitus

KIOSin on perustanut 11 suomalaista ihmisoikeus-, rauhan- ja kehityskysymysten parissa toimivaa kansalaisjärjestöä. Säätiön toiminta kerää näin yhteen suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista.

KIOSin perustajajärjestöt valitsevat KIOSin hallituksen. Hallitus vastaa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja säätiön varojen hoidosta. Hallitus hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtaa, ohjaa ja valvoo säätiön toimintaa. KIOSin toiminta kerää näin yhteen suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista, joka takaa tuen kanavoimisen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

KIOSin hallitus 2022-2023

Auli Starck (pj)

Mariko Sato (vpj)

Sabina Bergholm

Juho Aalto

Pauliina Savola

Kerttu Tarjamo

Tarmo Heikkilä (varajäsen)

Jaa
Share: