KIOSin tehtävä ja strategia

Missio

KIOSin toiminnan tarkoitus on ihmisoikeuksien aseman vahvistaminen kehittyvissä maissa. Säätiö rahoittaa kehittyvissä maissa toimivien kansalaisjärjestöjen ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä tukevia hankkeita, ja se tekee myös ihmisoikeuspoliittista vaikuttamistyötä ja viestintää.

KIOSin toimintamallin keskeinen ominaisuus on kumppanien vahva omistajuus hankkeistaan. KIOS toimii ennen kaikkea ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen työn mahdollistajana ja tukee kumppanien voimaantumista.

Lue lisää hankerahoituksen hakemisesta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Visio

Visionamme on maailma, jossa kaikkien ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat tunnustettu ja valtiot ovat niihin sitoutuneita. Valtioiden hallinto on läpinäkyvää ja demokraattisten periaatteiden mukaista. Kansalaisyhteiskunta ja media ovat riippumattomia ja voivat toimia vapaasti.

Naisten, lasten sekä haavoittumisriskissä olevien ryhmien kuten vammaisten, alkuperäiskansojen, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, äärimmäisessä köyhyydessä elävien sekä ihmisoikeuspuolustajien oikeudet turvataan.

Muuttuva toimintaympäristö

Ihmisoikeustyö on monissa maissa haasteellista. Ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat häirintää ja työ on usein riskialtista. Tämän vuoksi KIOS myös vahvistaa ihmisoikeusjärjestöjen kapasiteettia toimia vaikuttavasti ja turvallisesti.

Jotkut valtio yrittävät rajoittaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa merkittävästi, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ulkomaista rahoitusta rajoittavalla lainsäädännöllä, rajoittamalla kokoontumisen vapautta tai jäädyttämällä kansalaisjärjestöjen varoja.

Joissakin maissa ihmisoikeuksia kunnioittamattomat ääriliikkeet ovat ihmisoikeustyön suurin haaste. Toisaalta monet valtiot vetoavat juuri ääriliikkeiden uhkaan käyttäessään esimerkiksi terrorismin vastaisia lakeja ihmisoikeussopimusten vastaisesti kansalaisoikeuksien rajoittamiseen. Taloudellinen kehitys ei aina takaa ihmisoikeuksien toteutumista.

KIOSin strategia

KIOSin strategia pdf-dokumenttina: KIOSin strategia 2016-2020

Jaa
Share: