01.01.2008
Uutiset
Uganda

ACTV:n tavoitteena kidutuksesta vapaa Uganda

Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset harjoittavat laajalti kidutusta Ugandassa. Valtion virkamiehet ovat tunnustaneet, että kidutusta käytetään kansainvälisistä kidutuksenvastaisista sopimuksista huolimatta. KIOSin tukema ACTV työskentelee sekä kidutuksen uhrien että kidutusta harjoittavien viranomaisten kanssa kidutuksen ehkäisemiseksi. ACTV on saavuttanut työllään näkyviä tuloksia.

Poliisin ja muiden turvallisuusjoukkojen harjoittama kidutus Ugandassa on laajalle levinnyttä. Muutama vuosi sitten Ugandan puolustusministeri tunnusti, että maan turvallisuusjoukot käyttävät kidutusta kuulustelukeinona. Kidutusta käytetään siitä huolimatta, että Uganda on ratifioinut YK:n kidutuksenvastaisen sopimuksen.

The African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims (ACTV) tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta kidutuksen uhreille. Järjestö tekee lisäksi kidutuksenvastaista tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistyötä. KIOS on rahoittanut vuonna 1993 perustetun järjestön toimintaa vuodesta 2005 alkaen.

”Minut vietiin huoneeseen jossa sanottiin, että minulle asetettaisiin ’vauhtivahdit’ jalkoihin… Neljä tuntia myöhemmin minun käskettiin nousta seisomaan. En pystynyt.”

Osa ACTV:n asiakkaista on vankeja, osa taas hakee apua jouduttuaan poliisin, armeijan tai kodinsuojajoukkojen kiduttamiksi. Järjestön hoitoryhmä tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista tukea kidutuksen fyysisten ja henkisten vammojen hoitamiseksi. Hoitoryhmään kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, traumaneuvoja ja fysioterapeutti. ACTV tarjoaa asiakkailleen myös oikeusapua. Vuoden 2006 aikana ACTV hoiti yhteensä 1145 uuden asiakkaan tapauksen. Asiakkaista 258 oli vankilassa ja heistä 40 oli naisia.

ACTV saa uusia asiakkaita mm. vankilavierailuiden yhteydessä. Vuoden 2006 aikana ACTV vieraili 16 vankilassa. Vierailujen huomattiin kannustavan viranomaisia vankien elinolosuhteiden parantamiseen useissa vankiloissa. Myös ilmoitukset kidutuksesta vähenivät joillain alueilla, joilla ACTV teki vuoden aikana runsaasti tiedotus- ja vaikuttamistyötä.

”En tiennyt. Se, minkä luulin olevan oikeutettu osa tätä työtä, onkin ollut kidutusta.”

A photo of men.

Photo: KIOS

ACTV pyrkii estämään kidutusta kouluttamalla sotilaita, poliiseja ja vanginvartijoita. Vuonna 2006 ACTV koulutti kaikkiaan 629 turvallisuusviranomaista, joista 24 oli naisia. Jotkut koulutuksiin osallistuneet ottivat jälkeenpäin yhteyttä järjestöön ja kertoivat ihmisoikeuksia ja kidutusta koskevan tiedon vaikuttaneen heidät niin, että he olivat muuttaneet tapansa kohdella pidätettyjä.

Viranomaisten koulutuksen lisäksi ACTV panostaa laajan yhteisön valistamiseen. KIOSin tukeman projektin puitteissa ACTV toimitti mm. radiotietoiskuja kidutuksesta, osallistui erilaisiin keskusteluohjelmiin ja tuotti dokumentin, joka näytettiin Ugandan kansallisella televisiokanavalla.

Taatakseen työntekijöilleen pääsyn tarkastamaan valtion vankiloita, ACTV pyrkii ylläpitämään hyvät suhteet turvallisuudesta vastaaviin hallintoviranomaisiin. Samalla järjestö lisää mahdollisuuksiaan edistää lainmuutoksia, joilla kaikki viranomaisten harjoittama kidutus saataisiin rangaistavaksi.

Toukokuussa 2007 KIOSin hallitus myönsi ACTVlle 89 300 euroa kaksivuotiseen hankkeeseen. Meneillään olevan hankkeen aikana ACTV jatkaa aikaisempia toimintojaan ja kouluttaa lisäksi paikallisjohtajia, oikeuslaitoksen edustajia sekä parlamentin perustuslakivaliokunnan jäseniä.

 

Location


Kumppanijärjestöt

  • African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims