20.11.2008
Uutiset
Kenia

George Kogolla: ”Halusimme näyttää, että nuoret voivat olla voimavara.”

George Kogolla, Youth Alive! Kenya.

Nuorten asema Keniassa on ollut perinteisesti heikko, vaikka valtaosa maan väestöstä on alaikäisiä. Youth Alive! Kenya on nuorten oma järjestö, joka tarjoaa huono-osaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden elämänlaatunsa parantamiseen. YAKin toiminnanjohtaja George Kogolla kertoi KIOSille työstään.

”Olin 23-vuotias kun perustimme Youth Alive! Kenyan. Halusimme itse muotoilla omat tavoitteemme ja näyttää, että nuoret voivat olla voimavara.

Keniassa ei arvosteta nuoria. Ei siis ole helppo toimia, kun järjestömme koostuu nuorista ihmisistä, kun järjestö itse on nuori, ja kun kaiken lisäksi teemme työtä nuorten kanssa. Meidän on vaikea saada äänemme kuuluviin, emmekä tunne vaikutusvaltaisia ihmisiä. Meidän nuorten täytyy tehdä kaksinkertaisesti töitä, jotta meihin suhtauduttaisiin vakavasti.

Kun ihmiset kärsivät äärimmäisestä köyhyydestä, ihmisoikeudet eivät tunnu välttämättömiltä. Jos haluamme edistää ihmisoikeuksia Keniassa, meidän täytyy yhdistää ne perustarpeisiin. Muuten ihmiset kysyvät, mihin he tarvitsevat oikeuksia, kun niitä ei voi syödä.

Vuoden 2008 Kenian vaaleissa juuri nuoret johtivat levottomuuksia. On helppoa syöttää köyhille heimoaatteeseen perustuvaa ideologiaa. Emme uskoneet, että näin voisi käydä, mutta väkivalta avasi silmämme. Toisaalta nuorten keskeinen rooli osoitti myös, että nuorissa tosiaankin on voimaa. Uskon, että voimme saada positiivista muutosta aikaiseksi voimaannuttamalla nuoria.”

KIOS on tukenut YAKin nuoriso-oikeusohjelmaa, jonka tavoitteena on tehokkaampi nuoriso-oikeusjärjestelmä ja nuorten sopeutuminen yhteiskuntaan. KIOSin ja YAKin yhteinen kumppanuusohjelma vahvistaa kenialaisia ruohonjuuritason ihmisoikeusryhmiä kouluttamalla ja verkottamalla niitä.

 

 

Location


Kumppanijärjestöt

  • Youth Alive! Kenya