01.12.2009
Uutiset
Alueellinen yhteistyö

EHAHRDP suojelee ihmisoikeuspuolustajia Itäisessä Afrikassa

Itäisen Afrikan ihmisoikeuspuolustajat joutuvat työssään kohtaamaan vaaroja, jotka uhkaavat heidän vapauttaan ja terveyttään. Heitä uhkaavien riskien vuoksi myös heidän mahdollisuutensa toisten ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseen ovat hyvin rajalliset. KIOSin tukema alueellinen järjestö EHAHRDP täyttää työllään tätä aukkoa sekä kansainvälisesti että ruohonjuuritasolla. Suojelutyön lisäksi EHAHRDP on yksi kansainvälisen yhteisön tärkeimmistä Itäisen Afrikan tilanteen tuntevista tietolähteistä.

Itäisen Afrikan ja Afrikan sarven alueen ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat työssään monenlaisia vaaroja. Ihmisoikeusjärjestöissä tai itsenäisesti työskentelevät ihmisoikeuspuolustajat joutuvat kokemaan uhkailua, kidutusta, epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä ja laittomia pidätyksiä. Lisäksi heidän liikkumisvapauttaan rajoitetaan ja heitä katoaa tahdonvastaisesti. Monet ihmisoikeuspuolustajat joutuvat jättämään maansa pakolaisina.

Ihmisoikeuspuolustajilla ei ole omasta tilanteestaan johtuen useinkaan mahdollisuuksia tukea toisiaan ongelmatilanteissa tai nostaa kokemuksiaan kansainväliseen tietoisuuteen. East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHARHDP) perustettiin vuonna 2005 vastaamaan tähän haasteeseen. EHAHRDP on alueellinen järjestö, joka toimii Burundissa, Djiboutissa, Eritreassa, Etiopiassa, Keniassa, Ruandassa, Somaliassa, Sudanissa, Ugandassa ja Tansaniassa. Se toimii sihteeristönä alueelliselle ihmisoikeuspuolustajien verkostolle, johon kuuluu lähes 70 ihmisoikeusaktivistia ja heidän edustamaansa järjestöä.

Photo: KIOS

Photo: KIOS

KIOS on aloittanut EHAHRDPn tukemisen vuonna 2006. Tuolloin myönnetyllä 32 100 euron suuruisella tuella EHAHRDP järjesti konferenssin Itäisen Afrikan alueen toimittajille ja ihmisoikeuspuolustajille. Toimittajilla on yleensä keskeinen asema ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta tiedottamisessa, minkä lisäksi useat toimittajat ovat usein myös itse aktiivisia ihmisoikeuspuolustajia. Konferenssissa jaettiin tietoa ja kokemuksia ihmisoikeustyöstä ja ihmisoikeuspuolustajien suojelusta. Lisäksi konferenssissa käsiteltiin tiedotusvälineiden eettisiä standardeja, toimittajien turvallisuustilannetta, naistoimittajien asemaa ja ihmisoikeuspuolustajien tiedotusstrategioita.

Ironista kyllä, valtiot itse loukkaavat ihmisoikeuksia, vaikka ovat sitoutuneet suojelemaan kansalaisiaan.

KIOSin tukea EHAHRDPille jatkettiin vuosina 2007—2008. Myönnetyllä 39 400 euron tuella laajennettiin verkostoa Ruandaan ja Burundiin. Lisäksi EHAHRDP suunnitteli tulevaisuuden suuntaviivoja sekä vahvisti vaikuttamistyötä, koulutusta ja suojelutyötä. KIOSin tuki EHAHRDPin perustoiminnalle tarjosi EHARHDPille mahdollisuuden keskeisten ohjelmien toimeenpanemiselle ja niiden toimivuuden varmistamiselle. Lisäksi järjestö kykeni palkkaamaan uusia työntekijöitä ja kouluttamaan henkilökuntaansa.

Perustoiminnan tukeminen vaikutti useisiin EHAHRDPin toimintoihin kentälle. EHAHRDP keskittyi erityisesti journalisteihin kohdistuviin hyökkäyksiin Somaliassa sekä Kenian armeijan ja kapinallisryhmien tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin Mt. Elgonin alueella. Ugandassa EHAHRDPin työ keskittyi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuspuolustajien ahdisteluun, ja Etelä-Sudanissa ilmaisunvapauden loukkauksiin. EHAHRDPin työ seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeustyön puolesta on lähestulkoon ainutlaatuista Itä-Afrikassa.

EHARHDP teki lisäksi vaikuttamistyötä eri muodoissa ja eri tahoilla. Järjestö kirjoitti lausuntoja ja raportteja Afrikan ihmisoikeuskomissiolle sekä tapasi USA:n kongressin ja ulkoministeriön edustajia. Lisäksi EHAHRDP järjesti työpajan kansainvälisenä pakolaisten päivänä ja teki vaikuttamistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksien yhteydessä. EHAHRDP on myös kirjoittanut julkilausumia alueen ihmisoikeuspuolustajien asemasta. Monet kansainväliset toimijat ovat voineet käyttää näitä lausumia taustamateriaalina omassa työssään.

”Ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuudet kaventuvat jatkuvasti. Ne, jotka uskaltavat puolustaa ihmisoikeuksia, saavat maksaa kovan hinnan rohkeudestaan.”