01.01.2013
Uutiset
Democratic Republic of Congo

ACADHOSHA: ”Seksuaalisen väkivallan uhrien ei tulisi enää kärsiä hiljaisuudessa”

Brutaali ja systemaattinen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on tunnusomaista Kongon demokraattisen tasavallan konflikteissa. Uudesta lainsäädännöstä huolimatta viranomaisten välinpitämättömyys ja rankaisemattomuuden kulttuuri ylläpitävät väkivallan kierrettä. KIOSin hankekumppani ACADHOSHA työskentelee Eteläisen Kivun alueella näiden ongelmien poistamiseksi.

Kongon demokraattisen tasavallan alueen konflikteihin on liittynyt tunnusomaisena piirteenä naisiin ja tyttöihin kohdistuva brutaali ja systemaattinen väkivalta. Erityisesti valtion itäosassa seksuaalisen väkivallan voidaan sanoa olevan riistäytynyt käsistä. Viranomaiset suhtautuvat ongelmaan välinpitämättömästi, eikä heidän toimintansa ole auttanut ilmiön kitkemisessä. Oikeuslaitokselta puolestaan puuttuu tarvittava kyky ja tehokkuus puuttua asiaan.

Vuoden 2006 aikana uuden perustuslain ja kahden seksuaaliseen väkivaltaan liittyvän lain hyväksyminen merkitsivät oikeudellisesta näkökulmasta kehitystä parempaan suuntaan. Kehitysaskelista huolimatta rankaisemattomuus ja välinpitämättömyys ovat edelleen suuria haasteita.

Seksuaalisen väkivallan uhrien ei tulisi enää kärsiä hiljaisuudessa

Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA) tekee työtä edistääkseen naisten ja lasten ihmisoikeuksia. Lisäksi järjestö työskentelee syrjinnän, väkivallan ja rankaisemattomuuden kulttuurin kitkemiseksi. Järjestön työn keskittyy erityisesti naisiin kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan lopettamiseen Shabundan ja Mwengan alueiden kaivoskaupungeissa. Etelä-Kivun alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva järjestö perustettiin 2001. ACADHOSHAn työ on huomioitu myös kansainvälisesti: sille myönnettiin 8.8.2011 YK:n talous- ja sosiaalineuvoston erikoisneuvonantajan asema.

2009 KIOS tuki järjestön työtä naisten oikeuksien edistämiseksi 21 300 eurolla. Rahoitetun hankkeen tavoitteena oli saada seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet vastuuseen teoistaan sekä tarjota sovittelu- ja oikeusapua väkivallan uhreille. ACADHSOHAn työ on ollut uraauurtavaa, sillä monet alueella toimivista järjestöistä ovat tarjonneet seksuaalisen väkivallan uhreille pääasiassa sairaanhoitopalveluita ja taloudellista apua.

Perhesovittelun avulla yritämme auttaa perheitä pysymään yhdessä ja selviämään seksuaalisen väkivallan kokemuksesta tilanteissa, joissa esimerkiksi vaimo on raiskattu ja mies kokee, ettei voi enää jatkaa yhteistä elämää puolisonsa kanssa.

ACADHOSHA järjesti KIOSin rahoittaman hankkeen puitteissa sovittelukoulutusta ja tarjosi sovitteluapua perheille, joiden jäsen oli joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Lisäksi ACADHOSHA tunnisti ja dokumentoi pahoinpitelytapauksia, antoi oikeudellista apua seksuaalisen väkivallan uhreille sekä teki vaikuttamis- ja tiedottamistyötä.

Menestystarinan merkittävimpiä avaintekijöitä on ollut paikallisten yhteisöjen johtajien osallistuminen hankkeeseen. Kokonaisuudessaan hanke on parantanut yksilöiden mahdollisuuksia saada asiansa käsitellyksi oikeudessa ja kasvattanut ihmisoikeustietoisuutta kansan parissa. Järjestön raportoiman tiedon mukaan seksuaalinen väkivalta on vähentynyt hankkeen toteutusalueella.

Tarjoamme ihmisille olennaista tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä heidän omalla kielellään, kishwahiliksi. Tällä tavoin viestimme välittyy tehokkaammin.

KIOS jatkoi ACADHOSHAn rahoitusta joulukuussa 2012. Järjestö pyrkii myös aloitetussa hankkeessa rankaisemattomuuden lakkauttamiseksi tarjoamalla oikeusapua seksuaalisen väkivallan urheille ja kasvattamalla tietoisuutta aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. ACADHOSHAn tavoitteena on nostaa keskusteluun myös muita tärkeitä aiheita, kuten oikeudenkäyntien kesto seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä tapauksissa ja ongelmat uhreille myönnettävien korvausten realisoitumisessa.

Location


Kumppanijärjestöt

  • Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda