12.09.2016
Uutiset
Tuki muille alueille

Yritykset ja ihmisoikeudet – käsikirja ihmisoikeuspuolustajia varten ilmestynyt

[:en]Image: ISHR[:fi]Kuva: ISHR[:fr]Image: ISHR[:]

International Service for Human Rights (ISHR) on julkaissut yritysvastuuta ja ihmisoikeuksia koskevan käsikirjan. Käsikirja tarjoaa työkaluja ihmisoikeuspuolustajien ja yritysten yhteistyöhön.

ISHR on itsenäisesti työskentelevä kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka edistää ja suojelee ihmisoikeuksia tukemalla ihmisoikeuspuolustajia ja vahvistamalla kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää.

Käsikirja sisältää tietoa yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien yhteyksistä. Vaikka materiaali on suunnattu ihmisoikeuspuolustajille, on siitä hyötyä myös yrityksille niiden arvioidessa ihmisoikeuksien merkitystä osana yritysvastuustrategiaansa.

KIOS suunnittelee Yritysvastuu ja ihmisoikeudet –aiheisen kansainvälisen seminaarin järjestämistä toukokuussa 2017. Yritysten toiminnan merkityksellisyys ihmisoikeuksien edistämisen kannalta on viime aikoina tiedostettu yhä laajemmin. Siksi laajempi keskustelu kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja viranomaisten välillä voi viedä eteenpäin toimintatapoja, jotka edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Location

Related news (0)