28.02.2017
Uutiset
Tuki muille alueille

Uusia tuulia KIOSin hallituksessa

Säätiön perustajajärjestöt valitsivat hallituksen jäsenet kahden vuoden hallituskaudeksi. KIOSin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Outi Hannula (Kepa) ja varapuheenjohtajaksi Eva-Marita Rinne-Koistinen (KUA).

KIOSin hallitus vastaa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja säätiön varojen hoidosta. Hallitus hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtaa, ohjaa ja valvoo säätiön toimintaa.

KIOSin hallitus kokoaa yhteen ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista: hallituksen jäsenistö koostuu KIOSin perustajajärjestöjen edustajista. Säätiön perustajajärjestöt ovat suomalaisia ihmisoikeus-ja kehitysalan asiantuntijoita.

Haastattelimme KIOSin hallituksen pj. Outi Hannulaa ja jatkamme hallituksen jäsenten esittelyä Facebook -sivullamme kevään aikana.

KIOS kysyy, Outi Hannula vastaa:

Kuka olet ja millainen on taustasi?

– Olen kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan ohjelmajohtaja, vastuualueinani kehitysyhteistyö, globaalikasvatus ja koulutustoiminta. Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kansainvälinen politiikka ja kehitystutkimus. Olen toiminut vapaaehtoistyössä monissa kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöissä, esimerkiksi Setan puheenjohtajana.

Miten ystäväsi kuvailisivat sinua?

– Olen rauhallinen ja optimistinen.

Millainen on taustajärjestösi pähkinänkuoressa?

– Kepa on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Kepa pyrkii vaikuttamaan päättäjiin ja yleiseen asenneilmapiiriin, vahvistamaan jäsenjärjestöjen osaamista ja luomaan niille yhteistyömahdollisuuksia. Toimimme myös Tansaniassa ja Mosambikissa paikallisten järjestöjen tukena.

Miksi KIOSin työ on sinusta tärkeää?

– Ihmisoikeudet eivät toteudu globaalisti, ja kansalaisten tila puolustaa niitä kapenee huolestuttavasti. KIOSin tuki erityisesti pienille ja keskisuurille ihmisoikeustoimijoille on ensiarvoisen tärkeää. Suuri osa maailman ihmisistä ei ole saanut kokea, miltä tuntuu elää niin, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan.

Mitkä asiat näet suurimpina haasteina ihmisoikeuksien toteutumiselle?

– Ihmiset eivät tiedä, että heillä on oikeuksia tai kuinka puolustaa niitä. Toisaalta valtiovalta ei kaikkialla toimi vastuullisesti ihmisoikeuksien takaajana ja suojelijana, vaan päinvastoin rikkoo räikeästi kansalaisten oikeuksia.

Mikä on ihmisoikeuksien rooli kehityksessä?

– En usko että kehitys ilman ihmisoikeuksia, mukaan lukien siis niin sosiaaliset kuin poliittisoikeudelliset oikeudet, on todellista kehitystä kestävällä pohjalla.

Miten näet yksityisten ihmisten roolin ihmisoikeuksien edistämisessä?

– Vaikka valtiollisilla ja muilla valtaa pitävillä toimijoilla on keskeinen vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta, yksittäisten ihmisten rooli niiden edistämisessä on erittäin suuri. Ilman ihmisoikeuspuolustajien työtä muutos on harvoin mahdollinen. Myös monet ihmisoikeusrikkomukset tulevat esiin vain yksittäisten ihmisten toiminnan tuloksena.

Millaisena näet kansalaisjärjestöjen roolin ja tulevaisuuden?

– Uskon, että erilaisen kansalaistoiminnan rooli tulee kasvamaan. Jää nähtäväksi, organisoituvatko ihmiset jatkossa järjestöiksi vai jollakin muulla tavalla esimerkiksi verkon kautta. Mutta niin kauan kuin on epäoikeudenmukaisuutta, on myös tarvetta kansalaisten aktiivisuudelle. Toistaiseksi vallan keskittyminen ja ihmisten perusoikeuksien polkeminen eivät näytä olevan vähenemään päin, joten työsarkaa riittää!

Missä kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksissä on nähty merkittävää edistystä viime vuosina?

– Onneksi on myös positiivisia uutisia, kuten puhtaan veden, lapsikuolleisuuden ja tyttöjen koulutuksen saralla viime vuosikymmeninä. Myös työolosuhteissa on joissain maissa tapahtunut kehitystä. Toivon, että jatkossa esimerkiksi energiantuotannon saralla päästäisiin positiiviselle kehälle uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden muodossa.

KIOSin hallitus 2017-2019:

Outi Hannula, puheenjohtaja
Kepa

Eva-Marita Rinne-Koistinen, varapuheenjohtaja
Kirkon ulkomaanavun säätiö

Tuomas Laine
Amnesty Internationalin Suomen Osasto

Antti Sajantila
Ihmisoikeusliitto

Nina Patanen
Suomen Pakolaisapu

Teemu Matinpuro
Suomen Rauhanpuolustajat

Anni Lahtinen
Suomen Sadankomitea

Maria Väkiparta
Suomen UNICEF

Anne Pauna
Suomen YK-liitto

Timo Kuoppala
Vammaiskumppanuus

Heidi Heinonen
Perustajajärjestöstä riippumaton hallitusedustaja

Location

Related news (0)