04.09.2017
Uutiset
Democratic Republic of Congo

Alkuperäisväestön oikeuksien puolesta

PIDP training local communities on human rights in Walikale, North Kivu / Picture by PIDP

Kongon demokraattisessa tasavallassa elää batwa ja bambuti nimillä kutsuttavia pygmi-heimoja, jotka kuuluvat alueen alkuperäisväestöön. Batwat ja bambutit ovat laajalti syrjittyjä, marginalisoituja ja köyhiä, ja he ovat myös erittäin haavoittuvaisessa asemassa oikeuden saatavuuden kannalta. Batwat ja bambutit ovat myös kärsineet pahasti itäisen Kongon konflikteissa.

PIDP (Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée – PIDP SHRIKA LA BAMBUTI) on alkuperäisväestön asiaa ajava kongolainen järjestö.  Vuonna 2012 KIOS sekä teknistä ja sisällöllistä tukea antavat HURIDOCS ja IPACC (The Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee) alkoivat yhteistyössä rahoittaa PIDP:in toimintaa. KIOS tuki PIDP:in ihmisoikeustyötä Kongon demokraattisessa tasavallassa, pääasiassa Etelä ja Pohjois-Kivujen alueella, vuoteen 2016 asti.

KIOSin tuella vahvistettiin etenkin PIDP:in ihmisoikeusrikkomusten seurantaverkostoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisväestön edustajia koulutettiin ihmisoikeusrikkomusten seurannassa ja dokumentoinnissa.  Lisäksi hankkeessa kehitettiin ainutlaatuinen sähköinen dokumentointijärjestelmä, johon tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset kootaan. Dokumentointijärjestelmä on saanut huomiota myös kansainvälisesti. Seurannan ja sähköisen järjestelmän avulla on pystytty keräämään ajantasaista tietoa alkuperäisväestöön kohdistuvista loukkauksista ja suojelun puutteesta Kivujen alueella. Tämän lisäksi järjestelmä on mahdollistanut ajantasaisen ruohonjuuritason tiedon kulkemisen suoraan muun muassa IPACC:in ja YK:n tasolle.

YK:n pääsihteerin erityisasiantuntija, joka keskittyy kansanmurhia ehkäisevään työhön, on saanut PIDP:in kautta tärkeää tietoa bambuteihin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista ja kansanmurhan uhasta. Vahvistuneen raportoinnin ja vaikuttamistapaamisten ansiosta bambutien ja batwojen kohtaamat ihmisoikeusrikkomukset ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota ja monet järjestöt sekä YK:n edustajat ovat kiinnittäneet erityishuomiota alkuperäisväestön tilanteeseen.

Tietoa on viety eteenpäin myös kansallisella ja paikallisella tasolla. Nyt paikalliset viranomaiset ovat paremmin tietoisia alkuperäisväestöön kohdistuvista rikkomuksista ja pystyvät vastaamaan niihin. Lisäksi PIDP on tehnyt yhteistyötä Kongon oikeusministeriön kanssa, jotta alkuperäisväestön suojelun tarve huomioitaisiin paremmin kansallisella tasolla.

Hankkeen ansioista bambutit ja batwat ovat myös saaneet tietoa oikeuksistaan. PIDP:in kouluttamat yhteisöjohtajat ja monitoroijat tuntevat nyt hyvin kansainvälisen oikeuden perusteita ja alkuperäiskansojen oikeuksia. He ovat vahvistaneet yhteistyötään viranomaisten kanssa ja pystyvät ottamaan yhteyttä näihin, mikäli heidän tai heidän yhteisöjensä oikeuksia loukataan.

 

Lisätietoja antaa asiantuntija Elina Vuola elina[at]kios.fi

Location