24.04.2020

KIOSin vuosikertomus 2019 julkaistu

KIOSin vuosikertomus 2019 esittelee säätiön viime vuoden työn saavutuksia.

Vuonna 2019 kansalaisyhteiskunnan tila kapeni ja valvonta kiristyi entisestään monissa maissa. KIOS jatkoi tukeaan paikallisten ihmisoikeuspuolustajien työlle kehittyvissä maissa. Vuoden aikana KIOS rahoitti 46 ihmisoikeusjärjestöä – 26 niistä Itä-Afrikassa ja 20 Etelä-Aasiassa.

”Vuonna 2019 KIOS tuki tärkeitä oikeustaisteluita, puolustanut seksuaalivähemmistöjä ja etnisiä vähemmistöjä ja ajanut oikeutta riittävään terveydenhuoltoon. Voimme ylpeinä todeta, että kumppanimme ovat myös saaneet joitakin merkittäviä oikeusvoittoja. Moni oikeustaistelu on vielä käynnissä. Hallitusten ja yritysten pitää kunnioittaa vähemmistöjen ja köyhien kansalaisten oikeuksia,” sanoo KIOSin toiminnanjohtaja Kim Remitz.

Pelkästään viime vuonna päättyneiden ihmisoikeushankkeiden avulla tavoitettiin 800 000 ihmistä. KIOSin tuella mm.

  • 24 000 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä sai tietoa oikeuksistaan
  • 800 viranomaista sai tietoa ihmisoikeuksista ja niihin liittyvistä velvollisuuksistaan
  • 2000 köyhää tai syrjittyä ihmistä sai oikeusapua tai neuvontaa
  • 17 ihmisoikeusraporttia julkaistiin
  • 10 yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää oikeuskannetta eteni oikeudessa.

KIOSin kumppanit tekivät ihmisoikeustyötä esimerkiksi järjestämällä ihmisoikeuskoulutusta kastittomille naisille Nepalissa, puuttumalla vauvavarkauksiin oikeuskanteiden avulla Ugandassa sekä kampanjoimalla homoseksuaalisuuden dekriminalisoimiseksi Keniassa.

Vuonna 2019 yleisimmät teemat hankkeissamme olivat:

  • naisten oikeudet ja tasa-arvo
  • oikeusvaltio ja demokratia
  • konflikteihin ja kriiseihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset
  • taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet
  • vaarassa olevien ihmisoikeuspuolustajien turvallisuus

KIOS suuntasi rahoituksensa haavoittuvassa ja syrjityssä asemassa olevien ryhmien oikeuksien suojeluun ja edistämiseen. Tällaisia ryhmiä olivat esimerkiksi pakolaiset ja siirtolaiset, dalitit eli kastittomat, vangit, lapset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, ihmisoikeusloukkausten uhrit ja ihmisoikeuspuolustajat. Tällä hetkellä KIOS on ainoa kansalaisyhteiskunnan toimija Suomessa, joka rahoittaa sateenkaarijärjestöjä kehittyvissä maissa. Vuonna 2019 KIOS tuki 4 sateenkaarijärjestöä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Suomessa KIOS teki tiedotustyötä, jonka keskeisimpiä teemoja olivat ihmisoikeuspuolustajien työ ja asema sekä sateenkaarioikeudet Afrikassa.

Lataa vuosikertomus (englanniksi) ja lue lisää vuoden 2019 työstämme!

Related news (4)

27.01.2023
Uutiset
Kenia

KIOS etsii talous- ja hallintotyöntekijää

Haemme työntekijää KIOSille vastaamaan EU-rahoitteisen Keniaan suuntautuvan hankkeen taloudesta ja hallinnosta. Tehtävä on täysipäiväinen ja määräaikainen ja päättyy hankkeen päättyessä 31.12.2026. 

26.01.2023
Uutiset

KIOS mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt -kampanjassa

Kampanja vaatii oikeudenmukaista siirtymää eli sitä, että ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin siirrytään ottaen huomioon esimerkiksi heikommassa asemassa olevat. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch, ja siinä on mukana yli 70 suomalaista organisaatiota.

30.01.2023
Uutiset
Kenia
Uganda
Ruanda
Sri Lanka

KIOS tuomitsee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vainon

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS haluaa ilmaista tukensa maailman sateenkaariyhteisöille. KIOS rahoittaa sateenkaarioikeuksien parissa työskenteleviä järjestöjä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

20.01.2023
Uutiset
Kenia
Uganda
Ruanda

Statement: The KIOS Foundation stands with LGBTIQ+ activists

The KIOS Foundation stands in solidarity with lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and queer (LGBTIQ+) persons across the globe. We are proud to fund activists fighting for LGBTIQ+ rights in East Africa and South Asia.