Oikeusapua tuotu maaseudun naisille Ruandassa

Ruandan kansanmurha vuonna 1994 jätti jälkeensä valtavan määrän leskiä ja orpoja, jotka samalla menettivät peltonsa. Perinteisesti oikeus maahan on periytynyt isältä pojalle, joten kansanmurhan jälkeen leskillä ja uhrien tyttärillä ei ollut oikeutta viljelemiinsä maihin. Vuonna 1999 naiset saivat oikeuden omistaa ja periä maata, mutta edelleen harva nainen tietää tästä oikeudestaan.

Ruandalainen kansalaisjärjestö Human Rights First Rwanda Association (HRFRA) on KIOSin tuella tarjonnut maksutonta oikeusneuvontaa maaseudun naisille. Sen avulla naiset ovat pystyneet hankkimaan omistusoikeuden viljelyksiinsä.

Vuosina 2015 ̶ 17 yli 2700 ihmistä sai oikeusneuvontaa HRFRA-järjestön avulla. Suurin osa tapauksista liittyi omistusoikeuksiin. 30 oikeustieteen opiskelijaa sai koulutusta oikeusneuvonnasta ja he antoivat oikeusneuvontaa maaseutua kiertävällä oikeusklinikalla.

Maakiistoja ratkaistaan yhteisöissä niin kutsutuissa abunzi-sovittelukomiteoissa. Niiden jäsenet ovat yhteisöjen asukkaita, mutta ne toimivat osana Ruandan oikeusjärjestelmää. Vuosien 2015 ̶ 17 aikana 80 abunzien jäsentä sai KIOSin tuella koulutusta ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja perustuslaista sekä abunzien yleisimmin käyttämistä laeista.

KIOSin tuella julkaistiin myös paikalliskielellä painettu manuaali, jota jaettiin mm. abunzien jäsenille ja yhteisöissä toimiville oikeusneuvojille. Manuaali sisältää tietoa ihmisoikeuksista ja yksinkertaisesti selitettyjä lakeja esimerkiksi maaoikeuksista, perintöoikeudesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.

Järjestö nosti 10 oikeuskannetta ja tarjosi niissä ilmaista oikeusapua. Tapaukset koskivat vähävaraisia ruandalaisia, jotka olivat joutuneet ihmisoikeusloukkausten tai epäoikeudenmukaisuuksien kohteeksi. Järjestö voitti kaikki tapaukset. Yksi oikeusapua saaneista oli Odette Uwanyirigira, joka sai oikeuden päätöksellä takaisin hallintaoikeuden sairaan aviomiehensä kiinteistöön. Oikeuden päätös toimii ennakkopäätöksenä sille, ettei naisia voi syrjiä miehen sairauden takia.

Vaikka monien kansalaisjärjestöjen sananvapautta rajoitetaan Ruandassa, HRFRA-järjestö teki myös vaikuttamistyötä. KIOSin tuella järjestö teki selvityksen oikeudenkäynnin maksujen vaikutuksesta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeussuojaan. Selvityksen pohjalta järjestettiin työpaja, johon osallistui 50 ruandalaista oikeusviranomaista ja median edustajaa.