Uusia alkuja ilman puolisoa eläville naisille Nepalissa

Nepalissa lesket, eronneet ja muut ilman puolisoa elävät naiset kohtaavat monenlaista stigmaa ja syrjintää. Koulutuksen avulla he ovat saaneet tietoa oikeuksistaan, pystyneet paremmin järjestäytymään ja ajamaan omaa asiaansa.

Nepalissa monet perinteet ja uskomukset lisäävät ilman puolisoa elävien naisten syrjintää. KIOSin nepalilainen kumppanijärjestö Women for Human Rights – Single Women Group (WHR) on kerännyt tietoa ilman puolisoa elävien naisten kokemista haasteista ja ihmisoikeusloukkauksista. Yleisin ongelma on naisiin kohdistuva väkivalta. Myös moniavioisuus ja perintöongelmat nousivat esille, vaikka lain mukaan moniavioisuus on kielletty ja leskillä on perintöoikeus.

Vuoden kestäneen hankkeen aikana järjestö dokumentoi eteläisen Terain alueella naisiin kohdistuvia väkivaltatapauksia 1117, ja naisia autettiin eteenpäin tarvittavien palveluiden ja oikeusavun piiriin.

Vain 11 prosenttia nepalilaisista leskistä on lukutaitoisia, mikä vaikeuttaa heidän elämäänsä entisestään. Ilman lukutaitoa on vaikea elättää itsensä ja lapsensa ja saada tietoa oikeuksistaan.

KIOSin tuella WHR järjesti vuoden 2019 aikana koulutuksia ja työpajoja ilman puolisoa eläville naisille. Koulutusten avulla naiset saivat tietoa oikeuksistaan, kuten mahdollisuudesta saada tukea ilman puolisoa elävien naisten suojelurahastosta.

Naisille tarjottiin myös työpajoja siiten, miten he voivat osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja vaikuttaa päättäjiin. Järjestö on auttanut naisia perustamaan kuntiin ilman puolisoa elävien naisten ryhmiä, jotka yhdessä ajavat parannuksia naisten tilanteeseen. Naiset ovat nyt paremmin järjestäytyneitä ja uskaltavat vaatia heille kuuluvia oikeuksia ja palveluita.

Myös viranomaiset saivat koulutusta ilman puolisoa elävien naisten tilanteesta ja oikeuksista. Paikalliset viranomaiset ovat nyt halukkaampia tekemään yhteistyötä naisryhmien kanssa ja tukemaan niitä.

Katso videot WHR:n työstä:

Video: Nepalissa yksin elävät, eronneet ja lesket voivat jäädä ilman elantoa, eivätkä he välttämättä tiedä oikeuksistaan. Nirmala Mandal on kahden lapsen äiti, jonka mies jätti hänet ja meni uudestaan naimisiin. Nirmala ei tiennyt oikeuksistaan eikä hänellä ollut keinoja elättää itseään ja perhettään. KIOSin tukema paikallinen naisjärjestö WHR auttoi häntä monella tavalla. Nyt hän elättää itsensä ja perheensä pienen yrityksensä avulla.

Video: Nepalissa moni eronnut nainen joutuu elämään eristyksissä muusta yhteiskunnasta. Shakuntala Yadav on elänyt yksin jo 18 vuotta sen jälkeen, kun hänen miehensä otti itselleen uuden vaimon ja jätti hänet. Shakuntalan lapset eivät päässeet kouluun ja miehen sukulaiset pahoinpitelivät häntä. KIOSin tukema WHR-naisjärjestö auttoi häntä hankkimaan kansalaisuustodistuksen ja vaatimaan laillisia oikeuksiaan. Nyt hän on riippumaton ja on onnistunut kouluttamaan lapsensa.

Video: Kun Rita Shah oli seitsemännellä kuulla raskaana, hänen miehensä kuoli. Miehen perhe lähetti Ritan pois. Hän asui ensin oman perheensä luona, mutta sitten hekään eivät halunneet auttaa Ritaa. KIOSin kumppanijärjestön WHR:n avulla Rita on pystynyt palaamaan appivanhempiensa kotiin 18 vuoden jälkeen ja saanut oikeusapua omistusoikeutta koskevaan kiistaan.