15.09.2009
Uutiset
Kenia

Youth Alive! Kenya ja KIOS käynnistävät uuden kumppanuusohjelman

Youth Alive! Kenya ja KIOS ovat käynnistäneet kumppanuusohjelman, jonka tarkoituksena on identifioida ja tukea yhteisöpohjaisia ihmisoikeusryhmiä niiden täysimääräisen potentiaalin löytämisessä ja keskeisen ihmisoikeusvaikuttaja-aseman saavuttamisessa sekä alueellisesti että lopulta kansallisesti. Kumppanuusohjelman puitteissa pyritään verkottamaan osallistuvia ryhmiä keskenään ja Kenian muiden merkityksellisten valtiollisten ja ei-valtiollisten instituutioiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa tarjotaan yksilöityä koulutusta ja mentorointia kunkin osallistuvan ryhmän kanssa erikseen määriteltävissä asioissa.

Ohjelmaan valittavat pilottiryhmät ovat yhteisöpohjaisia ryhmiä, jotka ovat osoittaneet erityislaatuista omistautumista ihmisoikeuksien edistämiselle yhteisöissään. Valituilla ryhmillä on vaadittava kapasiteetti ja tahto tulla merkittäviksi ihmisoikeustoimijoiksi laajemmassakin kontekstissa. Ensimmäisten pilottiryhmien valintaprosessi on parhaillaan käynnissä. Kumppanuusohjelman tarkoituksena on työskennellä yhdessä kahdeksan valitun yhteisöpohjaisen ihmisoikeusryhmän kanssa toukokuuhun 2009 saakka.

Nyt aloitettava kumppanuusohjelma on ensimmäinen laatuaan KIOSilla. Ohjelman tarkoituksena on osallistua aikaisempaa enemmän ruohonjuuritason työhön ja jakaa sitä tietoa, joka KIOSille on kertynyt vuosien varrella rahoitettujen hankkeiden myötä. Sen lisäksi, että ohjelmalla pyritään tukemaan pienempiä ihmisoikeustoimijoita, tarkoituksena on myös vahvistaa kaikkien KIOSin kenialaisten hankekumppaneiden verkostoitumista.

 

Location


Kumppanijärjestöt

  • Youth Alive! Kenya