13.03.2013

KIOSin Oikeus ruokaan -seminaariraportti julkaistu

KIOS on julkaissut Oikeus ruokaan -seminaariraportin, joka pohjautuu viime syksynä järjestettyyn Implementing Human Rights Based Approach: The Case of Fight to Food -seminaariin.

Englanninkielinen raportti tiivistää kansainvälisessä seminaarissa esitetyt puheenvuorot, joissa käsiteltiin oikeutta ruokaan ja työtä sen edistämiseksi. KIOS järjesti seminaarin yhteistyössä KEPAn ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa 18.–19.9.2012.

Raportti kattaa myös seminaarin työryhmien aikaansaannokset, joissa muun muassa arvioidaan ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan merkitystä, kun asetetaan uusia, vuoden 2015 jälkeisiä globaaleja kehityspoliittisia tavoitteita. Tavoitteena tulisi olla oikeus ruokaan kaikille ihmisille. Koska ruokaturva ja oikeus ruokaan ovat myös keskeisiä kehityspoliittisia kysymyksiä, seminaarissa keskusteltiin myös siitä, mikä on oikeudellisten keinojen merkitys toteutettaessa oikeutta ruokaan.

Kimmokkeena seminaarille oli viime vuonna julkistettu Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma, jossa korostetaan ihmisoikeuksia kehitysyhteistyön perustana. Nyt julkaistu raportti sisältää pohdintaa siitä, mitä ihmisoikeusperusteisuus tarkoittaa. Lataa seminaarijulkaisu tästä.

Katso Colin Gonsalvesin seminaariin lähettämä puheenvuoro, jossa hän kertoo, kuinka oikeus ruokaan on huomioitu intialaisten tuomioistuinten toimesta.