Erick Otieno Owuor: Tieto on valtaa

Olen kotoisin Kamukunjin alueelta Nairobista ja työskentelen samojen alueiden yhteisöjen parissa. Nämä ovat Nairobin epävirallisia asuinalueita – slummeja. Slummeissa asuu paljon ihmisiä pienellä alueella. Talot on usein tehty sekalaisesta puutavarasta ja ohuista metallilevyistä. Asumuksista ei ole virallisia papereita. Jotkut omistavat asuntonsa, toiset maksavat vuokraa.

Slummeissa voi olla vain yksi käymälä koko kylää varten. Juoksevaa vettä ei ole. Joillakin on sähköt, mutta ne on vedetty luvattomasti ja lapset saavat niistä helposti sähköiskuja. Asukkaista monet ovat työttömiä ja lähes lukutaidottomia. Useimmat tulevat toimeen tekemällä jotain pientä kauppaa. Nairobin slummit ja niiden asukkaat eivät kuulu kaupungin ohjelmiin, suunnitelmiin eivätkä palveluiden piiriin. Kaupungit hallinto voi koska tahansa päättää ajaa slummit maan tasalle.

Poliisiväkivaltaa slummeissa

Poliisin tekemät ihmisoikeusloukkaukset olivat etenkin edellisen hallituksen aikana suuri ongelma. Koska useat slummien asukkaat ovat työttömiä, heillä on usein aikaa istua ja turista kadulla. Poliisi saattaa ajaa alueen läpi pakettiautolla ja pidättää kaikki vastaantulijat.

Seuraavana päivänä poliisi syyttää asukkaita esimerkiksi yleisen rauhan rikkomisesta tai päihtyneenä olemisesta. Tekaistujen syytteiden avulla kiristetään lahjuksia. Joskus jopa kirkon miehiä on pidätetty ja on kehdattu väittää pappien aiheuttaneen epäjärjestystä päihtyneinä.

Aloimme järjestäytyä tavoitteenamme vastustaa mielivaltaisia pidätyksiä ja poliisin väkivaltaa. Mietimme keskenämme, miten poliisilla voi olla niin paljon valtaa, että he voivat tehdä mitä huvittaa. Meillä on oikeus kokoontua ja liikkua öisin. Mutta meillä ei ollut tietoa oikeuteen liittyvistä menettelyistä tai ihmisoikeusmekanismeista.

Asukkaille tietoa lakiasioista ja sovitteluapua

Vuonna 2006 minä ja parikymmentä muuta osallistuimme ohjelmaan, jossa koulutettiin yhteisön jäsenistä oikeusneuvojia. Saimme osaamista lainsäädännöstä ja opimme millaisin keinoin voisimme rakentavammin toimia poliisin häirinnän estämiseksi. Kun aiemmin yritimme nousta poliisia vastaan, mielenosoittajia saatettiin jopa ampua ja tappaa.

Muodostimme oikeusneuvojien verkoston. Jos poliisi pidättää yhden, yhdistämme voimamme asian selvittämiseksi. Saimme myöhemmin lisää koulutusta ihmisoikeusasioista. Näin syntyi KAPLET, Kamukunji Paralegal Trust.

Toimintamme ytimessä on oikeudellinen ensiapu. Slummien asukkaat tulevat toimistomme oikeusneuvojille kertomaan tapauksistaan. Dokumentoimme tapaukset ja neuvomme lakiin liittyvistä asioista. Joskus riittää, että pystymme tulostamaan oikeat lomakkeet ja auttamaan niiden täyttämisessä. Erittäin vakavissa tilanteissa, esimerkiksi jos kyseessä on poliisin harjoittama väkivalta tai kidutus, autamme uhrit eteenpäin oikean oikeus- tai muuta apua tarjoavan tahon luokse.

erick_kenia1

Vaikka meillä on rajalliset taidot, emmehän ole lakimiehiä, vaan oikeusneuvojia, on slummeissa siitäkin suuri apu, koska ihmisillä on niin vähän tietoa lakiasioista.

Lisäksi olemme alkaneet tarjota paikallista sovitteluapua, esimerkiksi perhekonflikteissa. On paljon eronneiden avioparien välisiä kiistoja, jotka vaikuttavat muutenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen. Paikallisesta sovittelusta on hyötyä, koska on hyvin pitkä ja kallis tie yrittää saada oikeutta näille tapauksille virallista oikeustietä pitkin. Juuri eilen onnistuimme erään lapsen elatustuen sovittelutyössä hyvin. Toinen vanhemmista näki sovittelun jälkeen lapsensa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.

Uusi perustuslaki lähtökohtana

Teemme myös lobbaustyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ennen Kenian uutta perustuslakia viittasimme työssämme usein kansainvälisiin sitoumuksiin, joiden piti turvata kenialaisten oikeudet. Käytännössä kansainvälisiin sitoumuksiin vetoaminen ei ollut helppoa. Useat tapaukset heitettiin tuomioistuimista ulos tekosyiden varjolla. Sanottiin, että nuo oikeudet eivät ole osa kenialaista lakia, tai että hallituksen resurssit eivät vain riitä.

Nyt Kenian uusi perustuslaki sisältää taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, joten nyt voimme vedota perustuslakiin vaatiessamme ihmisille oikeutta terveyteen, ruokaan ja niin edelleen. Samoin uusi perustuslaki teroittaa, että kaikki Kenian kansainväliset sitoumukset ovat myös osa Kenian lakia.

Terveydenhoito on hyvä esimerkki. Slummien asukkailla ei ole varaa maksaa kansallista sairausvakuutusta, joten sairastuessaan heillä ei ole varaa maksaa sairaalalaskuja. Perustuslaissa on kuitenkin turvattu oikeus kiireelliseen terveydenhoitoon, joten voimme vedota lakiin puolustaessamme ihmisiä. Tai kun vuonna 2012 iski kuivuus, jotkut järjestöt tarjosivat hätäapua, mutta me lähestyimme asiaa oikeusperustaisesti. Kaikilla on perustuslaillinen oikeus olla nääntymättä nälkään tai janoon.

Uhrit ja syylliset saman kylän sisällä

Työmme erityisesti poliisin aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten kanssa on vaikeaa ja vaarallistakin. Autamme myös poliisin kidutuksesta selvinneitä. Poliisi ei ole mielissään nähdessään ihmisoikeuspuolustajien tarttuvan tapauksiin, joissa poliisi on syytettynä.

Syytetyt poliisit saattavat olla osa samaa slummiyhteisöä. Teemme työtä, mutta myös elämme ihmisoikeusloukkausten tekijöiden kanssa. Minutkin on pahoinpidelty. Minäkin saan tappouhkauksia. Tapaamme väkivallantekijöitä päivin ja öin.

erick_kenia2

Järjestönä joudumme aina tekemään riskiarvion: onko juttua turvallista lähteä hoitamaan vai kannattaako se siirtää suoraan ulkopuoliselle, isommalle ja varakkaammalle järjestölle tai julkiselle toimijalle. Etenkin poliisiväkivaltatapaukset ohjaamme Independent Medical and Legal Unitille, joka on kenialainen kidutuksen uhrien puolustamiseen keskittyvä järjestö. Joskus, jos pelkäämme yhteisömme macho-miesten kostotoimenpiteitä, ohjaamme slummeissa tapahtuvat naisiin kohdistuvat väkivallan tapaukset kenialaiselle naisjuristien liitolle.

Tapot lisääntyneet jälleen

Uuden perustuslain hyväksymisen aikaan vuonna 2010 Keniaa hallinnut väliaikaishallitus oli ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna hyvä. Nykyhallituksen aikana asiat ovat menneet taas huonompaan suuntaan. Nyt viranomaisten tekemiä tappoja on taas paljon.

Tällä hetkellä suremme lakimies Willie Kimanin ja hänen asiakkaansa ja autonkuljettajansa surmia. Kimani oli ihmisoikeusjuristi, joka työskenteli poliisin väärinkäytösten ja väkivallan uhrien kanssa, mikä johti hänen murhaamiseensa.

Verkostosta voimaa

Ihmisoikeuspuolustajan osa ei ole helppo. Se on täynnä ala- ja ylämäkiä. Meillä on kuitenkin vahva verkosto. Vaikka saan uhkauksia, tunnen oloni turvalliseksi. Tai ainakin verkosto tarjoaa hieman turvallisuutta.

Parasta on oman osaamiseni kartuttaminen. Suhtaudun oikeuksien polkemiseen nykyisin hyvin eri tavalla kuin ennen. Kun jotain tapahtuu slummien asukkaille, minulle soitetaan. Olen heidän auttajansa. Olen onnellinen siitä.

Uskon, että tulevaisuudessa nämä yhteisöt tietävät ihmisoikeuksista ja oikeusmenettelyistä. Näen kylän, joka on tietoinen ja jolla on tietoa. Siksi KAPLETin mottokin on ”tieto on valtaa”.

Organisations (1)

  • 2009–

Kamukunji Paralegal Trust

Itäisessä Nairobissa matalan kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsee pieni kahden huoneen toimisto. Täällä, slummialueen liepeillä, Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET) pitää vastaanottotilaansa. Järjestön vapaaehtoiset jäsenet tarjoavat oikeusneuvontaa slummien asukkaille joko täällä vastaanottotilassa tai suoraan omilla asuinalueillaan.

Oikeusneuvojat ovat slummeissa asuvia vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet koulutusta ihmisoikeuksista ja lainsäädännöstä. KAPLETin aloittaessa vuonna 2009 järjestöllä oli oikeusneuvojia kuudella Nairobin slummialueella. Nyt heitä on yli viisikymmentä ja he toimivat 14 slummissa. KIOS on tukenut KAPLETin oikeusneuvojatyötä useamman hankkeen muodossa.

Nairobin slummeissa asuvat ihmiset eivät usein tunne oikeuksiaan eivätkä tiedä miten hakea apua. Virkavalta ja oikeuslaitos ovat etäisiä, eivätkä ihmiset useinkaan pääse erilaisten palveluiden piiriin. Tarve oikeusapuun on kuitenkin suuri.

Slummien asukkaat hakevat KAPLETin apua esimerkiksi perheoikeuteen tai lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lasten oikeuksien loukkaukset tulevat usein esille eroriidoissa. Vapaaehtoiset jäsenet neuvovat asiakkaita heitä koskevissa ongelmissa, mutta tekevät myös laajempaa tiedotustyötä yhteisöissä perheasioihin liittyvästä lainsäädännöstä, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja lasten oikeuksista. KAPLETin mukaan perheväkivalta slummeissa olisi kasvussa.

Myös poliisiväkivalta on yleistä slummeissa. Kenian poliisilaitos on korruptoitunut ja poliisit syyllistyvät usein laittomiin teloituksiin muun muassa terrorismin vastaisen toiminnan nimissä. Oikeusneuvojien työ voi olla vaarallista, etenkin jos he ottavat hoitaakseen tapauksen, jossa epäilty on poliisi. KAPLET myös raportoi näistä tapauksista eteenpäin isommille järjestöille.

Slummien asukkaista suuri osa on nuoria, ja he ovat heikosti koulutettuja. Vuoden 2007 vaalien jälkeen Keniassa syttyi laajoja väkivaltaisuuksia, jotka levisivät erityisesti Nairobin slummeihin. KAPLET on pyrkinyt vastaamaan tähän järjestämällä slummeissa kansalaiskasvatusta, jossa asukkaille kerrotaan Kenian uudesta perustuslaista ja sen myötä säädetystä uudesta vaalilaista. Kun ihmiset tuntevat paremmin vaalijärjestelmän ja äänestysoikeutensa, äänten ostaminen ja muu äänestäjien manipuloiminen ei onnistu enää yhtä helposti.